Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: T | А | Б | В | Г | Ж | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 46.

T

Trypolska, G. and Kryvda, O. and Kurbatova, T. and Andrushchenko, O. and Suleymanov, C. and Brydun, Y. (2021) Impact of New Renewable Electricity Generating Capacities on Employment in Ukraine in 2021-2030.General Energy (Scopus). International Journal of Energy Economics and Policy (IJEEP) (11(6)). pp. 98-105. ISSN 2146-4553

А

Андрущенко, О. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Основи туроперейтингу". Спеціальність 101 "Екологія". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Організація туристичної діяльності".Спеціальність 242 "Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. and Романюк, О. Р. (2021) Туристичний потенціал сонячної Бессарабії. In: XIII International scientific and practical conference "Perspectives of development of science and practice ", december 14-17,2021, Prague, Czech Republic.

Андрєєва, Н. М. and Андрущенко, О. С. and Бунякова, Ю. Я. and Губанова, О. Р. and Шуптар-Пориваєва, Н. Й. and Арестов, С. В. and Попова, М. О. and Шурда, К. Е. (2021) Міжнародна наукова інтернет-конференція. In: «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»: матеріали конференції., 29 червня 2021, м.Одеса, ОДЕКУ.

Арестов, C. В. and Бєлозерова, А. В. and Кіров, Д. В. and Сівак, А. А. and Щербак, Н. В. and Яценко, К. С. (2021) Сценарії та середньостроковий прогноз стабілізації фінансово-економічної системи. In: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 20 березня 2021, м. Київ.

Арестов, С. В. (2021) Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичні сфері: конспект лекцій. ОДЕКУ, м.Одеса. ISBN 978-966-186-188-5 (Unpublished)

Арестов, С. В. (2021) Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі: конспект лекцій. ОДЕКУ, м.Одеса. ISBN 978-966-186-187-8 (Unpublished)

Арестов, С. В. and Бєлозерова, А. В. and Саковський, Д. С. and Сівак, А. А. (2021) Економіка, менеджмент та аудит: сучасні напрями розвитку. In: Міжнародна науково-практична конференція. ГО «Львівська економічна фундація», 30 квітня 2021, м.Львів.

Арестов, С. В. and Щербак, Н. В. (2021) Романтичний туризм. In: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний і соціальний розвиток регіонів та держави», 27 березня 2021, м. Дніпро.

Б

Бунякова, Ю. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Основи раціонального природокористування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Богословцев, Є. В. and Арестов, С. В. (2021) Ресурсозбереження як економіко-екологічний чинник та ресурсозберегаючі технології, вплив на туристичну галузь. In: Науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективне управління економікою на світовому, державному та регіональному рівні", 9 жовтня 2021 року, Київ, Україна.

Богословцев, Є. В. and Арестов, С. В. (2021) Енергозбереження та енергозберегаючі технології в туристичній галузі. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні орієнтири розвитку економіки країни та регіонів", 25 вересня 2021 року, Львів, Україна.

Бунякова, Ю. Я. (2021) Основні чинники впливу на динамічний розвиток сфери туризму. Електронний науково-практичний журнал: Інфраструктура ринку, Вип 56. pp. 116-119. ISSN 2519-2868 (Online)

Бунякова, Ю. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент». Спеціальність 101 «Екологія», Освітня програма «Екологічна безпека».Магістри. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент" для магістрів 2 року навчання спеціальність 101 «Екологія». [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Воронцова, К. О. (2021) Вплив пандемії коронавірусу на розвиток туристичної галузі. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Газібар, С. І. (2021) Економіко-екологічні аспекти функціонування електротранспорту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Губанова, О. Р. and Шуптар-Пориваєва, Н. Й. and Андрущенко, О. С. (2021) Стимулювання туристичної діяльності в умовах коронавірусної кризи. Таврійський науковий вісник (вип.5). pp. 16-23. ISSN Online 2708-0374

