Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 100.

C

Chugai, A. V. and Safranov, T. A. and Mudrak, O. V. and Mudrak, H. V. (2020) Assessment of technogenic load on the environment in the regions of the Ukrainian Northwest Black Sea. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1). pp. 325-332.

Chugai, Angelina and Safranov, Tamerlan (2020) Assessment of Technogenic Loading on the Surface Water Bodies of the Separate Regions of the North-Western Black Sea. Journal of Ecological Engineering, 21 (5). pp. 197-201.

Chugai, Angelina and Safranov, Tamerlan (2020) A technogenic load on the environmental components during the formation and accumulation of the waste in the north-western black sea regions. Екологічна безпека та природокористування, 33 (1). pp. 5-17. ISSN 2411-4049

Chugai, Angelina and Safranov, Tamerlan and Lavrov, Tykhon (2020) Air Quality Formation Factors of Urban Areas (with the Example of the Odessa City). Ecologia Balkanika, 12 (1). pp. 57-65.

А

Аргіров, Д. Г. and Юрасов, С. М. (2020) Забезпечення вимог норм країн ЄС під час оцінки якості вод і розрахунків ГДС забруднювальних речовин зі стічними водами. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 5 (32). pp. 142-146. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Б

Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. and Погорелова, М. П. (2020) Норма річного стоку в басейні річок Приазов’я. Екологічні науки, 33 (6). pp. 16-22. ISSN 2664-6110

Базика, Ю. В. (2020) Аналіз стану повітряного басейну окремих промислово-міських агломерацій України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бенедюк, О. Б. (2020) Аналіз якості повітряного басейну міста Вінниця. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бабамурадов, Азізджан (2020) Оцінка впливу на довкілля експлуатації спеціалізованого морського терміналу в акваторії Малого Аджаликського лиману. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

В

Вакарова, В. В. (2020) Оцінка якості водних об’єктів рибогосподарського призначення (на прикладі р.Дунай–м.Рені). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Грабко, Н. В. (2020) Людина як споживач: екологічні аспекти : методичні вказівки до курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини : методичні вказівки до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Грабко, Н. В. (2020) Людина як споживач: екологічні аспекти: силлабус дисципліни. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Грабко, Н. В. (2020) Екологія людини: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Гюльахмедова, К. Р. (2020) Оптимізація системи поводження з біоорганічною складовою твердих побутових відходів (на прикладі Одеського регіону України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Глод, А. В. (2020) Оцінка якості вод басейну р. Десна за гідрохімічними показниками. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Д

Деньга, Ю. М. and Михайленко, В. І. and Олейнік, Ю. В. and Сафранов, Т. А. (2020) Особливості забруднення деякими стійкими органічними полютантами морського середовища Північно-західної частини Чорного моря. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна (23). pp. 8-20.

Джура, О. С. (2020) Оцінка техногенного навантаження на поверхневі водні об’єкти Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Данкевич, В. І. (2020) Сучасний стан щодо удосконалення системи поводження з медичними відходами Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ж

Житкевич, Я. Я. (2020) Особливостi рекреацiйно-туристичних ресурсiв Вiнницької областi. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

З

Задорожна, Е. В. (2020) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса діоксидом азоту. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2020) Екологічна безпека: силлабус для студентів РПД2 "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

Колісник, А. В. (2020) Екологічна безпека: силлабус для студентів РПД1 "Екологічна безпека", РПД5 "Організація еколого-рекреаційної діяльності". [Teaching Resource]

Кузьмина, В. А. (2020) Екологічна безпека: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-103-8

Колісник, А. В. (2020) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки. Частина1: силлабус для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Клівець, Є. О. (2020) Особливості рекреаційного потенціалу басейну річки Прут (в межах України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Комаренко, А. Д. (2020) Розробка рекомендацій по числовому моделюванню розповсюдження зависі при виконанні днопоглиблювальних робіт. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кот, Я. С. (2020) Екологічна оцінка якості вод малих річок Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Крутій, А.-В. В. (2020) Екологічні аспекти використання деяких засобів особистої гігієни людини. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Коваленко, К. С. (2020) Оцінка впливу окремих забруднюючих речовин атмосферного повітря на тривалість життя людини (на прикладі м.Запоріжжя). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ковальов, А. І. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Велика Вись (лівий приток р.Синюхи). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Камінський, Є. В. (2020) Природні фактори деградації міського пляжу Миколаєва. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Катеруша, Г. П. and Сафранов, Т. А. and Катеруша, О. В. (2020) Тенденції змін максимальної температури повітря в Україні як фактор впливу на здоров′я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 33. pp. 8-21.

