Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | K | R | І | Б | В | Г | Д | К | Л | О | Р | С
Number of items: 25.

G

Glushkov, A. V. and Loboda, N. S. and Khokhlov, V. N. and Svinarenko, A. A. and Serbov, N. G. and Bunyakova, Yu. (2008) Some aspects of the nonlinear interaction between global teleconnection patterns. Український антарктичний журнал, 6-7. pp. 157-166. ISSN 2415-3087

K

Khokhlov, V. N. and Glushkov, A. V. and Loboda, N. S. and Bunyakova, Y. Y. (2008) Short-range forecast of atmospheric pollutants using non-linear prediction method. Atmospheric Environment, 42 (31). pp. 7284-7292. ISSN 1352-2310

Khokhlov, V. and Glushkov, A. and Loboda, N. and Serbov, N. and Zhurbenko, K. (2008) Signatures of low-dimensional chaos in hourly water level measurements at coastal site of Mariupol, Ukraine. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 22 (6). pp. 777-787. ISSN 1436-3240

R

Rusov, V. and Glushkov, A. and Loboda, N. and Khetselius, O. and Khokhlov, V. and Svinarenko, A. and Prepelitsa, G. (2008) On possible genesis of fractal dimensions in the turbulent pulsations of cosmic plasma – galactic cosmic rays – turbulent pulsation in planetary atmosphere system. Advances in Space Research, 42 (9). pp. 1614-1617. ISSN 0273-1177

І

Іваненко, О. Г. and наук., керів. (2008) Гідроекологічні проблеми північно-західного Причорномор’я (Південно-Західна частина України: басейни Дністра, Дунаю, Південного Бугу, річок Криму та лимани Північно-Західного Причорномор’я). Звіт про НДР. ДР № 0104U004024. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Іваненко, О. Г. and Гриб, О. М. (2008) Закономірності стоку хімічних речовин на річках Криму : матеріали конференції. In: Международная научная конференция «Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений–2», 26-29 августа 2008 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Іваненко, О. Г. (2008) Гідроекологія : конспект лекцій. Екологія, Одеса.

Б

Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. and Іваненко, О. Г. and Килимник, О. М. and Шекк, П. В. (2008) Гідроекологічний стан заплавного озера Біле та його роль у відновленні і підтриманні сприятливого екологічного режиму гирлово-плавневої ділянки річки Дністер : матеріали конференції. In: Международная научная конференция «Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений–2», 26-29 августа 2008 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

В

Воронюк, А. В. and Гриб, О. Н. (2008) Расчёт и анализ коэффициентов водообмена и водообновления для водохранилищ Крыма : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гриб, О. М. (2008) Винос розчинених хімічних речовин річками Криму. Doctoral thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. (2008) Исследование и анализ характеристик стока растворённых химических веществ на реках Крыма : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. (2008) Змінність концентрацій та виносу розчинених хімічних речовин за довжиною річок Криму. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 50 (ч. 1). pp. 289-293. ISSN 0130-2914

Глушков, А. В. and Лобода, Н. С. and Хохлов, В. Н. and Сербов, Н. Г. and Свинаренко, А. А. and Бунякова, Ю. Я. (2008) Хаос во временных рядах концентраций загрязняющих веществ в атмосфере: краткосрочный прогноз. Вісник Одеського державного екологічного університету, 5. pp. 225-235. ISSN 2311-0899

Д

Даус, М. Є. (2008) Загальна та річкова гідравліка : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

К

Колодеев, Е. И. and Гриб, О. Н. (2008) Логико-тестовая система контроля знаний студентов по дисциплине МГМИ (гидрологические измерения) : тези конференції. In: III науково-методична конференція «Досвід і проблеми впровадження у навчальний процес принципів Болонської декларації» ОДЕКУ, 5-6 лютого 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Л

Лобода, Н. С. and Овчарук, В. А. (2008) Гідрологічні розрахунки: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. (2008) Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни "Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації". (методичні вказівки). ОДЕКУ, Одеса.

Лобода, Н. С. (2008) Методи просторового узагальнення гідрологічної інформації : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

О

Оганесян, Т. А. and Іваненко, О. Г. and Гриб, О. М. (2008) Визначення впливу частоти спостережень за показниками хімічного складу річкових вод Криму на розрахунок їх середньорічних значень : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Р

Радов, А. Н. and Гриб, О. Н. (2008) Исследование стока растворенных химических веществ на реке Салгир и её притоках : матеріали конференції. In: VIII Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 12-17 травня 2008 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Русов, В. Д. and Глушков, О. В. and Ващенко, В. М. and Павлович, В. М. and Лобода, Н. С. and Патлашенко, Ж. І. and Хохлов, В. М. and Свинаренко, А. А. and Солонко, Т. В. (2008) Вплив Північноатлантичної осциляції на часовий розподіл опадів: метод вейвлет-розкладання. Український антарктичний журнал, 6-7. pp. 150-156. ISSN 2415-3087

С

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2008) Дослідження водних екосистем методами ГІС : методичні вказівки для проведення практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2008) Гідрогеологія : методичні вказівки до СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2008) Гідрогеологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. and Захарова, М. В. (2008) Геологія з основами геоморфології: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Sun Mar 3 21:40:52 2024 UTC.