Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Buyadzhi, V. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Romanova, A. V. (2017) Studying an air ventilation and pollution in an atmosphere of industrial city: elements of new modeling approach and green-city technology. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). pp. 151-156. ISSN 2414-5955

Дем'яненко, С. Г. and Агаєв, А. Н. (2017) Екологізація конкурентоспроможності товарів споживання. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м. Одеса.

Поляничко, О. В. (2017) Природний капітал в рекреаційно-туристичній сфері України. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м.Одеса.

Губанова, О. Р. and Хлобистов, Є. В. (2017) Узагальнення методичних підходів до оцінки збитків від розміщення твердих побутових відходів на сміттєзвалищах. Глобальні та національні проблеми економіки, 15. pp. 435-439. ISSN 2413-3965

Поляничко, Е. В. (2017) Перспективы использования нетрадиционных источников энергии в Украине. In: ХХ Международная научно-практическая конференция "Теория и практика современной науки", 22 марта 2017, г. Москва.

Поляничко, Е. В. (2017) Структура освоения потенциала возобновляемых энергетических ресурсов приморского региона Украины. In: ХХII Международная научно-практическая конференция "Научные открытия 2017", 7 июня 2017 г., г. Москва.

Bunyakova, Yu. Ya. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Ignatenko, A. V. and Bukowszczenko, N. and Buyadzhi, V. V. (2017) New approach and microsystem technology of advanced analysis and forecasting the air pollutant concentration temporal dynamics in atmosphere of the industrial cities. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (3). pp. 65-78. ISSN 1815-7459

Glushkov, A. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Dubrovskaya, Yu. V. and Kuznetsova, A. A. and Khetselius, O. Yu. (2017) New approach and microsystem technology of advanced non-linear analysis and modelling chaotic environmental radioactivity dynamics. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (3). pp. 24-37. ISSN 1815-7459

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Bondar, O. I. and Vaschenko, V. N. and Bykowschenko, N. (2017) New approach and microsystem technology to modelling dynamics of atmosphere ventilation of industrial city and elements of the “Green-city” construction technology. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 14 (4). pp. 37-46. ISSN 1815-7459

Куваєва, В. О. and Максименко, К. С. (2017) Екологізація персоналу підприємств туристичної галузі. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 29-30 червня 2017, м. Одеса.

Губанова, О. Р. (2017) Диверсифікація освітньої функції в сфері туризму. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 21-22 лютого 2017, м.Одеса.

Губанова, О. Р. and Полетаєва, Л. М. (2017) Екологічні екстерналії використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя. In: ІІ Всеукраїнська конференція викладачів, здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі», 14 квітня 2017, м.Одеса.

Губанова, О. Р. (2017) Використання "рідкісноземельного" потенціалу електронних відходів. In: Міжнародна науково-практична конференція «STABICONsystems – 2017», 27 – 29 квітня 2017, м.Суми.

Гаврилюк, В. В. and Губанова, О. Р. (2017) Рециклінг електронних відходів. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко- екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців», 29- 30 червня 2017, м.Одеса.

Бунякова, Ю. Я. (2017) Географія туризму та туристичні ресурси України. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2017) Основи раціонального природокористування. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шуптар-Пориваєва, Н. Й. (2017) Управління інноваційною складовою економічної безпеки: забезпечення соціальної та екологічної безпеки території. Монографія 0117U007024. Сумський державний університет, м. Суми. ISBN 978-966-97774-4-7

Примаченко, І. О. (2017) Тверді побутові відходи – еколого-економічний аспект проблеми. Masters thesis, ОДЕКУ.

Плетос, С. В. (2017) Зелений сільский туризм в Одеській області: сучасний стан та перспективний напрямок розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету, 25 (Ч.1). pp. 86-90. ISSN 2307-8030

Поляничко, О. В. (2017) Екосистемний підхід в рекреаційно-туристичній сфері в умовах трансформації економіки України. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 6(248). pp. 110-120. ISSN 2409-9260

Вартанян, Г. В. (2017) Економіка природокористування: методичні вказівки до виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Повстемська, Е. В. (2017) Визначення екологічної складової ринку круїзних послуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ташева, С. С. (2017) Організаційно-економічні заходи щодо мінімізації збитків, обумовлених змінами гідрологічного режиму річок Закарпаття. Masters thesis, ОДЕКУ.

Крисько, Т. О. (2017) Організаційно-економічні інструменти реалізації політики енергоефективності в житловому секторі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кірєєва, С. В. (2017) Екомодернізація готельного бізнесу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бунякова, Ю. Я. (2017) Аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні та зарубіжний досвід. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 105-112. ISSN 2311-0899

Плетос, С. В. (2017) Тенденції розвитку приміських зон міських агломерацій та екологізації економічного розвитку рекреаційного землекористування Одеської міської агломерації. Глобальні та національні проблеми економіки, 18. pp. 396-401. ISSN 2413-3965

Арестов, С. В. (2017) Комунікаційні механізми підвищення ефективності екологічних інвестицій в екосистемні послуги. Таврійський науковий вісник, 97. pp. 3-11. ISSN 2226-0099

Бунякова, Ю. Я. (2017) Економіка та екологія рекреаційно-туристичної сфери : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Губанова, О. Р. (2017) Економіка довкілля та природних ресурсів: Конспект лекцій.Ч.1. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2017) Теорія еколого-економічного аналізу. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2017) Бізнес планування інноваційних проектів. Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2017) Економіка фірми. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

This list was generated on Tue Apr 16 23:41:29 2024 UTC.