Колісник, А. В. and Кузьмина, В. А. (2020) Екологічна безпека: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Колісник, А. В. and Кузьміна, А. О. and Горбенко, О. В. (2020) Рівень використання водних ресурсів як показник стану та якості вод Каховського водосховища. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 5 (32). pp. 147-152. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Кравченко, О. С. (2020) Оцінка техногенного навантаження на повітряний басейн західних регіонів України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Кузьмина, В. А. (2020) Ландшафтна екологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кузьмина, В. А. (2020) Урбоекологія: силлабус дисципліни для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Кучеренко, Л. Ю. (2020) Екологічна оцінка якості вод річки Ягорлик Одеської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Л

Лепіх, Т. Д. (2020) Оцінка сучасного екологічного стану водосховищ Дніпропетровської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лубенська, М. В. (2020) Аналіз впливу фторидів в питних водах на стоматологічне здоров’я населення Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лєнков, Р. В. (2020) Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Львівської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Майданюк, Р. Е. (2020) Оцінка забруднення повітряного басейну міста Одеса оксидом вуглецю. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Маслов, В. Ю. (2020) Оцінка екологічних ризиків здоров’ю населення в Нижньодунайському регіоні України. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Михайленко, В. І. and Деньга, Ю. М. and Олейник, Ю. В. (2020) Оцінка забруднення акваторії Одеського регіону стійкими органічними забруднювальними речовинами. In: IV Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 19 червня 2020, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Сафранов, Т. А. (2020) Удосконалення методики розрахунку ненавмисно утворених стійких органічних забруднювальних речовин в Одеській промислово-міській агломерації. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 1-3 червня 2020, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Н

Ніколішин, В. О. (2020) Аналіз сучасного агроекологічного стану сільськогосподарських угідь Закарпаття. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нагаєва, С. П. (2020) Екологічний туризм: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Нікіпелова, О. М. (2020) Рекреаційні ресурси та курортологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-104-5

Нагаєва, С. П. and Романчук, М. Є. and Кучеренко, Л. Ю. (2020) Вплив антропогенного навантаження на якість вод малих річок Одеської області. Таврійський науковий вісник, 116 (2). pp. 172-179.

Нагаєва, С. П. (2020) Екологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей "Менеджмент" і "Публічне управління та адміністрування". [Teaching Resource]

Наконечна, Ю. О. and Чугай, А. В. (2020) Сучасний стан мережі поверхневих водотоків Північно-Західного Причорномор’я. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 6 (33). pp. 29-34. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Нічіпорук, О. І. (2020) Просторово-часовий аналіз рівня забруднення основними забруднюючими речовинами повітряного басейну м. Одеса. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П

Приходько, В. Ю. (2020) Характеристика і класифікація відходів упаковки у складі твердих побутових відходів України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології (37). pp. 153-161.

Плачков, І. М. (2020) Обгрунтування рекреаційно-туристичної діяльності на території національного природного парку «Тузловські лимани». UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Пономаренко, Т. М. (2020) Оцінка техногенного впливу на довкілля виробництва щебеню у місті Помічна (Кіровоградська область України). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Перченко, М. Г. (2020) Оцінка скидання стічних вод акціонерним товариством «ДНІПРОАЗОТ» на якість води р.Дніпро. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Полетаєва, Л. М. (2020) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльнності: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Полетаєва, Л. М. (2020) Екологічний туризм: силлабус дисципліни. [Teaching Resource]

Р

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2020) Порівняльна характеристика екологічної оцінки якості води р. Дністер та його приток по методиках 1998 та 2012 років. Водні ресурси та аквакультура, 8 (2). pp. 236-250.

Романчук, М. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" спеціальності 103 "Науки про Землю" за освітньою програмою «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних сил України». [Teaching Resource]

Романчук, М. Є. (2020) Екологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм". [Teaching Resource]

С

Смірнов, І. О. (2020) Екологічна оцінка якості вод річки Інгул в межах Миколаївської області. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2020) Системний аналіз якості навколишнього середовища: силлабус для магістрів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2020) Передумови формування регіональних програм управління та поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Одеської області). In: Нац. Форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 8-9 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ. К.: Центр екологічної освіти та інформації..

