Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | G | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | У | Ч | Ш | Щ | Ю
Number of items: 142.

C

Chugai, Angelina and Safranov, Tamerlan and Kudelina, Olha (2021) The State of the Surface Waters of the North-Western Black Sea Coast. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author_redact" not defined]. Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine 10, 68-Desantnykiv St., Mykolaiv, 54003, Ukraine tel.: +380512765568 e-mail: rector@chdu.edu.ua; http://www.chdu.edu.ua University of the West of England, United Kingdom Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Mykolaiv – Bristol.

G

Grabko, N. and Vovkodav, G. and Krutiy, A.-V. (2021) Assessment of the composition of some personal hygiene (on the example of shampoos) regarding the negative effect on the human body. Збалансоване природокористування, 2. pp. 72-79.

Є

Єфремова, І. В. (2021) Біокліматична складова природно-рекреаційного потенціалу Миколаївської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

І

Іванова, Л. М. (2021) Оцінка екологічних ризиків та загроз від антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

А

Аджамов, Р. А. (2021) Рекреаційний потенціал національних природних парків Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Алієв, Д. Р. огли (2021) Біокліматичні умови в районі м. Баку (Азербайджан) в теплий період року. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Аргіров, Д. Г. (2021) Розробка методики оцінки фонових значень показників якості вод при розрахунках гранично допустимих скидів (на прикладі р. Дунай). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Артвіх, Ю. О. (2021) Оцінка якості джерел централізованого водопостачання на прикладі річки Південний Буг. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Б

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Оцінка рекреаційного навантаження на територію Карпатського біосферного заповідника. In: ІХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми Ужанського національного природного парку. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Вплив екотуристичної діяльності на територію Карпатського біосферного заповідника. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми району Національного природного парку "Синевир". In: VІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки», 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Бенедюк, О. Б. and Нагаєва, С. П. (2021) Перспективи розвитку рекреаційно - туристичної діяльності Закарпаття. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Бешляга, О. В. (2021) Вплив окремих полютантів повітряного басейну на стан здоров’я населення м. Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бородовська, Ю. О. (2021) Динаміка зміни стану і якості повітряного басейну міста Херсон. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2021) Просторове узагальнення характеристик річного стоку по басейну р. Південний Буг. In: 7th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world”, 17-19 лютого 2021 р., Бостон, США.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2021) Дослідження норми річного стоку в басейнах річок Прикарпаття. In: 8th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations”, 21-23 квітня 2021 р., Торонто, Канада.

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Погорелова, М. П. (2021) Норма річного стоку в басейні річок Приазов’я. Екологічні науки, 60 (33). pp. 16-22. ISSN 2306-9716 (Print) ISSN: 2664-6110 (Online)

В

Вербова, А. С. (2021) Мінералізація як показник якості та цільового призначення водних об’єктів Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Веретельникова, Ю. С. (2021) Динаміка забруднення повітряного басейну міста Одеса газоподібними домішками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Вовкодав, Г. М. (2021) Техноекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Урбоекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Сучасні технології захисту довкілля: силабус дисципліни для магістрів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: силабус дисципліни для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Техноекологія: силлабус дистиципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. (2021) Cучасні технології захисту довкіллЯ: силлабус дисципліни для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. and Крутій, А.-В. В. (2021) Оцінка складу деяких засобів особистої гігієни на прикладі окремих шампунів. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Крутій, А.-В. В. (2021) Оцінка складу деяких шампунів щодо негативного впливу на організм людини. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Крутій, А.-В. В. (2021) Характеристика та оцінка складу деяких засобів особистої гігієни щодо негативного впливу на організм людини. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Лубенська, М. В. (2021) Зв’язок вмісту фторидів в питних водах на стан стоматологічного здоров’я населення Одеської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Лубенська, М. В. (2021) Вміст фтору у поверхневих та підземних водах України. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Вовкодав, Г. М. and Чернякова, О. І. and Щербина, К. Д. (2021) Оцінка впливу на навколишнє середовище шламонакопичувача відходів та небезпечних хімічних речовин у балці Ясинова міста Кам’янське. Збалансоване природокористування (1). pp. 67-75. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. and Щербина, К. Д. (2021) Ормування підземних вод в зоні впливу шламонакопичувача відходів у балці Ясинова міста Кам’янське Дніпропетровської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Вовкодав, Г. М. and Щербина, К. Д. (2021) Якісний склад підземних вод в районі шламонакопичувача в балці Ясиновій. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Волохов, В. О. (2021) Екологічна оцінка якості вод середньої частини басейну Дністра. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Г

