Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | S | А | Г | Д | К | П | С | Ш
Number of items: 16.

D

Demianenko, S.G. and Vartanian, A. (2014) Means of Sustainable Tourism Development in Rural Areas of the Ukrainian Danube Delta. In: DRCSUMMERSCHOOL.

G

Glushkov, A. V. and Ambrosov, S. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Mansarliysky, V. F. (2014) Modelling balance of the earth angle moment, atmospheric processes and radiowaveguides: advanced non-stationary theory. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 59-64. ISSN 2311-0902

S

Serga, I. N. and Bunyakova, Yu. Ya. and Grushevsky, O. N. and Shakhman, I. A. (2014) Atmospheric pollutants concentrations temporal dynamics for the industrial Ukrainian cities. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 234-237. ISSN 2311-0902

А

Арестов, С. В. and Полищук, Т. М. (2014) Основні підходи до формування і розвитку понятійно-категоріального апарату екологічних інвестицій. екологічні послуги як об’єкт інвестування. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 9(217). pp. 24-33. ISSN 2415-3869

Андрєєва, Н. М. and Поляничко, О. В. (2014) Екологізація інвестиційної діяльності в умовах трансформації рекреаційно-туристичної галузі України. Вісник Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 19 (2\5). pp. 8-12. ISSN 2304-0920

Г

Губанова, О. Р. (2014) Застосування принципу «три К» щодо відтворення сталості Тилігульського лиману. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», 1-3 жовтня 2014 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Д

Дем'яненко, С. Г. and Вартанян, А. Е. (2014) Сертифікація як інструмент реалізації принципів сталого розвитку в управлінні туристичною діяльністю. In: 69-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 3-5 грудня 2014, м. Одеса.

Демьяненко, С. Г. and Золотов, В. И. (2014) Проекты берегозащиты в контексте формирования рынка экологических услуг. Економічні інновації, 58. pp. 95-105. ISSN 2310-4864

К

Куваєва, В. О. and Черевата, Н. Ю. (2014) Інформаційні технології як інструмент екологізації персоналу організації. In: V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції в економіці та управлінні: Новий погляд" Частина ІІ, 13-14 червня 2014, м. Донецьк.

П

Плетос, С. В. (2014) Основні підходи до формування організаційо-економічного механізму управління екологічно орієнтованими інвестиційними проектами. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 10 (218). pp. 124-135. ISSN 2415-3869

Поляничко, Е. В. (2014) Экологизация инвестиционной деятельности как приоритет развития в рекреационной туристической сфере. Modern Science Moderní věda, 4. pp. 45-51. ISSN 2336-498X

Плетос, С. В. (2014) Інвестиційна привабливість земельних ділянок Одеської міської агломерації. In: Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки", 26 квітня 2014, Луцький національний технічний університет.

С

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 32-37.

Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2014) Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 24(11). pp. 376-379. ISSN 1994-7836

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2014) Оптимизация системы управления и обращения с муниципальными отходами в контексте устойчивого развития урбанизированных территорий. Международный журнал «Устойчивое развитие», 16. pp. 11-18. ISSN 1314-4138

Ш

Шаніна, Т. П. and Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Принципи класифікації твердих муніципальних відходів. In: 3-й Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування»,, 17-18 вересня 2014, м. Львів.

This list was generated on Thu Sep 29 15:41:24 2022 UTC.