Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | Н | С
Number of items: 30.

S

Sukhodolov, A. N. and Loboda, N. S. and Katolikov, V. M. and Arnaut, N. A. and Bekh, V. V. and Usatii, M. A. and Kudersky, L. A. and Skakalsky, B. G. (2009) Western Steppic Rivers. In: Rivers of Europe / Edited by Klement Tockner, Urs Uehlinger, Christopher T. Robinson. Chapter 13 . Academic Press, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, pp. 497-523. ISBN 978-012369449-2

І

Іваненко, О. Г. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Практична гідроекологія : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-95-7

Б

Белов, В. В. and Гриб, О. Н. (2009) Оценка потенциальной эрозионной опасности на балочных и речных водосборах : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Екологічні проблеми заплавних водойм річки Дністер та шляхи їх вирішення (на прикладі озера Біле) : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Браткова, М. М. and Лоза, А. А. and Насіковська, І. Є. and Гриб, О. М. (2009) Гідрохімічний режим та екологічний стан річок і водойм Криму : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 14-17 квітня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів IV курсу по вивченню дисципліни «Гідроекологія», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів V курсу по вивченню дисципліни «Математичне моделювання гідроекологічних систем», напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Екологічний стан озера Біле : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання по вивченню дисципліни «Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин» та виконанню контрольної роботи і курсового проекту, напрям підготовки «Екологія», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Гідроекологія». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бєлов, В. В. (2009) Автоматизація обчислення стоку хімічних речовин : конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Балан, Г. К. and Селезньова, Л. В. (2009) Топографо-геодезичні дослідження водних системи: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

В

Воронюк, А. В. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2009) Екологічний стан озера Біле : матеріали конференції. In: IX Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2009) Оцінка наповнення Хаджибейського лиману поверхневими водами та довгострокове прогнозування його стану у весняний період року. Звіт про НДР. ДР № 0109U004793. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2009) Оцінка багаторічних змін складових водного балансу Куяльницького лиману для розробки рекомендацій по збереженню його природних ресурсів. Звіт про НДР. ДР № 0109U004794. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Бєлов, В. В. and Гриб, К. О. and Медведєва, Ю. С. (2009) Аналіз сучасних морфометричних та деяких фізико-хімічних характеристик лиману Куяльник / За загальною редакцією В. М. Небрата. Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічні проблеми Чорного моря". pp. 63-65.

Гриб, О. М. (2009) Вплив карсту на формування хімічного складу води річок Гірського Криму : матеріали конференції. In: IX Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-16 травня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. (2009) Сучасні морфометричні характеристики Куяльницького лиману. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 2 (10). pp. 186-193.

Д

Даус, М. Є. (2009) Загальна та річкова гідравліка : методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІI курсу денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

З

Захарова, М. В. (2009) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: методичні вказівки для самостійної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Захарова, М. В. (2009) Гідроекологічні основи водного господарства, раціональне використання та охорона водних ресурсів: Збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

К

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2009) Генетичні складові водного та іонного стоку в басейні Південного Бугу : матеріали конференції. In: Четверта Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», 29 вересня – 2 жовтня 2009 р., Україна, м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Колодеєв, Є. І. and Захарова, М. В. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2009) Гідроекологічні проблеми Північно-Західного Причорномор’я : матеріали конференції. In: Звітня науково-технічна конференція науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 3-4 лютого 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. (2009) Методи гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання). Навчальна польова практика : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-8145-96-4

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. (2009) Гідрометрія та гідрохімія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Л

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2009) Вплив глобального потепління на льодовий режим річки Дністер. Науковий вісник Чернівецького університету, 480 (481). pp. 200-204. ISSN 2311-9276

Лобода, Н. С. and Сіренко, А. М. (2009) Прогноз льодових явищ на основі дискримінантної функції на прикладі р. Дністер : тези доповідей. In: Міжнародный семинар «Генетические и вероятностные методы в гидрологии: проблемы развития и взаимосвязи», присвяченого 100-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора Бефані Анатолія Миколайовича, 26-28 березня 2009 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Н

Ніколаєва, А. С. and Гриб, О. М. (2009) Оцінка якості води Північно-Кримського каналу : збірник статей. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 14-17 квітня 2009 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

С

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2009) Дослідження водних екосистем методами ГІС : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2009) Геофізика : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2009) Геологія з основами геоморфології : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Thu Feb 2 12:36:42 2023 UTC.