Гордієнко, Є. С. (2021) Методологічні основи оцінки екологічних ризиків в окремих регіонах України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Греченко, Е. Р. (2021) Оцінка рівня забруднення повітряного басейну міст Полтавської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Д

Демчук, Д. В. (2021) Рекреаційний потенціал Тернопільської області як передумова розвитку еколого-орієнтованої діяльності. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дзюник, С. В. (2021) Моделювання впливу агрохімікатів на стан агроценозів Черкаської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Довгополий, М. М. (2021) Екологічна оцінка якості води річки Хорол. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Дранга, М. К. (2021) Оцінка стійкості ґрунтів Харківської області до впливу сільськогосподарського виробництва. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Думанська, О. Р. (2021) Особливості забруднення повітряного басейну міста Одеса твердими домішками. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ж

Житкевич, М. Я. (2021) Оцінка впливу стічних вод підприємств на поверхневі водні об’єкти на прикладі Сухого лиману. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Жосанар, М. І. (2021) Екологічна оцінка якості води малих річок Придунав’я (на прикладі річки Великий Катлабух). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

З

Зубарєва, Ю. А. (2021) Оцінка рекреаційного навантаження на території і об’єкти природно-заповідного фонду Херсонської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

К

Кабак, І. С. (2021) Закономірності просторово-часових змін складу води річки Інгулець. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Колісник, А. В. (2021) Спеціальні розділи екологічної безпеки: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2021) Екологізація антропогенної діяльності: силлабус дисципліни для РВО "Молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2021) Наскрізна програма навчальних практик студентів рівня вищої освіти "Молодший бакалавр" спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія та охорона довкілля". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Теоретико-методологічні основи еколологічної безпеки: силлабус дисципліни для магістрів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" КПК 2,4. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" КПК 4 (С). [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2021) Екологічна безпека: сіллабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування" для КПК 1. [Teaching Resource]

Кравченко, А. О. (2021) Оцінка екологічного ризику погіршення стану поверхневих вод Полтавської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) арактеристика компонентів, які формують функціональні властивості шампунів та їх негативний вплив. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Характеристика компонентів, які формують функціональні властивості та негативний вплив, на прикладі окремих мил. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. (2021) Оцінка складу окремих шампунів, щодо функціональних властивостей та негативного впливу. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Крутій, А.-В. В. and Вовкодав, Г. М. and Грабко, Н. В. (2021) Оцінка складу окремих мил, щодо функціональних властивостей та негативного впливу. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Л

Лавров, Т. В. (2021) Оцінка забруднення повітряного басейну м. Одеса за даними автоматизованих спостережень. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лисевич, С. В. (2021) Вплив фукціонування елеватора на стан повітряного басейну (місто Гола Пристань Херсонської області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний угіверситет.

Лобко, А. Ю. (2021) Вплив днопоглиблювальних робіт і дампінгу ґрунтів на екологічний стан окремих ділянок північно-західної частини Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Вплив фторидів в питних водах на стан стоматологічного здоров’я населення Одеської області. In: ІХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Україна.

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Розповсюдження фтору в грунтах в межах України. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Лубенська, М. В. and Вовкодав, Г. М. (2021) Аналіз впливу фторидів в питних водах на стоматологічне здоров’я населення Одеської області. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку”, 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Регулювання потоку туристів на основних екостежках національних природних парків «Сколівські бескиди» та «Яворівський» Львівської області. In: IХ Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 25–26 листопада 2021 р., Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Вплив рекреаційного навантаження на територію національного природного парку «Яворівський» Львівської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 11 листопада 2021 року, Житомир, «Житомирська політехніка», Україна.

Лєнков, Р. В. and Нагаєва, С. П. (2021) Екологічні проблеми природного заповідника «Розточчя». In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

М

Манасарян, А. Б. (2021) Оптимізація системи поводження з відходами упаковки. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Михайленко, В. І. (2021) Оцінка якості статистичної інформації в Україні для оцінки впливу ненавмисно утворених стійких органічних полютантів на довкілля (на прикладі Одеської промислово-міської агломерації). In: V Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 1-2 липня 2021 р., Одеса.

Михайленко Владислав Іванович, Сафранов Тамерлан Абісалович (2021) Твір науково-практичного характеру «Удосконалена методика розрахунку ненавмисно утворених стійких органічних полютантів з врахувнням їх кумулятивного ефекту». 109858.

