Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Гідрометеорологічний інститут > Кафедра гідрології суші" та Рік: 2015

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | К | О | С | Ш
Число елементів: 39.

Б

Бояринцев, Є. Л. (2015) Антропогенна гідрологія. Розділ "Гідрологія міських територій": конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

Бояринцев, Є. Л., Полубок, А. Г., Аванесова, Г. С. (2015) Экстремальный паводочный сток в горнах районах зоны низкотемпературных многолетнемерзлых пород. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием, 15-18 сентября 2015, Москва.

Бояринцев, Є. Л., Полубок, А. Г., Аванесова, Г. С. (2015) Испарение с суши в горно-таежных регионах зоны многолетнемерзлых пород. In: Вторая международная конференция «Климат и гляциология Сибири», 20-23 октября 2015, Томск.

Бояринцев, Є. Л., Полубок, А. Г., Аванесова, Г. С. (2015) Креогенное регулирование склонового стока в гонных регионах зоны многолетнемерзлых пород. In: Вторая международная конференция «Климат и гляциология Сибири», 20-23 октября 2015, Томск.

Г

Гопченко, Є. Д., Гарькавенко, Є. О. (2015) Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 76-82.

Гопченко, Є. Д., Грушковська, І. О. (2015) Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 107-113.

Гопченко, Є. Д., Медведєва, Ю. С., Македонська, Ю. А. (2015) Водний баланс системи оз.Ялпуг-Кугурлуй (в період 2006-2014 рр.). Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 176-183.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Романчук, М. Є. (2015) A method for calculating characteristics of maximal river runoff in the absence of observational data: Case study of Ukrainian rivers. Water Resources, 3 (42). с. 285-291. ISSN 0097-8078

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є., Овчарук, В. А. (2015) Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення. Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 164-170.

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є., Погорелова, М. П. (2015) The influence of the afforestation and swampiness on the design characteristics of the spring flood peak flow in the river Pripyat basin. European science review, 1-2 (1). с. 10-13. ISSN 2310-5577

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Овчарук, В. А. (2015) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Поданий)

К

Корягіна, О. С. (2015) Визначення приходних складових водного балансу Каховського водосховища. Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 209-214.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки до практичної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічні основи меліоративного проектування: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Експлуатаційна гідрометрія: методичні вказівки з організації самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г. (2015) Екологічне обґрунтування гідромеліоративних проектів: методичні вказівки по виконанню практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Кулібабін, О. Г., Кічук, Н. С. (2015) Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів: методичні вказівки до практичної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кічук, Н. С. (2015) Гідрохімія поверхневих і підземних вод: методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Кічук, Н. С. (2015) Тривалість схилового припливу дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). с. 56-63. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2015) Методика розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків на території Півдня України. Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки, 2 (20). с. 24-34. ISSN 2303-9914

О

Овчарук, В. А., Тодорова, Е. І. (2015) Методика нормирования характеристик максимального стока дождевых паводков теплого периода для рек Горного Крыма. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием, 15-18 сентября 2015, Москва.

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І. (2015) Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). с. 25-30. ISSN 2306-5680

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І., Прокоф’єв, О. М. (2015) Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 42 (1157). с. 99-106. ISSN 2075-5457

С

Семенова, І. Г., Овчарук, В. А., Траскова, А. В. (2015) Droughts and its relationships with some phases of the streamflow regime for Ukrainian rivers. European science review, 1-2 (1). с. 8-10. ISSN 2310-5577

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому. Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 156-163.

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Сучасний водний режим деяких Причорномрських лиманів у весняний період року. Фізична географія та геоморфологія, 1 (77). с. 103-110. ISSN 0868-6939

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Методика довгострокового прогнозу наповнення поверхневими весняними водами Хаджибейського і Куяльницького лиманів. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 1 (36). с. 17-24. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2015) Метод территориальных долгосрочных прогнозов характеристик весеннего половодья равнинных рек в условиях климатических измерений. In: Четвертая Всероссийская научная конференция с международным участием, 15-18 сентября 2015, Москва.

Шакірзанова, Ж. Р., Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). с. 25-33. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Казакова, А. О. (2015) Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р. Південний Буг в сучасних кліматичних умовах. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. с. 100-106.

Шакірзанова, Ж. Р., Казакова, А. О. (2015) Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Південний Буг. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (38). с. 25-33. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Кічук, Н. С. (2015) Гідрохімія річок і водойм України: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С. (2015) Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (37). с. 38-47. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер Українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 1147 (12). с. 9-13. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С. (2015) Метод розрахунку характеристик гідрографів схилового припливу тало-дощових вод до руслової мережі річок рівнинної території України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2 (37). с. 38-47. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р., Медведева, Ю. С. (2015) Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав’я в період весняного водопілля. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 12 (1147). с. 9-13. ISSN 2075-5457

Шакірзанова, Ж. Р., Медведєва, Ю. С., Янєва, М. Д. (2015) Розрахунок складових водного балансу озера Китай (за період 2008-2014 рр.). Український гідрометеорологічний журнал, 16. с. 196-201.

Шаменкова, O. I., Прокоф’єв, О. М. (2015) Многолетняяя изменчивость атмосферного давления Антарктического полуострова. Международный научный журрнал «Символ науки», 8. с. 316-320. ISSN 2410-700Х

Шаменкова, O. I., Прокоф’єв, О. М. (2015) Динамика барического режима антарктического полуострова в условиях климатических изменений. In: Международная научно-практическая конференция, Уфа, 2015, Уфа.

Цей список був створений у Thu Jul 9 16:31:28 2020 MSK.