Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідрології суші" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | А | Б | В | Г | Д | К | Л | Н | О | П | Р | С | У | Ф | Х | Ц | Ш
Number of items: 57.

S

Shakirzanova, Zh. R. and Kazakova, A. and Volkov, A. (2017) Territorial long-term forecasting of spring flood haracteristics in the modern climatic condition utilizing geographical informational systems. International Journal of Recent Scientific Research, 7 (1). pp. 13-16. ISSN 0976-3031

А

Альчинская, Т. В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Десна (наук.керівник Гопченко Є.Д.). Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Бояринцев, Є. Л. (2017) Антропогенна гідрологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента та виконанні практичних завдань та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України. Обґрунтування та узагальнення розрахункових параметрів сучасних моделей для розрахунку і прогнозу стоку річок (проміжний)» № 74408. 74408.

Одеський державний екологічний університет (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату (заключний)» № 74768. 74768.

Бояринцев, Є. Л. (2017) Гідротехніка: методичні вказівки до виконанні практичних та контрольних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Баранова, Ю. О. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів наливного Барабойського водосховища в Біляївському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бережна, Л. С. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Водогосподарські розрахунки з визначення корисної віддачі Санжейського водосховища в Овідіопольському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бурлуцька, М. Е. and Шаменкова, O. I. (2017) Гідрологія (суші та океану).Частина "Гідрологія суші": методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

В

Вакуленко, А. Г. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів Червонознам'янського водосховища в Іванівському та Великомихайлівському районах Одескої області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Василенко, Г. А. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Просторове довгострокове прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басені р.Десна за допомогою програмного комплексу «Seim». Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Гопченко, Є. Д. and наук., керів. (2017) Розрахункові характеристики гідрологічного режиму річок України. Звіт про НДР. ДР № 0113U005797. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. (2017) Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 49-55.

Галицький, В. В. (2017) Водогосподарські розрахунки з визначення корисної віддачі Санжейського водосховища в Овідіопольському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гужва, В. С. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Катлабух в Ізмаїльському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Кирилюк, О. С. (2017) Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків, заснованих на геометричних моделях їх гідрографів. Фізична географія та геоморфологія, 88 (4). pp. 55-59. ISSN 0868-6939

Гопцій, М. В. and Пелагін, А. С. (2017) Щорічний моніторинг стану водних об'єктів при прогнозуванні максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Прип'ять. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Ємельянова, К. Б. (2017) Розрахункові та прогнозні характеристики максимального стоку весняного водопілля на території Північно-західної частини Причорноморської низовини. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Гопченко, Є. Д. and Ємельянова, К. Б. (2017) Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля на території Причорноморської низовини. In: Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, октябрь 2017, Иваново, Росcия.

Гопченко, Є. Д. and Хільчевський, В. К. and Лобода, Н. С. and Ободовський, О. Г. and Гребінь, В. В. and Шакірзанова, Ж. Р. and Ющенко, Ю. С. and Шерстюк, Н. П. and Овчарук, В. А. (2017) Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку. Український гідрометеорологічний журнал, 19. pp. 90-105. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Гопченко, Є. Д. and Кирилюк, О. С. (2017) Максимальні модулі схилового припливу в період весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (46). pp. 42-48. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2017) Науково-методична база для розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків і весняного водопілля. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 85-90.

Д

Даус, М. Є. (2017) Динаміка руслових потоків і руслові процеси: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-032-1

Дацюк, Ю. О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Дощові паводки в басейні р.Прип'ять та їх розрахугкові характеристики. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Кулібабін, О. Г. and наук., керів. (2017) Математичне моделювання процесів замулення підвідних каналів-ковшей до шлюзів-регуляторів на Придунайських озерах. Звіт про НДР. ДР № 0113U005799. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Кулібабін, О. Г. (2017) До обґрунтування заходів щодо попередження замулення підвідних і транспортувальних каналів в Придунайських озерах (дослідження гідравлічного і наносного режиму). Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 99-104.