Н

Нагаєва, С. П. (2021) Екологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Менеджмент" і "Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2021) Екологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2021) Екологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності "Комп'ютерні науки". [Teaching Resource]

Нагаєва, С. П. (2021) Екологічний туризм: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Нагіц, Ю. В. (2021) Моделювання сучасного еколого–агрохімічного стану сільськогосподарських угідь Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Нікітонов, Д. М. (2021) Вплив скиду стічних вод на екологічний стан окремих річок басейну Сіверського Дінця (в межах Харківської області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

О

Окунєва, Л. А. (2021) Вплив основних техногенних об’єктів Придніпровської залізниці на стан складових довкілля. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Оліферчук, Б. О. (2021) Забрудненість завислими речовинами повітряного басейну міст Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П

ПІсоцький, Є. С. (2021) Часово-просторові зміни якості води річки Псел. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Пастух, М. В. (2021) Оцінка впливу окремих полютантів у складі атмосферного повітря на тривалість життя населення міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний угіверситет.

Полетаєва, Л. М. (2021) Моделювання та прогнозування стану довкілля. (Атмосферне повітря): конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна.

Полетаєва, Л. М. (2021) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. and Сафранов, Т. А. (2021) Рекреаційна ємність територій деяких національних природних парків України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 35. pp. 105-114.

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. (2021) Моделювання та прогнозування стуну довкілля: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. and Юрасов, С. М. and Ільїна, В. Г. (2021) Моделювання та прогнозування стану довкілля: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Пономаренко, В. В. (2021) Прогнозування розповсюдження нафтової плями у разі аварійного скиду на рейді (на прикладі Північно-Західної частини Чорного моря). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2021) Особливості міграції біогенних елементів при комплексній утилізації біоорганічної складової твердих побутових відходів. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 92-99. ISSN 2311-0902 2616-7271

Р

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2021) Забезпечення екологічної безпеки: силлабус дисципліни для магістрів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної форми навчання спеціальності 103 "Науки про землю" за освітньою програмою "Гідрометеорологія". [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2021) Забезпечення екологічної безпеки: силлабус дисципліни для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Екологія" для студентів заочної форми навчання спеціальності 103 "Науки про Землю" за освітньою програмою "Гідрометеорологія". [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. and Довгополий, М. М. and Кабак, І. С. and ПІсоцький, Є. С. (2021) Аналіз змін хімічного складу води в басейні середнього та Нижнього Дніпра (на прикладі річок Псел, Хорол та Інгулець). Водні біоресурси та аквакультура, 1 (9). pp. 247-263. ISSN 2663-5283

Романчук, М. Є. and Усачов, О. Д. (2021) Оцінка якості води р. Тетерев. Водні біоресурси і аквакультура, 2 (10). pp. 152-163. ISSN 2663-5283

Рошу, Д. С. (2021) Оцінка показників антропогенного навантаження на річкові води басейну Десни (Сумська область). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

С

Сафранов, Т. А. (2021) Можливості рециклінгу відходів поліетилентерефталату в Одеській області. In: I Міжнародна Інтернет-конференція "Екологічна безпека – сучасні напрямки та перспективи вищої освіти", 25 лютого 2021 р., Харків, ХНУ імені В. Н.Каразіна.

Сафранов, Т. А. (2021) Актуальність екологізації вищої освіти України. In: Сучасні проблеми екологічного контролю та аудиту. I Міжнародна інтернет-конференція, 25 лютого 2021 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Саджайя, Ю. А. (2021) Аналіз сучасного еколого-агрохімічного стану ґрунтів Харківської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сафранов, Т. А. (2021) Принципи управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. (2021) Принципи управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. (2021) От утопии до устойчивого развития: экологический аспект. In: "Развитие регионов в ХХI веке": III Межд. научно-практ. конф., 1–2 октября 2021 г., Владикавказ, ИПЦ СОГУ, Північна Осетія.

Сафранов, Т. А. (2021) Екологічна домінанта освіти для сталого розвитку. In: Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики: ХІІІ Міжнод. інтернет-конференція, 19-21 січня, 2021 р., Мелітополь, Україна.

Сафранов, Т. А. (2021) Сучасний стан та проблема впровадження стандартів вищої екологічної освіти України. In: IІ Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart Eco», 20-21 травня 2021 р., Вінниця: КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”, Україна.

