Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра гідрології суші" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | Б | Г | К | М | О | П | С | Ш
Number of items: 40.

G

Gopchenko, E. D. and Romanchuk, M. E. and Pogorelova, M. P. (2015) The influence of the afforestation and swampiness on the design characteristics of the spring flood peak flow in the river Pripyat basin. European science review, 1-2 (1). pp. 10-13. ISSN 2310-5577

Б

Бояринцев, Е. Л. and Полубок, А. Г. and Аванесова, Г. С. (2015) Экстремальный паводочный сток в горнах районах зоны низкотемпературных многолетнемерзлых пород. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием "Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов", 15-18 сентября 2015, Москва.

Бояринцев, Е. Л. and Полубок, А. Г. and Аванесова, Г. С. (2015) Испарение с суши в горно-таежных регионах зоны многолетнемерзлых пород. In: Вторая международная конференция «Климат и гляциология Сибири», 20-23 октября 2015, Томск.

Бояринцев, Е. Л. and Полубок, А. Г. and Аванесова, Г. С. (2015) Креогенное регулирование склонового стока в гонных регионах зоны многолетнемерзлых пород. In: Вторая международная конференция «Климат и гляциология Сибири», 20-23 октября 2015, Томск.

Бояринцев, Є. Л. (2015) Антропогенна гідрологія. Розділ "Гідрологія міських територій": конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-027-7

Г

Одеський державний екологічний університет (2015) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір про НДР «Аналітичний огляд сучасного стану на галузі розрахунку характеристик максимального стоку річок» № 58773. 58773.

Гопченко, Є. Д. and Шакірзанова, Ж. Р. and Овчарук, В. А. (2015) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-028-4

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Овчарук, В. А. (2015) Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 164-170.

Гопченко, Є. Д. and Медведєва, Ю. С. and Македонська, Ю. А. (2015) Водний баланс системи оз.Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.). Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 176-183.

Гопченко, Є. Д. and Гарькавенко, Є. О. (2015) Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 76-82.

Гопченко, Є. Д. and Грушковська, І. О. (2015) Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 107-113.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. (2015) A method for calculating characteristics of maximal river runoff in the absence of observational data: Case study of Ukrainian rivers. Water Resources, 3 (42). pp. 285-291. ISSN 0097-8078

К

Кічук, Н. С. (2015) Тривалість схилового припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 56-63. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2015) Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 2 (20). pp. 24-34. ISSN 2303-9914

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічне обґрунтування гідромеліоративних проектів: методичні вказівки по виконанню практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. and Кічук, Н. С. (2015) Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів: методичні вказівки до практичної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки до практичної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Кічук, Н. С. (2015) Гідрохімія поверхневих і підземних вод: методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Експлуатаційна гідрометрія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Корягіна, О. С. (2015) Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 209-214.

М

Медведева, Ю. С. and Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (37). pp. 38-47. ISSN 2306-5680

О

Овчарук, В. А. and Тодорова, О. І. (2015) Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 25-30. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А. and Тодорова, Е. И. (2015) Методика нормирования характеристик максимального стока дождевых паводков теплого периода для рек Горного Крыма. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием "Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов", 15-18 сентября 2015, Москва.

Овчарук, В. А. and Прокофьев, О. М. and Тодорова, Е. И. (2015) Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 42 (1157). pp. 99-106. ISSN 2075-5457

П

Прокофьев, О. М. and Шаменкова, O. И. (2015) Динамика барического режима антарктического полуострова в условиях климатических изменений. In: Международная научно-практическая конференция, 2015, Уфа.

Прокофьев, О. М. and Шаменкова, O. И. (2015) Многолетняя изменчивость атмосферного давления Антарктического полуострова. Международный научный журнал «Символ науки», 8. pp. 316-320. ISSN 2410-700X

С

Семенова, І. Г. and Овчарук, В. А. and Траскова, А. В. (2015) Droughts and its relationships with some phases of the streamflow regime for Ukrainian rivers. European science review, 1-2 (1). pp. 8-10. ISSN 2310-5577

Ш

Шакирзанова, Ж. Р. (2015) Метод территориальных долгосрочных прогнозов характеристик весеннего половодья равнинных рек в условиях климатических измерений. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием "Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов", 15-18 сентября 2015, Москва.

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). pp. 17-24. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). pp. 25-33. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 12 (1147). pp. 9-13. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуаріїв території України : монографія. Одеса, ТОВ Плутон, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 156-163. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Шакірзанова, Ж. Р. and Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). pp. 25-33. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер Українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 1147 (12). pp. 9-13. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р. and Кічук, Н. С. (2015) Гідрохімія річок і водойм України: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р. and Медведєва, Ю. С. and Янєва, М. Д. (2015) Розрахунок складових водного балансу озера Китай (за період 2008-2014 рр.). Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 196-201. ISSN 2311-0902; eISSN 2616-7271

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Сучасний водний режим деяких Причорномрських лиманів у весняний період року. Фізична географія та геоморфологія, 1 (77). pp. 103-110. ISSN 0868-6939

Шакірзанова, Ж. Р. and Казакова, А. О. (2015) Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р. Південний Буг в сучасних кліматичних умовах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 100-106.

This list was generated on Mon Sep 26 15:15:52 2022 UTC.