Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Ж | Н | П | Р | С | Ф | Ч | Ю
Number of items: 39.

І

Ігнатенко, А. В. (2023) Оцінка впливу окремих забруднюючих речовин атмосферного повітря на тривалість життя міського населення Одеси. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ісрафіль, З. І. М. огли (2023) Оцінка стану забруднення атмосфери міста Одеса сажею. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Б

Балан, Р. С. (2023) Екологічна оцінка якості вод річки Кодима (у межах Одеської області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Балан, Р. С. and Романчук, М. Є. (2023) Екологічна оцінка якості вод р.Кодима – м.Балта за середніми значеннями. In: Студентська наукова конференція Одеського державного екологічного університету – 2023, 10 – 17 травня, 10-17 травня 2023, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Бельченко, К. С. and Вовкодав, Г. М. (2023) Оцінка впливу на навколишнє середовище окремих ділянок підприємств залізничного транспорту. In: ХХІІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23 – 31 травня 2023, Одеса, Україна.

Братов, К. О. (2023) Методичні підходи щодо оцінки стану атмосферного повітря (на прикладі м. Чернівці). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бєлашева, Л. Р. (2023) Просторово-часовий аналіз забруднення пилом неорганічним атмосферного повітря міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

В

Веслогузова, З. Г. (2023) Екологiчнa оцiнкa якостi р.Сaрaтa зa 2013-2015 рр. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Вовкодав, Г. М. and Бельченко, К. С. (2023) Перспективи екологічно сталого розвитку залізничного транспорту України. In: Міжнародна науково-практична конференція «збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації», 18 – 19 травня 2023, Київ, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Бельченко, К. С. (2023) Проблеми екологічно сталого розвитку залізничного транспорту України. In: III міжнародна науково-практичнаконференція “Vin Smart Eco”, 18-20 травня 2023, КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти", Вінниця, Україна.

Г

Гаватюк, В. В. (2023) Водоспоживання і водовідведення в Україні як фактори впливу на довкілля. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Горковенко, М. О. (2023) Оцінка біокліматичних умов Одеської області в холодний період року. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Грабко, Н. В. (2023) Людина як споживач: екологічні аспекти: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Людина як споживач: екологічні аспекти: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Екологія людини: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" рівня підготовки "Бакалавр" денної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2023) Екологія людини: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" рівня підготовки "Бакалавр" заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Гілева, В. М. (2023) Аналіз стану навколишнього середовища Північно-Східного економічного району України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ж

Жук, С. О. (2023) Оцінка впливу окремих забруднюючих речовин атмосферного повітря на тривалість життя людини (на прикладі м.Кривий Ріг). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Н

Нагаєва, С. П. (2023) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни “Екологія” для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122“Комп’ютерні науки”. Рівень вищої освіти - молодший бакалавр, бакалавр. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний туризм" спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" рівню вищої освіти "бакалавр" для денної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2023) Силлабус навчальної дисципліни "Екологічний туризм" спеціальності 101 "Екологія" освітньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" рівню вищої освіти "бакалавр" для заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2023) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни “Екологічний туризм” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 “Екологія” освітньої програми: ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource]

П

Пастушенко, А. О. (2023) Оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн м.Вінниця. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Пономаренко, С. О. (2023) Сучасний стан водних ресурсів басейну р. Дністер на основі даних спостережень державного моніторингу поверхневих вод. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Прудніков, К. В. and Романчук, М. Є. (2023) Оцінка якості вод р.Дунай - м.Вилкове для можливостей рибогосподарського використання. In: ХХІІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету – 2023, 23 – 31 травня, 23-31 травня 2023, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Р

Романчук, М. Є. (2023) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни «Екологія» для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. and Прудніков, К. В. (2023) Характеристика змін у часі кисневовмісних показників та параметрів, що впливають на них в межах р. Дунай - м. Вилкове. In: IX Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні проблеми біологічної науки" (Ніжин, 12 квітня 2023 року), 12 квітня 2023, Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя.

Романчук, М. Є. and Прундніков, К. В. (2023) Аналіз сольового складу вод (мінералізації та головних іонів) р. Дунай - м. Вилкове. In: Міжнародна науково-практична конференція "Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації", 18-19 травня 2023, Київ, Україна.

Романчук, М. Є. and Усачов, О. Д. (2023) Аналіз якості вод річки Тетерів, як джерела централізованого питного водопостачання. In: Міжнародна науково-практична конференція "Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації", 18-19 травня 2023, Київ, Україна.

С

Савенець, М. В. and Дворецька, І. В. and Козленко, Т. В. and Комісар, К. М. and Уманець, А. П. and Жемер, Н. С. (2023) Стан забруднення атмосферного повітря в Україні напередодні повномасштабного російського вторгнення. Частина 1: приземний вміст забруднюючих речовин. Український гідрометеорологічний журнал, 31. pp. 69-87. ISSN 2616-7271

Сафранов, Т. А. (2023) Корисні властивості природних систем окремих частин прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал, 31. pp. 55-68. ISSN 2616-7271

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Михайленко, В. І. (2023) Відходи пластикових матеріалів: оцінка утворення та поводження в регіонах Північно-Західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал, 31. pp. 122-130. ISSN 2616-7271

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. and Ільїна, В. Г. (2023) Проблеми екологічної освіти України: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-257-8

Стоянова, Д. В. (2023) Оцінка екологічних умов на території Зміївського району Харківської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Січак, К. О. (2023) Аналіз фізико-хімічних параметрів довкілля за даними стаціонарної станції «Зевс-1» системи екологічного моніторингу (м. Дніпро). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ф

Фендік, Н. Р. (2023) Вплив екологічної ситуації в регіонах України на демографічний стан. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Чайковський, Д. В. (2023) Динаміка забруднення оксидом вуглецю повітряного басейну міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ю

Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2023) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силабус дисципліни для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" денної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2023) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силабус дисципліни для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" заочної форми навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Oct 3 01:18:42 2023 UTC.