Сафранов, Т. А. (2021) Особливості поводження зі специфічними медичними відходами під час епідемії COVID-19 в Україні. In: XXІV Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : освіта – наука – виробництво – 2021», 29-30 квітня 2021 року, Харків, ХНУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Ільїна, В. Г. and Змієнко, Д. М. (2021) Проблема засмічення пластиком прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. In: Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців «Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021», 27 жовтня 2021 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Грабко, Н. В. (2021) Загальна еколоія (та неоекологія): програма навчальної практики для студентів спеціальності 101 "Екологія" ОПП "Екологія та охорона довкілля" рівень вищої освіти "молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN ІSBN 978-966-186-157-1

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Оптимізація природокористування: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Системний аналіз якості навколишнього середовища: силлабус дисципліни для магістрів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2021) Системний аналiз якостi навколишнього середовища: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-158-8

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2021) Загальна екологія та неоекологія: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-156-4

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2021) Загальна екологія (та неоекологія): силлабус дисципліни для студентів РВО "Молодший бакалавр". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. (2021) Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. (2021) Управління та поводження з відходами: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2021) Особливості екологізації української системи вищої освіти. In: Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти з міжнародною участю "Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2021", 28-29 жовтня 2021 р., Харків, ХНАДУ, Україна.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. and Нєдова, Л. В. (2021) Методичні вказівки: Зміст та оформлення кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальності 101 «Екологія». [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2021) Передумови формування і реалізації регіонального плану управління твердими муніципальними відходами в Одеській області. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 86-96. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Снесар, А. В. (2021) Вплив забруднення повітряного басейну на тривалість життя населення міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Соловйов, Д. В. (2021) Оцінка можливого впливу на довкілля будівництва та функціювання вітрової електростанції (на прикладі окремої ділянки Прикарпаття). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Солом`янчук, О. А. (2021) Оцінка екологічної безпеки виробництва будівельних матеріалів в окремих регіонах України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Стародубовський, Д. А. (2021) Оцінка впливу на довкілля видобування питних підземних вод (на прикладі окремого родовища в Хмельницькій області). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Студьонова, К. С. (2021) Аналіз іригаційних властивостей вод Кілійського гирла Дунаю. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сікора, Д. І. (2021) Біокліматичні умови міста Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

У

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Вплив специфічних речовин токсичної дії на якість води річки Тетерів. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 14 квітня 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Особливості розподілу біогенних речовин в басейні р. Тетерів – м. Житомир в залежності від фаз водного режиму. In: "ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Довкілля. Енергозбереження», 2-3 грудня 2021 р., Полтава, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна.

Усачов, О. Д. and Романчук, М. Є. (2021) Оцінка якості води р.Тетерів–м.Житомир за індексом забруднення (ІЗВ) та модифікованим індексом (ІЗВ мод). In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Ч

Чугай, А. В. (2021) Оцінка техногенного навантаження на довкілля: збірник методичних вказівок для виконання практичних робіт для здобувачів ступеня «доктор філософії». [Teaching Resource]

Чугай, А. В. (2021) Оцінка техногенного навантаження на довкілля: силлабус дисципліни для докторів філософії. [Teaching Resource]

Чугай, А. В. and Боровська, Г. О. and Тимошенко, Д. (2021) Оцінка техногенного впливу на повітряний басейн північних регіонів України. Проблеми хімії та сталого розвитку, 4. pp. 68-73. ISSN 2786-4677

Чугай, А. В. and Лавров, Т. В. and Боровська, Г. О. and Чернякова, О. І. (2021) Аналіз забруднення атмосферного повітря м. Одеса із застосуванням даних автоматизованих спостережень. Український гідрометеорологічний журнал, 28 (28). pp. 120-128. ISSN 2311-0902 2616-7271

Чугай, А. В. and Сафранов, Т. А. (2021) Методи оцінки техногенного впливу на довкілля. Букаєв Вадим Вікторович, Одеса, Україна. ISBN 978-617-7790-42-5

Ш

Шангіна, С. В. (2021) Шляхи екологiзацiї рекреацiйно-туристичної дiяльностi в окремих регiонах України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Щ

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Загальна характеристика впливу промислових хвостосховищ на довкілля. In: VIІ Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки", 11 листопада 2021 року, Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Основні чинники формування підземних вод в зоні балці ясинова міста Кам’янське. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Вплив промислових хвостосховищ на навколишнє природне середовище. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференця «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція), 13-14 квітня 2021 р., Харків, ХНУБА, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Кам’янского промислового вузла. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку", 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Щербина, К. Д. and Вовкодав, Г. М. (2021) Оцінка впливу на навколишнє середовище шламонакопичувача відходів та небезпечних хімічних речовин у балці Ясинова міста Кам’янське. In: Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку", 21–22 жовтня 2021 року, Херсон, Україна.

Ю

Юрасов, С. М. (2021) Методи оцінки якості природних вод: силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. (2021) Методи оцінки якості природних вод: силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Юрасов, С. М. and Караулов, В. Д. and Перченко, М. Г. and Юдина, Е. О., and Грабко, Н. В. (2021) Іригаційні властивості вод Кучурганського і Барабойського водосховищ. Український гідрометеорологічний журнал, 27. pp. 106-116. ISSN 2311-0902, 2616-7271

This list was generated on Thu Nov 30 05:05:43 2023 UTC.