Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра іноземних мов" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | Б | И | П | Ш | Я
Number of items: 11.

I

Ivanchenko, A. V. (2015) Subject-Object Correlations in Ekphrasis Episodes of English Literary Texts. La Francopolyphonie: L’interculturalité et l’herméneutique à travers la linguistique, la littérature, la traduction et la communication. – Chisinâu, vol. 2 (№ 10). pp. 190-196.

Ivanchenko, A. V. (2015) Structural, Compositional and Intercultural Peculiarities of Ekphrasis Complexes. De la lingvistica tradiţională spre sinergetica = From traditional to synergetic linguistics: In honorem Profesor Valentin Cijacovschi / Univ. Liberă Intern, din Moldova, Inst de Cercetări Filologice şi Interciilturale ; director publicaţie : Ana Ouţu ; c, Ed.2a. pp. 282-288.

Ivanchenko, A. V. (2015) Особенности репрезентации реальных живописных полотен в экфрасисном комплексе. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки, № 2.. pp. 88-94.

Б

Баєва, В. М. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи No2 з англійської мови для студентів IІ курсу заочної форми навчання.Напрям підготовки − гідрометеорологія. ОДЕКУ, Одеса.

Баєва, В. М. (2015) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No2 з дисципліни «Англійська мова» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання Напрям підготовки: екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. ОДЕКУ, Одеса.

И

Иванченко, А. В. (2015) Основные подходы к изучению экфрасиса в художественном тексте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. праць, Вип.14. pp. 152-155. ISSN 2409-1154

Иванченко, А. В. (2015) Семантические роли экфрасисных эпизодов художественного произведения. Націон. ун-т «Одеська юридична академія», Одеса.

Иванченко, А. В. (2015) Лингвостилистические и функциональные особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Doctoral thesis, Международный Гуманитарный университет.

П

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2015) Проблематика і формування професійно-орієнтованого навчання англійській мові студентів технічних спеціальностей. In: XX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців”, 23-24 квітня 2015 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2015) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів I курсу ІI семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Я

Янко, І. Б. (2015) Методичні вказівкидля практичної роботиз з дисципліни «Англійська мова» для студентів-початківців I курсу денної форми навчання Напрям підготовки: усі напрямки. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Thu Sep 29 14:11:34 2022 UTC.