Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Гідрометеорологічний інститут > Кафедра гідрології суші" та Рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: А | Б | В | Г | Д | К | Л | Н | О | П | Р | С | У | Ф | Ц | Ш
Число елементів: 56.

А

Альчинская, Т. В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Десна (наук.керівник Гопченко Є.Д.). магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Б

Баранова, Ю. О. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів наливного Барабойського водосховища в Біляївському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Бережна, Л. С. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Водогосподарські розрахунки з визначення корисної віддачі Санжейського водосховища в Овідіопольському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Бояринцев, Є. Л. (2017) Гідротехніка: методичні вказівки до виконанні практичних та контрольних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Бояринцев, Є. Л. (2017) Антропогенна гідрологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента та виконанні практичних завдань та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Бурлуцька, M. E., Шаменкова, O. I. (2017) Гідрологія (суші та океану).Частина "Гідрологія суші": методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

В

Вакуленко, А. Г. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів Червонознам'янського водосховища в Іванівському та Великомихайлівському районах Одескої області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Василенко, Г. А. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Просторове довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басені р.Десна за допомогою програмного комплексу «Seim». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Г

Галицький, В. В. (2017) Водогосподарські розрахунки з визначення корисної віддачі Санжейського водосховища в Овідіопольському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Гопцій, М. В., Пелагін, А. С. (2017) Щорічний моніторинг стану водних об'єктів при прогнозуванні максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Прип'ять. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Поданий)

Гопченко, Є. Д., Ємельянова, К. Б. (2017) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля на території Причорноморської низовини. In: Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, октябрь 2017, Иваново, Росcия.

Гопченко, Є. Д., Бурлуцька, М. Е., Романчук, М. Є. (2017) Науково-методична база для розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків і весняного водопілля. Український гідрометеорологічний журнал, 20. с. 85-90.

Гопченко, Є. Д., Кирилюк, О. С. (2017) Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (46). с. 42-48. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Романчук, М. Є. (2017) Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. с. 49-55.

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є., Кирилюк, О. С. (2017) Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків, заснованих на геометричних моделях їх гідрографів. Фізична географія та геоморфологія, 88 (4). с. 55-59. ISSN 0868-6939

Гопченко, Є. Д., Хільчевський, В. К., Лобода, Н. С., Ободовський, О. Г., Гребінь, В. В., Шакірзанова, Ж. Р., Ющенко, Ю. С., Шерстюк, Н. П., Овчарук, В. А. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку. Український гідрометеорологічний журнал, 19. с. 90-105. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Ємельянова, К. Б. (2017) Розрахункові та прогнозні характеристики максимального стоку весняного водопілля на території Північно-західної частини Причорноморської низовини ПРИЧОРНОМОРСЬКОЇ НИЗОВИНИ. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Поданий)

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Овчарук, В. А., Хільчевський, В. К. (2017) Гидрология в университетах Украины – история, состояние и перспективы. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). с. 11-14. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є.Д., наук., керів. (2017) Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України. Звіт про НДР. ДР № 0113U005797. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Гужва, В. С. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Катлабух в Ізмаїльському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Д

Даус, М. Є. (2017) Динаміка руслових потоків і руслові процеси: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Дацюк, Ю. О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Дощові паводки в басейні р.Прип'ять та їх розрахугкові характеристики. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

К

Корецька, І. Ю. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів із Синицівського водосховища в Ульянівському районі Кіровоградської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кубишко, Є. В. (2017) Дипломний проект ОКР спеціаліст на тему: Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Придунайського водосховища Ялпуг-Кугурлуй в Ізмаїльському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кузишин, С. І. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з Плахтіївського водосховища в Саратському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Кулібабін, О. Г. (2017) До обґрунтування заходів щодо попередження замулення підвідних і транспортувальних каналів в Придунайських озерах (дослідження гідравлічного і наносного режиму). Український гідрометеорологічний журнал, 20. с. 99-104.

