Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | P | А | Б | Г | Д | З | К | М | П | С | Т
Number of items: 33.

D

Demianenko, S.G. and Vartanian, A. (2015) Tourism development in Ukraine. In: XXI Міжнародна наукова конференція "Економіка для екології", 6-7 травня 2015, м.Суми.

G

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Mansarliysky, V. F. (2015) The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: application of an advanced non-stationary theory. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 49-54. ISSN 2311-0899

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Mansarliysky, V. F. (2015) The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: II. Application of an advanced non-stationary theory for different forms of atmosphere circulation. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 83-88. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. and Gubanova, E. R. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Svinarenko, A. A. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. (2015) Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on methods of chaos theory: general scheme and some application. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 40-45. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Serbov, N. G. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Solyanikova, E. P. (2015) Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using chaos theory methods: Advanced chaos data on pollution of the small carpathians river's watersheds. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 184-188. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. and Svinarenko, A. A. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. and Mansarliysky, V. F. (2015) The earth angle moment balance, low-frequency atmospharic processes and radiowaveguides: Application of an advanced non-stationary theory for different forms ofatmosphere circulation. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 83-88. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. and Gubanova, E. R. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Svinarenko, A. A. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. (2015) Analysis and forecast of the environmental fradioactsvsty dynamics based on methods of chaos theory: general scheme and some application. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 40-45. ISSN 2311-0902

Glushkov, A. V. and Gubanova, E. R. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Svinarenko, A. A. and Bunyakova, Yu. Ya. and Buyadzhi, V. V. (2015) Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on methods of chaos theory: general scheme and some application. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 40-45.

P

Polianychko, O.V. (2015) Environmental clusters in recreational-and-tourist sector as a model for regional development of an enterprise. In: Міжнародна науково-практична конференція. "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту", 25-26 вересня 2015, м.Львів.

А

Арестов, С. В. and Поліщук, Т. М. (2015) Аналіз сучасних методологічних і методичних підходів до економічної оцінки інвестицій в сфері природокористування. Глобальні та національні проблеми економіки, 4. pp. 713-718. ISSN 2413-3965

Б

Бунякова, Ю. Я. (2015) Аналіз та прогнозування змін концентрацій діоксину сірки в атмосфері промислового міста (на прикладі Гданського регіону, Польща) методом теорії хаосу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія, 63. pp. 37-39. ISSN 1728-2721

Бунякова, Ю. Я. (2015) "Екологічний менеджмент та аудит":методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів - магістрів 5 та 6 курсів денної форми навчання зі спеціальностей «Економіка довкілля та природних ресурсів» та «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічна безпека», «Радіоекологія», «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)». ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2015) «Економіка та екологія рекреаційно-туристичної сфери» :методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів-магістрів 5 курсу денної форми навчання зі спеціальності «Економіка довкілля та природних ресурсів». ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Бунякова, Ю. Я. (2015) Нові географо-математичні концепції в задачах моделювання поширення шкідливих домішок в атмосфері. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 46-50. ISSN 2311-0902

Г

Губанова, О. Р. (2015) Теоретико-методологічні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування. Економіка: реалії часу, 2. pp. 147-154. ISSN 2226-2172

Губанова, О. Р. and Куваєва, В. О. (2015) Роль «економічної складової» у формуванні конкурентоздатності випускника університету. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 11-12 березня 2015, м. Одеса.

Глушков, О. В. and Хецеліус, О. Ю. and Бунякова, Ю. Я. and Биковченко, Н. and Патлашенко, Ж. І. (2015) Моделювання і прогноз часової динаміки концентрації забруднювачів у атмосфері індустріального міста (на прикладі Одеси): низькорозмірний хаос. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць, 25.9. pp. 145-151.

Д

Дубінєнко, І. М. (2015) Використання потенціалу екологічного аутсорсингу в сфері житлово-комунального господарства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дем'яненко, С. Г. (2015) Бізнес планування інноваційних проектів. Методичні вказівки до виконання практичних занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Дем'яненко, С. Г. (2015) Бізнес планування інноваційних проектів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

З

Золотов, В. І. and Поліщук, Т. М. (2015) Проблеми та перспективи використання рекреаційного потенціалу Куяльницького лиману. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., м. Одесса.

К

Колесников, C. В. (2015) Екологічний аудит Концерну «Стірол». Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Мерна, Т. М. (2015) Економіко-екологічні аспекти гідрометеорологічного забезпечення об'єктів господарювання водного басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Поляничко, О. В. (2015) Менеджмент і маркетинг у рибництві. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Unpublished)

Поляничко, О. В. (2015) Формування рекреаційно-туристичної сфери на підґрунті екосистемного підходу. In: Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів" Частина ІІ, 8 травня 2015 р., м. Ужгород.

Поляничко, О. В. (2015) Природний капітал в рекреаційно-туристичній сфері України в контексті трансформації економічних моделей розвитку. Економічні студії. Науково-практичний журнал, 1(05). pp. 81-86. ISSN 2311-9306

Плетос, С. В. (2015) "Економіка рибогосподарської галузі":конспект лекцій, напрям підготовки «Водні біоресурси і аквакультура». ОДЕКУ, м.Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2015) Економічна теорія : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2015) Економіка рибогосподарської галузі: методичні вказівки. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Плетос, С. В. (2015) Економічна теорія. Мікро, макроекономіка: методичні вказівки щодо організації СРС та написання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

С

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2015) Небезпечна складова твердих муніципальних відходів: класифікація та проблема поводження. In: V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 вересня 2015, м. Вінниця.

Селютін, О. В. (2015) Реалізація Програми ресурсозбереження (на прикладі коледжу комп’ютерних технологій міста Одеси). Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Ткач, Д. В. (2015) Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційного розвитку в контексті екологізації економіки України. Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 14:04:22 2022 UTC.