Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | О | П | У | Ц | Ш
Number of items: 43.

Є

Єpмакoв, Д.О. (2018) Eкoлoгo-eкoнoмічні аcпeкти наcлідків аваpії на Чopнoбильcькoї АEC. Masters thesis, ОДЕКУ.

А

Одеський державний екологічний університет (2018) Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу “Аналіз та прогнозування екологічного стану повітряного басейну промислових міст з урахуванням метеорологічних та антропогенних факторів: Нові математичні моделі та новітні експериментальні технології" (заключний)». 79171.

Арестов, С. В. (2018) Экологически-безопасный туризм в Украине и его развитие. Інфраструктура ринку (26). pp. 568-573. ISSN 2519-2868

Арестов, С. В. (2018) Екологічно-безпечний туризм в Одеській області. Економіка та суспільство, (19). pp. 805-810. ISSN 2313-2165

Арестов, С. В. (2018) Концепція сприяння розвитку екологічно-безпечного туризму в Одеській області. Приазовський економічний вісник, 6 (11). pp. 370-374. ISSN 2522-4263

Андрєєва, Н. М. and Губанова, О. Р. (2018) Теорія та практика мікроекономіки. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Арестов, С. В. (2018) Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичні сфері : робоча програма навчальної дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Арестов, С. В. (2018) Ціни та ціноутворення : робоча програма навчальної дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Андрєєва, Н. М. and Плетос, С. В. (2018) Сучасні проблеми макроекономіки : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Андрєєва, Н. М. and Куваєва, В. О. (2018) Теорія та практика мікроекономіки : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Андрєєва, Н. М. and Плетос, С. В. (2018) Сучасні проблеми макроекономіки. Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Б

Одеський державний екологічний університет (2018) Науковий твір: «Звіт про науково-дослідну роботу "Розвиток та застосування кібернетичних методів до дослідження динаміки ієрархічних хаотичних процесів у квантових, інформаційних та геофізичних системах" (заключний)». 79170.

Бростовська, А. В. (2018) Ефективність використання рибогосподарського потенціалу Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бунякова, Ю. Я. (2018) Екологічний менеджмент : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2018) Основи раціонального природокористування:методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

В

Вовченко, К. І. and Губанова, О. Р. (2018) SWOT-аналіз краудфандингової платформи природоохоронного проекту. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 16-18 червня 2015, м.Одеса.

Г

Гармаш, К. В. (2018) Економічні інструменти сприяння розвитку трансферу екологічних інновацій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Губанова, О. Р. (2018) Економіка довкілля та природних ресурсів. Частина 2. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Губанова, О. Р. (2018) Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств:коллективна монографія. СНАУ, м.Суми.

Губанова, О. Р. (2018) Види і тенденції розвитку туризму: Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Д

Добринін, О. В. (2018) Інноваційно-інвестиційна політика екологічного управління економікою регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дем'яненко, С. Г. (2018) Cільський туризм. Робоча програма дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2018) Менеджмент та маркетинг в туризмі. Робоча програма дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2018) Економіка фірми. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2018) Історія туризму. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

З

Завалій, І. О. (2018) Еколого-економічні аспекти впровадження "зелених" рішень при впорядкуванні міського середовища. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Кантаржи, М. І. (2018) Екологізація портового господарства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Куваєва, В. О. and Сокуренко, О. О. (2018) Інформаційні технології в управлінні туристичним підприємством. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики", 28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг.

Куваєва, В. О. (2018) Перспективи набуття екологічної свідомості як чинник мотиваційного менеджменту. In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сьогодні", 20 березня 2018, м. Вінниця.

О

Овчар, К. Є. (2018) Екологізація інфраструктури туристичного бізнесу в Одеському регіоні. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Плетос, С. В. and Венгер, О. С. (2018) Перспективи розвитку сільського туризму в Україні. In: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні питання економіки,фінансів та сучасного менеджменту", 16 червня 2018, Аналітичний центр "Нова Економіка" м.Київ.

Поляничко, О. В. and Кияшко, К. К. (2018) Інноваційна діяльність в туризмі. In: XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи", 6 березня 2018, Переяслав-Хмельницький.

Попова, М. О. (2018) Вдосконалення регіонального механізму сталого розвитку економіко-екологічних систем. Причорноморські економічні студії: Збірник наукових праць, 28. pp. 63-66. ISSN 2524-0897

Поляничко, О. В. (2018) Організація туристичної діяльності : Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Поляничко, О. В. (2018) Економіка туристичного ринку : Методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2018) Сучасний стан використання земельних ресурсів та інвестиційна привабливість земель Одеської міської агломерації. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, 31. pp. 76-79. ISSN 2413-2675

Плетос, С. В. (2018) Соціально-економічне значення зеленого туризму в Україні перспективного напряму розвитку села. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління, 4 (16). pp. 297-302. ISSN 2518-1971

Поліщук, Т. М. (2018) Стратегія вимірів інноваційної діяльності в менеджменті. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики", 28 квітня 2018 р., м. Кривий Ріг.

Поліщук, Т. М. and Мельник, І. Ю. (2018) Вплив діяльності підприємств на екологічний стан прилеглої території( на прикладі Вінницької області). In: І Всеукраїнська науково-практична конференція "Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, 28 травня 2018 р., м. Полтава.

У

Урум, Ж. К. (2018) Еколого-економічні засади розвитку Одеського дріжджового заводу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ц

Циганков, М. В. (2018) Теоретико-методологічне обгрунтування індикаторів оцінки результатів еколого-орієнтованої діяльності соціального підприємства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шумська, К. С. (2018) Організаційно-економічний інструментарій забезпечення ризик-менеджменту секторів економіки Українського Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Швидченко, А. О. (2018) Організаційно-економічні засади розвитку Усть-Дунайської територіальної соціально-економічної системи. Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 13:23:18 2022 UTC.