Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра іноземних мов" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | И | П | Ш
Number of items: 8.

І

Іванченко, А. В. (2014) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи No3 з англійської мови для студентів ІII курсу заочної форми навчання Напрям підготовки  комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса.

Іванченко, А. В. (2014) Структурно-содержательные особенности экфрасисных комплексов. Видавничий дім «Родовід», Чернівці.

И

Иванченко, А. В. (2014) Структурно-семантические особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія : зб. наук. праць, Т. 2 (Вип.11). pp. 18-21.

Иванченко, А. В. (2014) Структурно-композиционные особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте. Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал, Вип.4. pp. 99-101.

Иванченко, А. В. (2014) Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения. Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства : зб. наук. праць, № 21. pp. 112-116.

П

Попович, І. І. and Янко, І. Б. (2014) Методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи №2 з англійської мови для студентів ІI курсу заочної форми навчання. Напрям підготовки-комп’ютерні науки. ОДЕКУ, Одеса.

П'янова, І. Ю. and Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Самоосвітня діяльність студентів як засіб формування знань з англійської мови. In: XIX Міжнародна науково-методична конференція “Управління якістю підготовки фахівців", 2014 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури. (In Press)

Ш

Шотова-Ніколенко, Г. В. (2014) Методичні вказівки для СРС та навчальний матеріал з граматики англійської мови для студентів-магістрів V курсу X семестру денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Thu Sep 29 14:18:44 2022 UTC.