Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | А | Б | В | Г | Д | К | М | П | Т | Ц | Ш | Я
Number of items: 46.

S

Shuptar-Poryvaieva, N. Y. and Gubanova, E. R. and Andryeyeva, N. M. and Shevchenko, T. I. (2020) Examining of portable batteries externalities with focus on consumption and disposal phases. Economics and Environment, 4 (75). pp. 24-37. ISSN 0867-8898 2300-6420 (online)

Shuptar-Poryvaieva, N. (2020) Determination of waste electric motor battery recycling benefits in Ukraine. In: ІV-й всеукраїнський пленер з питань природничих наук. ОДЕКУ, 19 червня 2020, м.Одеса.

Shuptar-Poryvaieva, Nataliia (2020) "DETERMINATION OF WASTE ELECTRIC MOTOR BATTERY RECYCLING BENEFITS IN UKRAINE". In: Матеріали ІV-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 19 червня, м.Одеса.

А

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма виробничої практики за профілем спеціальності для вищих учбових закладів, 242 "Туризм", «бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма виробничої практики для вищих учбових закладів 051 «Економіка». ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів»,«магістр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Наскрізна програма практик для вищих навчальних закладів. 242 "Туризм" «бакалавр». [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі". [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Стандартизація,сертифікація та ліцензування в туристичні сфері для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма навчальної практики «Економіко-екологічні засади сталого туризму 242 "Туризм" "бакалавр". [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма навчальної практики «Економіка туристичної фірми" 242 "Туризм" "бакалавр". [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. (2020) Робоча програма навчальної ознайомчої практики «Вступ до фаху» 242 "Туризм" "бакалавр". [Teaching Resource] (Unpublished)

Андрущенко, О. С. and Губанова, О. Р. (2020) Природоохоронний потенціал сучасної енергетичної стратегії України. «Економічні інновації»: зб. наук. праць., Том 22 (В4(77)). pp. 19-28.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених, 29 лютого 2020, Аналітичний центр "Нова Економіка" м. Київ.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Стандартизація та сертифікація туристичних послуг. Транспортна логістика в туризмі. Організація бухгалтерського обліку у готельному господарстві. Основні принципи економіки природокористування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи», 21 березня 2020, м. Дніпро.

Арестов, С. В. and Максютенко, А. В. and Порошенко, К. С. and Собчик, В. Д. and Таранець, І. Р. (2020) Розвиток туристичного бізнесу та впровадження інформаційних технологій, та їх використання. Актуальні проблеми економіки природокористування та розвитку статистики туризму в світі. Особливості пропозиції туристичних підприємств. Платне природокористування. In: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку», 22 лютого 2020, м. Львів.

Арестов, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Моделі та методи економетрики" зі спеціальності 051 "Економіка", магістри. [Teaching Resource] (Unpublished)

Арестов, С. В. and Бунякова, Ю. Я. and Попова, М. О. (2020) Механізм стимулювання розвитку екологічно безпечного туризму. Електронний науково-практичний журнал, 49 (49). pp. 226-231. ISSN 2519-2868

Б

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент і аудит", 103 «Науки про Землю», магістр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни “Сільський туризм"для денної та заочної форми навчання,спеціальності 242"Туризм". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент та аудит". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Географія туризму і туристичні ресурси України". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент і аудит". [Teaching Resource] (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2020) Силлабус навчальної дисципліни" Екологічний менеджмент та аудит". [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Войцеховський, В. В. (2020) Оцінка ризиків діяльності підприємства та шляхів їх зниження (на прикладі ТОВ «Агро-Юг»). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Губанова, О. В. (2020) Порівняльний аналіз користування потенціалу сталого туризму в Баварії та України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Галкіна, С. В. (2020) Економіко-екологічна ефективність ремануфактурінгу електронних відходів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Джумакова, К. К. (2020) Роль та місце сталого туризму на ринку туристичних послуг в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Давидова, Т. В. (2020) Економіко-екологічна ефективність модернізації залізничного транспорту (на прикладі залізнично-дорожнього сполучення Долинська-Миколаїв. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Катоніна, Т. В. (2020) Розвиток сільського зеленого туризму як важливий чинник подолання бідності в сільській місцевості. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крищук, М. Р. (2020) Впровадження інновацій в діяльність туристичної фірми. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Карташова, Д. Д. (2020) Економіко-екологічні засади розвитку круїзного туризму. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Максименко, К. С. (2020) Передумови та аналіз розвитку рекреаційно-туристичної галузі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Парканський, А. І. (2020) Забезпечення конкурентоздатності туристичного підприємства в сучасних умовах. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Плетос, С. В. (2020) Силлабус навчальної дисципліни "Підприємницька діяльність. Розділ "Економічна теорія" для студентів бакалаврів 4 року навчання 7 семестру. [Teaching Resource] (Unpublished)

Плетос, С. В. and Захарчук, Н. В. (2020) Повторне використання поліетиленових пакетів та їх користь. In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 19 лютого 2020 р., м. Переяслав.

Попова, М. А. and Садченко, Е. В. (2020) Динамические процессы в природоохранной деятельности: современные маркетинговые тенденции. Институт проблем рынка та экономико-экологических исследований НАН Украины. Монография, Одеса.

Плетос, С. В. (2020) Облік та аудит у туристичній сфері: конспект лекцій. ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Т

Ткач, Л. О. (2020) «Інвестиції в сфері туризму як фактор підвищення прибутковості готельного підприємства (на прикладі гостинного двору "Будинок Павлових")». UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цвіркун, І. В. (2020) Вплив туристичної діяльності на довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2020) "Перспективи розвитку системи поводження з відпрацьованими електромобільними акумуляторними батареями в Україні". Мiжнародний науковий журнал "Механiзм регулювання економiки" (МНЖ "МРЕ"), 3. pp. 59-67. ISSN 1726-8699

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. and Дем'яненко, С. Г. (2020) Основи туроперейтингу. Методичні вказівки до організації практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2020) Розрахунок зовнішніх ефектів в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених, 25 квітня 2020, м.Київ.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2020) Кореляційно-регресійний аналіз впливу відпрацьованих джерел живлення на здоров'я населення України. In: The 5 th International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”, 12-14 April 2020, Kharkiv.

Шершун, О. М. (2020) Діагностика результативності податкового регулювання природокористування. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. and Губанова, О. Р. and Попова, М. О. and Андрущенко, О. С. (2020) Перспективи інноваційного розвитку туристичної сфери в Україні в умовах коронавірусної кризи. Збірник наукових праць:"Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України", 6 (146). pp. 90-96. ISSN 2071-4653

Я

Яценко, К. М. (2020) Розвиток туризму в Українському Придунав’ї. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 13:52:29 2022 UTC.