Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | А | Б | Г | Д | Л | П | Ш
Number of items: 41.

B

Bunyakova, Yu. Ya. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. (2019) MODELING OF NONLINEAR OPTICAL EFFECTS IN THE INTERACTION OF LASER RADIATION WITH ATMOSPHERE AND SENSING FOR ENERGY EXCHANGE IN A MIXTURE ATMOSPHERIC GASES. Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies, T 16 (3). pp. 42-50.

А

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. and Катоніна, Т. В. (2019) Туристичне підприємство в умовах ринкової економіки і стратегія його розвитку. Міжнародні відносини України в сфері туризму. In: Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м. Львів.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Організація туристичної діяльності. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених "Глобалізація сучасного світового господарства: стан , проблеми , ефективність ", 23 лютого 2019 р., Аналітичний центр "Нова Економіка" м.Київ.

Арестов, С. В. (2019) Фактори розвитку екологічно безпечного туризму в Одеській області. In: Міжнародна науково-практична конференція «Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни», 19 січня 2019 р., м. Дніпро.

Андрущенко, О. С. (2019) Стратегічне планування розвитку сонячної енергетики в Україні. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, ISBN 978-966-916-934-1, 5 жовтня, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Комунікаційні механізми підвищення ефективності інвестицій в екологічні послуги. In: Матеріали міжнародної наукової конференції «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., м.Одеса.

Арестов, С. В. (2019) Ціни та ціноутворення:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Організація туристичної діяльності. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація сучасного світового господарства: стан, проблеми, ефективність», 23 лютого 2019 р., м.Київ.

Арестов, С. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Забеспечення конкурентноспроможності підприємства на ринку туристичних послуг. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація сучасного світового господарства: стан, проблеми, ефективність», 23 лютого 2019 р., м. Київ.

Арестов, С. В. and Слюсар, Л. О. (2019) Туристичне підприємство в умовах ринкової економіки і стратегія його розвитку. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м.Львів.

Арестов, С. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Міжнародні відносини України в сфері туризму. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 23 лютого 2019 р., м. Львів.

Арестов, С. В. (2019) Факторы развития экологически безопасного туризма в Одесской области. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни», Частина II, 19 січня 2019 р., м.Дніпро.

Б

Бунякова, Ю. Я. (2019) Екологічний менеджмент та аудит. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. and Лепих, Я. И. and Крышнев, Ю. В. (2019) Автоматизированная система мониторинга уровня воды в открытых водоемах. Геофизический журнал, Т 41 (6). pp. 223-231.

Бунякова, Ю. Я. (2019) Географія туризму та туристичні ресурси України:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Г

Губанова, О. Р. and Галкіна, С. В. (2019) Вдосконалення ієрархії управління електронними відходами при переході до циркулярної економіки. In: Міжнародна наукова конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців», 25-26 червня 2019 р., м.Одеса.

Громенко, Д. Є. (2019) Формування рекреаційно-туристичних кластерів в контексті сталого розвитку регіонів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Губанова, О. Р. (2019) Забезпечення конкурентоздатної підготовки фахівців у сфері туризму на засадах дуальної системи освіти. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., м.Одеса.

Губанова, О. Р. (2019) Види і тенденції розвитку туризму : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Губанова, О. Р. (2019) Економіка довкілля та природних ресурсів. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Д

Дем'яненко, С. Г. (2019) Основи туроперейтингу. Робоча програма дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2019) Економіка фірми. Робоча програма дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2019) Менеджмент та маркетинг туризму: методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Дем'яненко, С. Г. (2019) Сільський туризм:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Дем'яненко, С. Г. and Поліщук, Т. М. (2019) Історія туризму : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Л

Лебеденко, А. І. (2019) Вплив кліматичних змін на стан економіки Кіровоградської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

П

Поліщук, Т. М. and Тарасенко, Р. О. (2019) Экологизация экономики как основное условие перехода к модели устойчивого развития. In: Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Вип. 49, 19 лютого 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький.

Пінчук, М. В. (2019) Інструменти соціально-економічної підтримки екологічного підприємництва. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Поляничко, О. В. and Катоніна, Т. В. (2019) Розвиток сільського зеленого туризму, як важливий чинник подолання бідності в сільській місцевості. In: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» Випуск 21, 18 лютого, м.Переяслав-Хмельницький.

Попова, М. О. and Кузін, М. Д. (2019) Регіональні аспекти природокористування в умовах економічних флуктуацій. Вчені записки: Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (ТНУ) Серія: Економіка і управління, 30(69) (2). pp. 201-204.

Попова, М. О. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни"Ринок туристичних послуг"для студентів IV курсу денної форми навчання,спеціальність 242"Туризм". ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Поляничко, О. В. (2019) Організація туристичної діяльності:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Плетос, С. В. (2019) Етнічний туризм Одеської області: стан, проблеми та перспективи розвитку. Науково – практичний економічний журнал «Економічні студії», 2 (24). pp. 176-180. ISSN 2311–9306

Попова, М. О. (2019) Економіка зеленого бізнесу : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Попова, М. О. (2019) Економіка зеленого бізнесу : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Поляничко, О. В. (2019) Економіко-екологічні засади сталого туризму:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2019) Економічна теорія. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2019) Облік та аудит у туристичній сфері:методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ш

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2019) Application of mips concept to determine efficiency of the resources use for the power sources production. Norwegian Journal of development of the International Science, 28 (2). pp. 44-49. ISSN 3453-9875

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2019) Розрахунок вартості екологічного рюкзаку відпрацьованих джерел живлення. In: Матеріали ІІІ-го всеукраїнського пленера з питань природничих наук, 20-22 червня 2019 р., ОДЕКУ.

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2019) Класифікація відпрацьованих джерел живлення як одна з умов реалізації стратегії поводження з електронними відходами. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф., 16 – 18 квітня 2019 р., м. Суми.

This list was generated on Thu Sep 29 14:10:47 2022 UTC.