Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра економіки природокористування" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Л | П | Р
Number of items: 10.

А

Арестов, С. В. (2010) Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 132. pp. 70-75. ISSN 1609-7742

Арестов, С. В. (2010) Совершенствование методических подходов к оценке инвестиционной проектной деятельности в сфере природопользования. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 19 (120). pp. 3-11.

Арестов, С. В. (2010) Использование факторного анализа в подходах к оценке интегральной эффективности проектных инвестиций в экосистемные услуги. Вісник Житомирського державного технологічного університету, 3 (53). pp. 13-15. ISSN 1728-4236

Б

Буркинський, Б.В. and Галушкіна, Т.П. (2010) Ресурсно-екологічна безпека. ОДЕКУ, Одеса.

Г

Губанова, О. Р. and Дончевська, О. В. (2010) Методологічні засади економіко- екологічного стимулювання господарської діяльності. In: VІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі», 16-17 вересня, м. Дніпропетровськ.

Л

Легкий, А. О. and Поляничко, О. В. (2010) Економіка природокористування:методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

П

Поляничко, О. В. (2010) Організаційно-економічний механізм використання рекреаційних ресурсів об`єктів ПЗФ. In: Х Наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня, м.Одеса.

Поляничко, О. В. (2010) Міжнародне співробітництво в галузі інтегрованого управління прибрежною смугою. In: Х щорічна Всеукраїнська наукова конференція. Частина 2, 20-21 квітня, м.Суми.

Попова, М. А. (2010) Проблемы анализа динамической устойчивости экономико-экологических систем. Економіка: проблеми теорії та практики., 9 (263). pp. 1248-1253.

Р

Рубель, О. Є. (2010) Регіональний економіко-екологічний імідж як інституціональний управлінський механізм. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 27-36.

This list was generated on Thu Sep 29 15:37:55 2022 UTC.