Елементи, в яких Відділ: "Інститути та факультети > Гідрометеорологічний інститут > Кафедра гідрології суші" та Рік: 2014

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Б | Г | К | О | С | Ш
Число елементів: 62.

Б

Бояринцев, Є. Л. (2014) Термическое загрязнение рек басейна Верхней Колымы при разработке руслових россыпных месторождений. In: V Международная научно – практическая конференция«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», посвящённая 80-ти летию Еврейской автономной области, 09-11 сентября 2014 года, Биробиджан, Россия.

Бояринцев, Є. Л., Сербов, М. Г., Ситов, В. М. (2014) Термический режим рек бассейна Верхней Колымы в летний период. In: III международная научно – практическаяй конференция «Климат, Экология, Сельское хозяйство Евразии, 27-27 мая 2014, Иркутск, ИрГСХА.

Бояринцев, Є. Л., Ушаков, М. В. (2014) Максимальный паводочный сток в условиях крайнего северо-востока России. In: 6-а Всеукр. наук.конф. з міжнар. участю 20-22 травня 2014 р, 20-22 травня 2014 р, Дніпропетровськ.

Г

Гопченко, Є. Д., Бурлуцька, М. Е., Черченко, Х. В. (2014) Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 135-145.

Гопченко, Є. Д., Бурукова, М. М., Медведева, Ю. С. (2014) Водний режим та розрахунок складових водного балансу озера Катлабух. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 2014, ОДЕКУ, м.Одеса.

Гопченко, Є. Д., Гарькавенко, Є. О. (2014) Використання операторної моделі для нормування характеристик весняного водопілля в басейні річки Сіверського Дінця. In: 6-а Всеукр. наук.конф. з міжнар. участю 20-22 травня 2014 р, 20-22 травня 2014 р, Дніпропетровськ.

Гопченко, Є. Д., Гарькавенко, Є. О. (2014) Максимальний стік весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець і нормування його розрахункових характеристик. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 2014, ОДЕКУ, м.Одеса.

Гопченко, Є. Д., Катинська, І. В. (2014) Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 8-14. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Катинська, І. В. (2014) Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 8-14. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Катинська, І. В. (2014) Изменчивость годового стока на территории Закарпатья. Europen Applied Sciens, 1. с. 65-68. ISSN 2195-2183

Гопченко, Є. Д., Кічук, Н. С. (2014) Невеликі річки – великі проблеми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (34). с. 16-24. ISSN 2306-5680

Гопченко, Є. Д., Кічук, Н. С., Кічук, І. Д., Овчарук, В. А. (2014) Водохозяйственный комплекс Одесской области и мероприятия по улучшению его использования. In: Водохозяйственный комплекс Одесской области и мероприятия по улучшению его использования, 27-27 мая 2014, Иркутск, ИрГСХА.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (зміст). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (література). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (додатки). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (розділ 1). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (розділ 2). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (розділ 3). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (розділ 4). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (розділ 5). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (розділ 6). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (розділ 7). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Лобода, Н. С., Овчарук, В. А. (2014) Гідрологічні розрахунки: підручник (розділ 8). ТЕС, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Кічук, Н. С., Романчук, М. Є. (2014) Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 193-203.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Ладжель, М. (2014) Maximum runoff of the flood on wadis of northern part of Algeria. Jornal of Fundamental and Applied Sciences, 1 (6). с. 66-78. ISSN 1112-9867

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Романчук, М. Є., Бурлуцька, М. Е. (2014) Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 102-109.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Романчук, М. Є., Траскова, А. В. (2014) Науково-методична база для визначення тривалості схилового припливу під час дощових паводків і весняних водопіль. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 205-212.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Тодорова, Е. І. (2014) Продолжительность притока воды со склонов в русловую сеть в период катастрофически высоких паводков на реках Нижнего Амура. In: V Международная научно – практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», 09-11 сентября 2014 года, Биробиджан.

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Траскова, А. В. (2014) Влияние типов подстилающей поверхности на величину максимальных снегозапасов к началу весеннего половодья (на примере бассейна р.Днестр). Научно-практический журнал «Актуальные вопросы аграрной науки», 13. с. 30-36. ISSN 2412-2527

Гопченко, Є. Д., Овчарук, В. А., Траскова, А. В. (2014) Application of the method of repeatability the extrema for calculating characteristics of spring flood rare frequency in the Dniester River basin. American Journal of Scientific Research, 1. с. 33-38. ISSN 2301-2005

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є. (2014) Теоретична база для розрахунку характеристик максимального стоку невеликих річок. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 129-135.

