Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідроекології та водних досліджень" and Year is 2005

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | L | І | Б | Г | З | И | К | Л | Т
Number of items: 20.

G

Glushkov, A. V. and Khokhlov, V. N. and Loboda, N. S. (2005) Influence of oceanic biota on carbon dioxide flux at atmosphere-ocean interface : Book of Abstracts. In: 37th International Liège Colloquium on Ocean Dynamics, 2-6 May 2005, Liège (Belgium).

Glushkov, A. V. and Khokhlov, V. N. and Loboda, N. S. and Rusov, V. D. and Vaschenko, V. N. (2005) Orbital forcings of the Earth’s climate in wavelet domain. Climate of the Past Discussions, 1. pp. 193-214.

Glushkov, A. V. and Khokhlov, V. N. and Loboda, N. S. (2005) Influence of the Antarctic Oscillation on the total ozone content in the Southern Hemisphere. In: Non-CO2 Greenhouse Gases. Millpress, Rotterdam, pp. 297-304. ISBN 90 5966 043 9

L

Loboda, N. S. and Glushkov, A. V. and Khokhlov, V. N. (2005) Using meteorological data for reconstruction of annual runoff series over an ungauged area: Empirical orthogonal function approach to Moldova-Southwest Ukraine region. Atmospheric Research, 77 (1-4). pp. 100-113. ISSN 0169-8095

І

Іваненко, О. Г. and Катинська, І. В. (2005) Оцінка рівня забруднення ціанідами вод р. Тиси внаслідок аварійної ситуації : збірник наукових праць. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика сучасного природознавства", 11-13 жовтня 2005 р., Інститут природознавства ХДУ, м. Херсон, Україна.

Б

Бєлов, В. В. (2005) Математичне моделювання гідроекологічних систем : збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Белов, В. В. (2005) Моделирование трансформации энергии в иерархически организованных экосистемах : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гриб, О. Н. (2005) Разработка метода повышения информативности расчётных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гращенкова, Т. В. (2005) Огляд даних спостережень на гідрометеорологічній мережі басейну річки Тиси : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. Н. (2005) Уточнение метода расчёта ежедневных расходов минеральных веществ на малых реках Крыма. Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Міжвідомчий науковий збірник України, 49. pp. 511-519. ISSN 0130-2914

З

Захарова, М. В. (2005) Пространственная модель выноса растворенных веществ и взвешенных наносов с водосборов рек Закарпатской воднобалансовой станции : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

И

Иваненко, А. Г. and Гриб, О. Н. (2005) Вычисление суточных минерализаций водного стока рек Крымского полуострова. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія, 3 (26). pp. 180-182. ISSN 2078-2357

К

Колодеев, Е. И. and Гриб, О. Н. (2005) Состав речных вод и вынос растворённых веществ с бассейна реки Прут. Вісник Одеського державного екологічного університету, 1. pp. 144-152. ISSN 2311-0899

Колодеєв, Є. І. and Гриб, О. М. (2005) Гідрологічні вимірювання. Збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи гідрометеорологічних вимірювань». Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Колодеєв, Є. І. (2005) Основи геодезії : конспект лекцій. Економіка, Дніпропетровськ.

Колодеев, Е. И. and Гриб, О. Н. and Логвина, Ю. А. (2005) Состав речных вод и вынос растворённых веществ с бассейна реки Прут : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Л

Лобода, Н. С. (2005) Шляхи оцінювання, передбачення та управління станом водних ресурсів Кримського півострова у природних та порушених антропогенною діяльністю умовах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск „Гідроеколопя", 3 (26). pp. 256-258.

Лобода, Н. С. (2005) Перспективы использования фрактального анализа в гидрологических расчетах : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. (2005) Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния : монография. Одесский государственный экологический университет, Одесса "Экология". ISBN 966-8740-01-7

Т

Толоконников, Г. Ю. (2005) Рациональное рыбохозяйственное освоение Сасыкского водохранилища : матеріали конференції. In: Науково-технічна конференція наукових та науково-педагогічних працівників ОДЕКУ, 8-15 лютого 2005 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

This list was generated on Wed Feb 1 23:52:08 2023 UTC.