Ж

Жолток, Є. О. (2021) Вдосконалення управління туристичним підприємством в умовах кризи.Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Колонтай, С. М. and Плетос, С. В. (2021) Особливості розвитку еногастрономічного туризму в Україні на прикладі Одеського регіону. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», Вип.52. pp. 141-146. ISSN (Online): 2519-2868

Карачан, В. Ю. (2021) Раціоналізація комунікаційних процесів в туристичному бізнесі. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Колонтай, С. М. and Плетос, С. В. (2021) Сучасний стан і тенденції розвитку івентивного туризму в Україні на прикладі Одеської області. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», 63. pp. 99-104. ISSN (Print): 2524-0897(Online): 2524-0900

Костюк, А. С. and Арестов, С. В. (2021) Вплив АЕС на навколишне середовище та туризм. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні орієнтири розвитку економіки країни та регіонів", 25 вересня 2021 року, Львів, Україна.

Кушнір, Ю. С. (2021) Екологізація розвитку туристичних дестинацій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Максютенко, А. В. (2021) Вплив реклами на купівельний попит в сфері туризму. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Мічкова, А. Г. (2021) Фототуризм як інноваційний напрямок розвитку туристичної сфери Причорноморського регіону. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Нiкiтюк, I. I. (2021) Географічні аспекти розвитку туризму. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Попова, М. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни “Управління якістю послуг в туристичній галузі” денної форми навчання, спеціальності 242"Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Попова, М. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток туристичного бізнесу” денної форми навчання, спеціальності 242"Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Плетос, С. В. and Муравська, Н. М. (2021) Тенденції та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. In: ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених "Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи", 28–29 квітня 2021 р., м. Львів.

Плетос, С. В. and Іванова, А. О. (2021) Екотуризм та його вплив на економіку сільської місцевості. In: ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених "Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи", 28–29 квітня 2021 р., м. Львів.

Плетос, С. В. (2021) Підприємницька діяльність: конспект лекцій. ОДЕКУ, м.Одеса. ISBN 978-966-186-168-7 (Unpublished)

Плетос, С. В. and Плетос, В. Г. (2021) Морський круїзний туризм в Україні на прикладі Одеського регіону. In: І-Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів», 28 травня 2021, м.Херсон.

Плетос, С. В. and Суржикова, Д. А. (2021) Подієво-гастрономічний туризм як інструмент просування туристичної дестинації в Одеському регіоні. In: Студентська наукова конференція ОДЕКУ, 19-23 квітня 2021, Одеса, Україна. (Unpublished)

Попова, М. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Управління персоналом туристичної галузі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Попова, М. О. (2021) Економіка зеленого бізнесу : методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 року навчання денної та заочної форми за спеціальністю 051 «Економіка», рівень вищої освіти «магістр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Попова, М. О. and Арестов, С. В. and Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Пріоритети розвитку сучасної туристичної діяльності. "Причорноморські економічні студії" (В 62). pp. 107-112. ISSN 2524-0897 (Print); ISSN 2524-0900 (Online)

Р

Рзаєв, Ф. І. (2021) Організація адап-турів для туристів з особливими потребами. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

С

Собчик, В. Д. (2021) Оцінка економічної ефективності інвестицій в сфері туризму як фактор підвищення прибутковості готельного підприємства.Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Суржикова, Д. А. (2021) Особливості розвитку гастрономічного туризму в Одеському регіоні: проблеми та перспективи. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Т

Таранець, І. Р. (2021) Аналіз і прогнозування в туристичному бізнесі. Кваліфікаційна робота бакалавра. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Менеджмент та маркетинг туризму"для бакалаврів денної форми навчання,спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Економіка фірми"для бакалаврів денної форми навчання,спеціальності 242 «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Основи туроперейтингу: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-153-3 (Unpublished)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Основи туроперейтингу». [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Thu Sep 29 14:25:57 2022 UTC.