Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | P | S | А | Б | В | Г | Д | К | П | С | Ш | Я
Number of items: 33.

G

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Bunyakova, Yu. Ya. and Bukowszczenko, N. (2016) Advanced modeling and forecasting of pollutant concentrations temporal dynamics in the atmosphere of an industrial city (gdansk region). Environmental Problems, 2. pp. 105-110.

Glushkov, A. V. and Khokhlov, V. N. and Serbov, N. G. and Buyadzhi, V. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Solyanikova, E. P. (2016) Studying and forecasting of the phosphates pollution dynamics in watersheds and antropogenic water management landscape dynamics: application to the small carpathians rivers’ watersheds. Environmental Problems, 2. pp. 111-114.

P

Popova, M.A. (2016) Some of applied aspects of the process of formation reserves in multiply-connected economic-ecological systems. Collection of scientific articles. – Midas S.A, Thessaloniki, Greece, 8. pp. 43-46.

Popova, M.A. (2016) Mechanism of creation a dynamic economic-ecological systems. Collection of scientific articles. - Henan Science and Technology Press. Economics, management, law: innovation strategy. Zhengzhou, China, 3. pp. 45-48.

Popova, M.A. (2016) The concept of "multiply-connected systems" as a tool for research of dynamic processes in environmental protection activities. Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе. Economics, management, law: realities and perspectives. Paris, France, 4. pp. 55-58.

S

Sadchenko, E.V. and Popova, M.A. (2016) Modern trends of optimization the multiply-connected economic-ecological system in conditions of complex fluctuations. Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House. Perspective directions of scientific researches. Coventry, United Kingdom, 9. pp. 55-58.

Sadchenko, E.V. and Popova, M.A. (2016) Regional perspectives of formation complex multiply-connected management system in environmental protection activities. Collection of scientific articles. - Discovery Publishing House Pvt. Ltd. Economics, management, law: сhallenges and рrospects. New Delhi, India, 5. pp. 97-100.

А

Арестов, С. В. (2016) Инвестиционные проекты и их экономико-экологическое сопровождение. Економіка та суспільство, 3. pp. 332-339. ISSN 2313-2165

Арестов, С. В. (2016) Перспективи розвитку інвестиційного середовища в Україні в сфері природокористування. Глобальні та національні проблеми економіки, 11. pp. 593-598. ISSN 2413-3965

Б

Бунякова, Ю. Я. (2016) Економічні важелі та організаційні підходи раціонального природокористування в Україні. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 24-25 березня 2016 р., м. Тернопіль.

Бунякова, Ю. Я. (2016) Екологічний менеджмент і аудит : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

В

Вартанян, А. Е. (2016) Інструментарій оцінки сталості туристичних підприємств. Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Губанова, О. Р. and Дубінєнко, І. М. (2016) Використання екологічного аутсорсингу в сфері житлово-комунального господарства. In: Международная научно-практическая конференция «Социально- экономические проблемы в жилищном секторе», 19 февраля 2016, г. Одесса..

Губанова, О. Р. (2016) Організаційно-економічні заходи стимулювання збору вторинних ресурсів на прибережних територіях. In: Міжнародна науково-практична конференція «Містобудівне планування і управління прибережними територіями», 19-20 вересня 2016, смт. Сергеевка.

Горбатюк, Б. В. (2016) Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Губанова, О. Р. and наук., керів. (2016) Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності інвестицій в екологічні послуги. Звіт про НДР. ДР № 0114U000628. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Д

Дем'яненко, С. Г. and Агаєв, А. Н. (2016) Екологізація споживання як чинник сталого розвитку. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження ефективності факторів зростання конкурентоспроможності економіки: теорії та пропозиції", 25-26 листопада 2016 р., м. Київ.

Дубінєнко, І. М. and Губанова, О. Р. (2016) Задіяння природоохоронного потенціалу аутсорсингу в реформування житлово-комунального господарства України. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів», 1-3 червня 2016, м.Одеса.

Демьяненко, С. Г. and Агаев, А. Н. (2016) Экологическая составляющая конкурентоспособности. In: Intetnational scientific conference The development of international competitiveness: state,region,enterprise, 16 декабря 2016, Lisbon.

Дем'яненко, С. Г. (2016) Бізнес планування інноваційних проектів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

К

Куваєва, В. О. and Клепатська, В. В. (2016) Перспективи застосування IT для вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження. In: Х Міжнародна науково-практична конференція "Спецпроект: аналіз наукових досліджень", 23-24 травня 2016 р., м. Київ.

П

Поляничко, Е. В. (2016) Проблемы и развитие экологического предпринимательства в Украине. In: VIII Международная научно-практическая конференция "Исследование различных направлений современной науки", 29 января 2016, г.Москва.

Поляничко, О. В. and Катоніна, Т. В. (2016) Екологізація готельно-рестораної сфери в Україні. In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку", 16 березня 2018, м.Київ.

Поляничко, Е. В. (2016) Ветроэнергетика как путь улучшения электробаланса в Украине. In: Міжнародна науково-практична конференція " Маркетингові комунікації та логістика у сфері технологій енергозбереження в Україні та світі ", 9 листопада 2016, м.Дніпро.

Поляничко, Е. В. (2016) Природный капитал в рекреационно-туристической сфере Украины. In: ХІ Международная научно-практическая конференция "Наука сегодня: теория, практика, инновации", 1 мая 2016, г.Москва.

Плетос, С. В. (2016) Економічна теорія : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Поляничко, О. В. and Мельниченко, Д. О. (2016) Середовище функціонування маркетингу у рибництві. In: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція " Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи", 14 квітня 2016 р., Переяслав-Хмельницький.

Плетос, С. В. (2016) Методи використання земельних ресурсів міських агломерацій на прикладі Одеського регіону. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційна система освіти,науки і виробництва", 19-20 травня 2016 р., м. Тернопіль.

Плетос, С. В. (2016) Особливості розвитку приміських зон та засади використання земельних ресурсів міських агломерацій. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 24-25 березня 2016 р., м.Тернопіль.

Пуга, О. В. (2016) Методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих проектів. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. (2016) Реализация кластерной стратегии в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Глобальні та національні проблеми економіки, 10. pp. 648-652. ISSN 2413-3965

Ш

Шамлат, А. А. (2016) Засоби екологізації споживчого ринку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Я

Янкул, О. І. (2016) Організаційно – економічний інструментарій екологізації аграрного сектору національної економіки. Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 14:38:32 2022 UTC.