Гопченко, Є. Д., Романчук, М. Є., Траскова, А. В., Грушковська, І. О. (2014) Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 109-115.

Гопченко, Є. Д., Станкевич, А. А. (2014) Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 127-134.

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Овчарук, В. А. (2014) Сучасні математичні моделі в гідрологічних розрахунках і прогнозах: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д., Шакірзанова, Ж. Р., Овчарук, В. А. (2014) Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 155-162.

Гопченко, Є. Д., Явкин, В. Г., Мельник, А. А. (2014) Нормирование расчетных характеристик дождевых паводков Карпато-Подольского региона. Научно-практический журнал «Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Естественные и технические науки», 5/6. с. 50-54. ISSN 2223-2966

Гопченко, Е. Д., Овчарук, В. А., Тодорова, Е. И. (2014) Максимальный сток дождевых паводков рек Горного Крыма. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 133-140.

К

Кулібабін, О. Г. (2014) Розрахункові відмітки захисних споруд (на ділянці р. Дунай від м. Рені до м. Вилкове). Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. с. 128-132.

Кулібабін, О. Г., Кічук, Н. С. (2014) Сільськогосподарські гідротехнічні меліорації з основами експлуатації водогосподарських об’єктів: методичні вказівки до курсового проектування. ОДЕКУ, Одеса.

Кічук, Н. С. (2014) Розрахункові характеристики зливових опадів на півдні України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 107-112. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахункові характеристики зливових опадів на території півдня України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 107-112. ISSN 2306-5680

Кічук, Н. С. (2014) Розрахунки максимальних витрат дощових паводків на території Причорномор’я. Науковий вісник Чернівецького університету, 724. с. 71-76. ISSN 2311-9276

О

Обухов, Є. В. (2014) Визначення втрат води на випаровування з Дніпровських водосховищ за узагальненою формулою. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 136-143.

Обухов, Є. В., Гут, Ю. Ю. (2014) Гідроенергопотенціал малих річок Вінниччини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 170-182.

Обухов, Є. В., Корягіна, О. С. (2014) Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 141-148.

Обухов, Є.В., наук., керів. (2014) Оцінка випаровування з Каховського водосховища. Звіт про НДР. ДР № 0113U005798. Звіт за проектом. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Поданий)

Обухов, Е. В. (2014) Оценка интенсивности внешнего водообмена в Кременчугском и Каховском водохранилищах. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 134-140.

Обухов, Е. В., Корягина, Е. С. (2014) Дефицит насыщения водяного пара и испарение с водной поверхности Каховского водохранилища. Український гідрометеорологічний журнал, 14. с. 194-204.

Обухов, Е. В., Тонкошкура, В. С. (2014) О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. с. 110-118.

Овчарук, В. А., Мирза, К. Л. (2014) Анализ условий формирования паводков холодного периода на реках Крымских гор. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). с. 740-745. ISSN 2309-7663 (Поданий)

Овчарук, В. А., Тодорова, О. І. (2014) Статистические параметры максимальных расходов воды и слоев паводочного стока для рек горного Крыма. Геополітика і екогеодинаміка регіонів, 10 (1). с. 766-770. ISSN 2309-7663

С

Семенова, І. Г., Овчарук, В. А., Шакірзанова, Ж. Р. (2014) On use of drought indices in modelling hydrological processes. Conference proceedings SGEM, 1. с. 503-510. ISSN 1314-2704

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 15. с. 160-169.

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Просторові закономірності у розподілі шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок України. Географія та туризм, 31. с. 170-178. ISSN 2308-135Х

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Ефективність територіально-загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 32-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Ефективність територіально загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 4 (35). с. 32-39. ISSN 2306-5680

Шакірзанова, Ж. Р. (2014) Довгострокові гідрологічні прогнози: методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольної роботи для магістрів заочної форми навчанння. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р., Кічук, Н. С. (2014) Гідрохімія річок і водойм України: методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р., Кічук, Н. С. (2014) Гідрохімія річок і водойм України: методичні вказівки до самостійної роботи студента. ОДЕКУ, Одеса.

Шакірзанова, Ж. Р., Погорелова, М. П., Будкіна, І. Є. (2014) Гідрологічні прогнози (за темою "Короткострокові прогнози водного режиму річок"): збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Шаменкова, O. I. (2014) Річкова гідрографія: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Шаменкова, O. I., Галега, А. С. (2014) Подземный сток в бассейне реки Южный Буг. In: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 2014, ОДЕКУ, м.Одеса.

Цей список був створений у Thu Jul 9 16:55:44 2020 MSK.