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. and Наконечна, З. В. (2020) Загальна екологія та неоекологія: силлабус дисципліни для студентів денної форми навчання освітньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. (2020) Управління та поводження з відходами: силлабус освтньої програми "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Teaching Resource]

Скалозуб, В. С. (2020) Оцінка екологічних ризиків забруднення повітряного басейну Північно-Західного Причорномор’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сафранов, Т. А. (2020) Стандарти вищої екологічної освіти України: історія становлення, сучасний стан та проблеми впровадження/Здоров’язбережувальний контент життє-діяльного середовища особистості: монографія. In: Здоров’язбережувальний контент життє-діяльного середовища особистості: монографія. Чабаненко Ю.А.. ISBN 978-966-920-520-9

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2020) Регіональні проблеми охорони довкілля. Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-000-0

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2020) Сучасний стан та можливостi поводження з великогабаритними мунiципальними вiдходами в регiонах України. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 115-126. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Саченко, І. С. (2020) Гідроекологічна оцінка Тузловської групи лиманів з метою їх рибогосподарського використання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Скляр, А. А. (2020) Деякі аспекти біокліматичних умов мешкання людини в м. Одеса. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сергієнко, Ю. М. (2020) Біокліматичні особливості окремих районів Харківської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Сафранов, Т. А. and Ільїна, В. Г. and Колісник, А. В. (2020) Можливості переробки відходів пластикових матеріалів в регіонах Північно-західного Причорномор’я. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, 124-12 (5-6). pp. 31-36. ISSN 2072-8263

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, Е. В. (2020) Биоклиматическая составляющая природно-рекреационного потенциала Украинских Карпат. Устойчивое развитие горных территорий, 43 (12). pp. 7-17. ISSN 2499-975Х

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. (2020) Оцінка техногенного впливу на геологічне середовище: силлабус дисципліни для студентів спеціальності "Екологія". [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2020) SWOT-аналіз системи управління та поводження з твердими побутовими відходами в Одеській області. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 5 (32). pp. 169-174. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Студёнова, Е. С. and Юрасов, С. Н. (2020) Ирригационные свойства вод Одесской области. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 5 (32). pp. 159-163. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Т

Тараненко, Н. С. (2020) Сучасний стан та шляхи вдосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами у м.Білгород-Дністровський. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Терземан, В. В. (2020) Оцінювання виносу біогенних речовин з сільськогосподарських угідь у водні об’єкти Запорізької області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

У

Усачов, О. Д. (2020) Екологічна оцінка якості води р. Тетерів (басейн Середнього Дніпра). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ф

Федченко, О. В. (2020) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Х

Хомутовська, К. П. (2020) Вдосконалення системи поводження з відходами на підприємствах металургійної галузі (на прикладі приватного акціонерного товариства комбінату «Азовсталь» (м. Маріуполь). UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Чернєва, М. І. (2020) Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Закарпатської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чернякова, О. І. (2020) Методи захисту атмосфери: силлабус дисципіни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Чернякова, О. І. (2020) Методи захисту атмосфери: силлабус для студентів заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Частило, Б. С. (2020) Аналіз екологічних аспектів споживання кондитерських виробів за вмістом в їх складі харчових добавок. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Чугай, А. В. (2020) Оцінка техногенного навантаження на складові довкілля Одеської області. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (28). pp. 102-110. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Чугай, А. В. and Бучинська, І. В. and Ільїна, В. Г. (2020) Методика оцінки техногенного навантаження на складники довкілля та її програмна реалізація. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 6 (33). pp. 185-189. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Чугай, А. В. and Сафранов, Т. А. (2020) Особливості забруднення атмосферного повітря міст Північно-Західного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 52. pp. 251-260. ISSN 2410-7360

Чугай, А. В. and Сафранов, Т. А. (2020) Особливості забруднення атмосферного повітря міст Північно-Західного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 52. pp. 251-260. ISSN 2410-7360 (Print); 2411-3913 (Online)

Ш

Шпатар, К. Р. (2020) Оцінка антропогенного навантаження на сільскогосподарські угіддя Київської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шепіда, І. М. (2020) Аналіз стаціонарних джерел забруднення повітряного басейну при виробництві рослинних олій. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Щ

Щербина, К. Д. (2020) Оцінка впливу на навколишнє середовище шламонакопичувача відходів та небезпечних хімічних речовин у балці Ясинова міста Кам’янське. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ю

Юрасов, С. М. (2020) Методи оцінки якості природних вод: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-107-6

Юдіна, Є. О. (2020) Аналіз екологічних небезпек Херсонської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Я

Янчук, Ю. П. (2020) Оцінка екологічного стану вод р. Десна в межах Київської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Wed Jul 17 14:15:18 2024 UTC.