Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідрології суші" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | O | Б | Г | К | Ш
Number of items: 23.

G

Gopchenko, Eugeniy and Katinskaya, Irina and Burlutskaya, Mariya (2016) Spatial variability of annual runoff in Zacarpathian region. International Journal of Recent Scientific Research, 4 (3). pp. 26-30. ISSN 0976-3031

O

Ovcharuk, V. and Todorova, O. (2016) Determination of characteristics maximal runoff Mountain Rivers in Crimea. Jornal of Fundamental and Applied Sciences, 2 (8). pp. 525-541. ISSN 1112-9867

Б

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка теоретичної моделі формування катастрофічних водопіль на території України в умовах глобальних змін клімату (заключний)» № 64865. 64865.

Одеський державний екологічний університет (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Моделювання екстремальних гідрологічних явищ (паводків та посух) на території гірських регіонів України в умовах сучасних змін клімату. Обґрунтування теоретичної бази для нормування паводків і посух у гірських районах України (проміжний)» № 66452. 66452.

Бояринцев, Є. Л. (2016) Спецрозділи гідрологічних розрахунків: методичні вказівки з самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Бояринцев, Е. Л. and Топалов, Н. Д. (2016) Влияние разработок русловых золотоносных месторождений на термический режим рек бассейна Верхней Колымы. In: European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. Proceedings of the 12th International scientific conference, (October 02, 2016)., Vienna, Austria.

Бояринцев, Є. Л. (2016) Антропогенна гідрологія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Г

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Медведєва, Ю. С. and Бурукова, М. М. (2016) Складові водних балансів озера Катлабух. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 52-60. ISSN 2311-0899

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Кирилюк, О. С. (2016) Універсальна розрахункова модель для нормування характеристиу максимального стоку дощових паводків і весняних водопіл. Фізична географія та геоморфологія, 3 (83). pp. 66-70. ISSN 0868-6939

Гопченко, Е. Д. and Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2016) Проблемы создания нормативных документов в области расчета характеристик максимального стока рек Украины и возможные пути их решения. Географический вестник, 1 (36). pp. 49-57. ISSN 2079-7877

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2016) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах” (з модулем «Спеціальні розділи з теорії максимального стоку»): методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Кирилюк, О. С. (2016) Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов’я. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (43). pp. 32-37. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Катинська, І. В. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Розрахункові характеристики річного стоку на території Закарпаття. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (40). pp. 42-51. ISSN 2306-5680

Гопцій, М. В. (2016) Визначення розрахункових шарів паводкового стоку для річок Українських Карпат та узагальнення їх по території. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (40). pp. 51-59. ISSN 2306-5680

Гопцій, М. В. (2016) Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 26-33. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Гопцій, М. В. (2016) Нормування максимального стоку дощових паводків на річках Українських Карпат. Науковий вісник Чернівецького університету, 775. pp. 34-39. ISSN 2311-9276

Гопченко, Є. Д. and Кічук, Н. С. (2016) Меліоративна гідрологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-030-7

Гопченко, Є. Д. and Шаменкова, O. I. (2016) Фізична гідрологія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-031-4

К

Кулібабін, О. Г. (2016) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента та виконання контрольної роботи заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кічук, Н. С. and Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. and Курілова, І. В. (2016) Формування гідрохімічного режиму та оцінка якості води у придунайських озерах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 56-63. ISSN 2306-5680

Ш

Шаменкова, O. I. (2016) Виконання курсового та дипломного проектування і магістерської роботи: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Гідрологічні розрахунки і прогнози: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Бурлуцька, М. Е. (2016) Гідрологічні розрахунки і прогнози: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-029-1

This list was generated on Fri Sep 30 21:38:15 2022 UTC.