Кічук, Н. С. and Жуков, П. В. (2017) Основні чинники формування гідрохімічного складу води р. Інгулець. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Корецька, І. Ю. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з використанням водних ресурсів із Синицівського водосховища в Ульянівському районі Кіровоградської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кубишко, Є. В. (2017) Дипломний проект ОКР спеціаліст на тему: Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Придунайського водосховища Ялпуг-Кугурлуй в Ізмаїльському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кузишин, С. І. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з Плахтіївського водосховища в Саратському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кулібабін, О. Г. and Шакірзанова, Ж. Р. and Романова, Є. О. (2017) Еколого – економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (46). pp. 61-67. ISSN 2306-5680

Л

Лукін, А. Ю. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Кагул в Ренійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Отченаш, Н. Д. and Божок, Ю. В. and Пилип'юк, В. В. (2017) Вирішення проблеми установлення характеристик водних ресурсів при відсутності даних спостережень в умовах антропогенного впливу, включаючи зміни клімату, на базі моделі «клімат-стік». In: Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-23 березня 2017 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Н

Неткачов, М. І. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік дощових паводків холодного періоду річок Закарпаття. Masters thesis, ОДЕКУ.

О

Овчарук, В. А. and Іващенко, С. В. (2017) Катастрофічні повені, як фактор техногенної небезпеки на території Чернігівського та Новгород-Сіверського полісся. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Овчарук, В. А. and Іващенко, С. В. (2017) Небезпечні повені підчас весняного водопілля на річках Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся та їх ймовірнісна оцінка. In: Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития, октябрь 2017, Иваново, Россия.

Овчарук, В. А. (2017) Changing climate shifts timing of European floods. Science, 357. pp. 588-590. ISSN 588-590

П

Полубатонова, І. І. (2017) Визначення заходів щодо використання водних ресурсів Нерушайського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пількевич, І. М. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південий Буг в умовах нестійкого клімату. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пецан, Т. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Зрошувальна ділянка на заплавних землях з водозабором з р. Дунай в Ізмаїльському районі Одеської області». Masters thesis, ОДЕКУ.

Р

Рак, В. М. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему «Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Дмитрівського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області». Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Страх, Г. В. (2017) Зрошувана ділянка з водозабором з Дракулівського водосховища в Кілійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сбітнєв, Д. О. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з р.Дністер в Біляївському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сметанюк, М. С. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Зрошувана ділянка з водозабором з Благодатненського водосховища в Комінтернівському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Смолянець, В. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Ділянка малого зрошення з використанням водних ресурсів Ярославського наливного ставка в Саратському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сьомченко, І. М. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: Довгострокове прогнозування характеристик весняного водопілля на малих річках Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

У

Устинов, І. І. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему: Зрошувальна система з використанням водних ресурсів із Придунайського водосховища Картал в Ренійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ф

Фурса, К. Е. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти спеціаліст на тему «Зрошувана ділянка малого зрошення з використанням водних ресурсів наливного Дондорівського ставка в Болградському районі Одеської області». Masters thesis, ОДЕКУ.

Х

Хильчевский, В. К. and Гопченко, Е. Д. and Лобода, Н. С. and Одобовский, А. Г. and Гребень, В. В. and Шакирзанова, Ж. Р. and Ющенко, Ю. С. and Шерстюк, Н. П. and Овчарук, В. А. (2017) Гидрология в университетах Украины – история, состояние и перспективы. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (47). pp. 11-14. ISSN 2306-5680

Ц

Цеганаш, В. В. (2017) Зрошувальна система з використанням водних ресурсів Кагачського водосховища в Татарбунарському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шакирзанова, Ж. Р. and Докус, А. А. (2017) Прогнозирование гидрологических рисков наводнений при использовании метода долгосрочного прогноза максимального стока весеннего половодья. In: Международная конференция «Geography in Global Context: Achievements and Challenges», 3-4 июнь 2017 г., Кутаиси, Грузия. (Submitted)

Шарова, О. А. (2017) Особливості використання водних ресурсів для зрошення з водосховища Китай в Кілійському районі Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шакірзанова, Ж. Р. and Волков, А. І. and Сербова, З. Ф. and Швець, Н. М. and Докус, А. О. (2017) Просторове довгострокове прогнозування максимального стоку весняного водопілля в басейні Середнього Дніпра за умов сучасних кліматичних змін. In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю», 21-23 вересня 2017 р., Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет. (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Докус, А. О. and Рудика, А. М. (2017) Основні вимоги і положення ВРД ЄС в управлінні водними ресурсами басейну Дніпра. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. (Submitted)

Шакірзанова, Ж. Р. and Рудкіна, А. Ю. (2017) Територіальні довгострокові прогнози характеристик весняного водопілля басейну нижнього Подніпров'я. In: V Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 29-30 листопада 2017 р., Україна, м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Шакірзанова, Ж. Р. and Погорелова, М. П. and Романчук, М. Є. (2017) Навчальна практика зі спеціальності: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Гаврилюк, Р. В. (2017) Гідрологічні та морські прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Sun Sep 25 18:10:01 2022 UTC.