Кулібабін, О. Г., Шакірзанова, Ж. Р., Романова, Є. О. (2017) Еколого – економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (46). с. 61-67. ISSN 2306-5680

Кулібабін, О.Г., наук., керів. (2017) Математичне моделювання процесів замулення підвідних каналів-ковшей до шлюзів-регуляторів на Придунайських озерах. Звіт про НДР. ДР № 0113U005799. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Кічук, Н. С., Жуков, П. (2017) Основні чинники формування гідрохімічного складу води р. Інгулець. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Поданий)

Л

Лобода, Н. С., Гопченко, Є. Д., Отченаш, Н. Д., Божок, Ю. В., Пилип'юк, В. В. (2017) Вирішення проблеми установлення характеристик водних ресурсів при відсутності даних спостережень в умовах антропогенного впливу, включаючи зміни клімату, на базі моделі «клімат-стік». In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лукін, А. Ю. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Кагул в Ренійському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Н

Неткачов, М. І. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік дощових паводків холодного періоду річок Закарпаття. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

О

Овчарук, В. А. (2017) Changing climate shifts timing of European floods. Science, 357. с. 588-590. ISSN 588-590

Овчарук, В. А., Іващенко, С. В. (2017) Катастрофічні повені, як фактор техногенної небезпеки на території Чернігівського та Новгород-Сіверського полісся. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Поданий)

Овчарук, В. А., Іващенко, С. В. (2017) Небезпечні повені підчас весняного водопілля на річках Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся та їх ймовірнісна оцінка. In: Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, октябрь 2017, Иваново, Россия.

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І., Прокоф’єв, О. М. (2017) Максимальний стік дощових паводків Гірського Криму в умовах активного впливу підстильної поверхні. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). с. 29-36. ISSN 2306-5680

П

Пецан, Т. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Зрошувальна ділянка на заплавних землях з водозабором з р. Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Полубатонова, І. І. (2017) Визначення заходів щодо використання водних ресурсів Нерушайського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Пількевич, І. М. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південий Буг в умовах нестійкого клімату. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Р

Рак, В. М. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему «Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Дмитрівського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

С

Сбітнєв, Д. О. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з р.Дністер в Біляївському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Сметанюк, М. С. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з Благодатненського водосховища в Комінтернівському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Смолянець, В. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Ділянка малого зрошення з використанням водних ресурсів Ярославського наливного ставка в Саратському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Страх, Г. В. (2017) Зрошувана ділянка з водозабором з Дракулівського водосховища в Кілійському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Сьомченко, І. М. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Довгострокове прогнозування характеристик весняного водопілля на малих річках Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

У

Устинов, І. І. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Картал в Ренійському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ф

Фурса, К. Е. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему «Зрошувана ділянка малого зрошення з використанням водних ресурсів наливного Дондорівського ставка в Болградському районі Одеської області». магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цеганаш, В. В. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Кагачського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р., Волков, А. І., Сербова, З. Ф., Швець, Н. М., Докус, А. О. (2017) Просторове довгострокове прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін. In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю», 21-23 вересня 2017 р., Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет. (Поданий)

Шакірзанова, Ж. Р., Гаврилюк, Р. В. (2017) Гідрологічні та морські прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р., Докус, А. О. (2017) Прогнозирование гидрологических рисков наводнений при использовании метода долгосрочного прогноза максимального стока весеннего половодья. In: Международная конференция «Geography in Global Context: Achievements and Challenges», 3-4 июнь 2017, Кутаиси, Грузия. (Поданий)

Шакірзанова, Ж. Р., Докус, А. О., Рудика, А. М. (2017) Основні вимоги і положення ВРД ЄС в управлінні водними ресурсами басейну Дніпра. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Поданий)

Шакірзанова, Ж. Р., Казакова, А. О., Волков, А. І. (2017) Territorial long-term forecasting of spring flood haracteristics in the modern climatic condition utilizing geographical informational systems. International Journal of Recent Scientific Research, 7 (1). с. 13-16. ISSN 0976-3031

Шакірзанова, Ж. Р., Погорелова, М. П., Романчук, М. Є. (2017) Навчальна практика зі спеціальності: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р., Рудкіна, А. Ю. (2017) Територіальні довгострокові прогнози характеристик весняного водопілля басейну нижнього Подніпров'я. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Шарова, О. А. (2017) Особливості використання водних ресурсів для зрошення з водосховища Китай в Кілійському районі Одеської області. магістерська кваліфікаційна робота thesis, ОДЕКУ.

Цей список був створений у Thu Jul 9 03:53:26 2020 MSK.