Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Щ | Ю
Number of items: 42.

Б

Бельченко, К. С. (2022) Аналіз надзвичайних ситуацій та їх наслідків в Одеській області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бенедюк, О. Б. (2022) Передумови сталого розвитку екологічно-орієнтованих форм рекреаційно-туристичної діяльності на Закарпатті. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бирна, А. Г. (2022) Вплив забруднення атмосферного повітря міста Одеса на стан здоров’я населення. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

В

Вовкодав, Г. М. (2022) Технології захисту довкілля: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОНП «Екологічні аспекти природокористування». [Teaching Resource]

Г

Глод, А. В. (2022) Сучасний стан та якість вод річки Десна (у межах Чернігівської області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Грамащук, Р. С. (2022) Просторово-часовий аналіз забруднення атмосферного повітря міста Одеса діоксидом азоту. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний угіверситет.

Гурбангелдиєв, Мекан (2022) Оцінка еколого-геологічних умов на ділянці будівництва берегоукріплювальної споруди на лівому березі річки Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Д

Домбровський, К. О. and Рильський, О. Ф. (2022) Мікро- та макрофауна донних безхребетних гирлової ділянки малої річки Мокра Московка в межах міста Запоріжжя. Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 85-94. ISSN 2616-7271

Ж

Житкевич, Я. Я. (2022) Оцінка шумового забруднення довкілля урбанізованих територій від автотранспорту (на прикладі міста Одеса). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

З

Змієнко, Д. М. (2022) Особливості забруднення відходами пластикових матеріалів прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

К

Клімов, І. О. (2022) Харчові добавки як фактор небезпеки споживання технологічно оброблених продуктів харчування (на прикладі плавленого сиру). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Коваленко, К. С. (2022) Вплив окремих полютантів повітряного басейну на стан здоров'я населення міста Запоріжжя. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Крутій, А.-В. В. (2022) Оцінка екологічної безпеки окремих миючих засобів (шампунів та туалетного мила) на внутрішньому ринку України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний угіверситет.

Л

Лепіх, Т. Д. (2022) Екологічна оцінка стану поверхневих вод Дніпропетровської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лубенська, М. В. (2022) Вміст фторидів в питних водах як фактор захворюваності населення Одеської області на карієс і флюороз. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лєнков, Р. В. (2022) Обґрунтування розвитку екологічно-орієнтованих форм рекреаційно-туристичної діяльності на території Львівської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лєонтьєв, Л. І. (2022) Деякі особливості біокліматичних умов Північно-Західного Причорномор`я. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

М

Малиновський, Д. Д. (2022) Оцінка безпеки харчових добавок у складі солодощів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Маммадов, Д. Ш. огли (2022) Вплив на складові довкілля при дампінгу ґрунтів днопоглиблювальних робіт у порту Рені. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Міщерікова, К. С. (2022) Екологічна оцінка якості вод річок Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Н

Нікіпелова, О. М. (2022) Рекреаційні ресурси та курортологія: методичні вказівки для семінарських занять бакалаврів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Нікіпелова, О. М. (2022) Рекреаційні ресурси та курортологія: сіллабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Нікіпелова, О. М. (2022) Рекреаційні ресурси та курортологія: силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Нікіпелова, О. М. (2022) Рекреаційні ресурси та курортологія: методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів 3 року навчання денної форми спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

П

Перченко, М. Г. (2022) Еколого-іригаційні властивости Кучурганського водосховища (Одеська область). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Пилип'юк, В. В. (2022) ГІС в екології: методичні вказівки до практичних занять для магістрів денної та зачної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Р

Романчук, М. Є. (2022) Збірник методичних вказівок до семінарських занять з дисципліни «Екологія» для бакалаврів 3 року навчання денної та заочної форм спеціальності 103 «Науки про Землю». [Teaching Resource]

С

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2022) Аналіз якості довкілля: силлабус навчальної дисципліни для докторів філософії спеціальності 101 "Екологія" ОНП "Екологічні аспекти природокористування". [Teaching Resource]

Т

Терземан, В. В. (2022) Прогнозування забруднення повітряного басейну міста Одеса діоксидом азоту. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

У

Усачов, О. Д. (2022) Оцінка якості вод річки Тетерів для різних видів водокористування. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Черемисін, Г. С. (2022) Дослідження забруднення повітряного басейну міста Таврійськ (Херсонська область), що створюють джерела викидів відокремленого структурного підрозділу Каховської дистанції колії №16. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Чернякова, О. І. and Грабко, Н. В. and Наконечна, З. В. (2022) Збірник методичних вказівок до практичних робіт та виконання курсового проекту з дисципліни"Моделювання та прогнозування стану довкілля" (атмосферне повітря) для бакалаврів 4 року навчання заочної форми спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2022) Моніторинг довкілля (стану природних середовищ): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-197-7

Чугай, А. В. (2022) Моніторинг довкілля: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" КПК-1 "Екологія та охорона навколишнього середовища" і КПК-5 "Органі0ація еколого-рекреаційної діяльності". [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2022) Моніторинг довкілля: силлабус навчальної дисципліни для студентів спеціальності 101 "Екологія" КПК-2 "Екологічний контроль та аудит" і КПК-3 "Гідроекологія та управління водними екосистемами". [Teaching Resource]

Чугай, А. В. and Терземан, В. В. (2022) Прогнозування забруднення атмосферного повітря міста Одеса діоксидом азоту. Український гідрометеорологічний журнал, 29. pp. 95-100. ISSN 2616-7271

Ш

Шепіда, І. М. (2022) Оцінка впливу на довкілля стаціонарних джерел забруднення повітряного басейну при виробництві рослинних олій. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Шмидоченко, О. І. (2022) Оцінка екологічного стану підземних вод Київської і Чернігівської областей та їх природної захищеності від техногенного забруднення. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Щ

Щербина, К. Д. (2022) Оцінка впливу на довкілля накопичувачів шламів та небезпечних хімічних речовин (на прикладі балки Ясинова міста Кам'янське Дніпропетровської області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ю

Юдина, Е. О., (2022) Еколого-іригаційні властивости вод Барабойського водосховища (Одеська область). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2022) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Чернякова, О. І. (2022) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Sep 29 10:44:02 2022 UTC.