Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю
Number of items: 144.

B

Berlinsky, N. and Safranov, T. (2018) Assesment of themodern state and management of aquatic ecosystems: Tutorial allowance. ОДЕКУ, Одеса.

І

Ільїна, В. Г. and Ніколішин, В. О. (2018) Оцінка впливу зрошення на грунтово – рослинний покрив. Аграрний вісник Причорномор`я. Технічні науки., 90. pp. 192-196.

Ільїна, В. Г. and Шпатар, К. Р. (2018) Оцінка ступеню впливу засолення та осолонцювання грунту на розвиток рослин за допомогою математичної моделі. Аграрний вісник Причорномор`я. Технічні науки., 90. pp. 123-127.

Ільїна, В. Г. and Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінка ступеню забруднення сільськогосподарської продукції важкими металами в умовах Миколаївської області. Аграрний вісник Причорноморя. Технічні науки., 90. pp. 109-114.

Ільїна, В. Г. and Кузьмина, В. А. (2018) Ландшафтна екологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. and Кузьмина, В. А. (2018) Ландшафтна екологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та виконанні контрольної роботидля студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

А

Алдошин, М. С. (2018) Основні напрямки розвитку та забезпечення екологічної безпеки в морскій галузі України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Андрійчук, Є. В. (2018) Оцінка якості атмосферного повітря Херсонського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Бізюков, А. С. (2018) Оцінка якості поверхневих вод Чернівецької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бабаніна, К. В. (2018) -Оцінка балансу біогенних елементів в агроекосистемах Запорізької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бакала, О. Д. (2018) Оцінка якості вод Кременчуцького водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бородкіна, Т. А. (2018) Аналіз часової мінливості показників якості вод р. Дністер (м.Біляївка). Masters thesis, ОДЕКУ.

Бібко, Г. М. and Полетаєва, Л. М. (2018) Прогноз метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря міста Київ. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 182-187.

Бандура, І. І. and Полетаєва, Л. М. (2018) Екологічно орієнтовані форми рекреаційно-туристичної діяльності на прикладі парку «Бузький Гард». Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 188-192.

Базика, А. В. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря окремих регіонів Східної України. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Бакала, О. Д. and Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінка якості вод Кременчуцького водосховища в межах Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Бордюжа, В. В. and Вовкодав, Г. М. (2018) Вплив продукції ресторанів швидкого харчування McDonald's на здоров’я людини. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Бугор, Ф. О. and Романчук, М. Є. (2018) Вплив населених пунктів на стан водних об’єктів басейну Дніпра. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Бандура, І. І. (2018) Обгрунтування екологічно-орієнтованих форм рекреаційно-туристичної діяльності на території національного природного парку «Бузький Гард». Masters thesis, ОДЕКУ.

Білинська, А. О. (2018) Комплексна оцінка стану довкілля міста Ізмаїл (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Бордюжа, В. В. (2018) Оцінка впливу мережі ресторанів швидкого харчування «Макдональдс» на довкілля міста Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бугор, Ф. О. (2018) Вплив скиду зворотних вод з урбанізованихтериторій на якість річкових вод басейну середнього Дніпра. Masters thesis, ОДЕКУ.

В

Вовкодав, Г. М. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Вернігорова, Н. В. (2018) Аналіз сучасного стану пляжних зон Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Величко, В. А. (2018) Оцінка факторів забруднення повітряного басейну міста Житомир. Masters thesis, ОДЕКУ.

Вовкодав, Г. М. (2018) Нормування скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти на прикладі Кирилівського родовища. Збалансоване природокористування, 2. pp. 82-87.

Вовкодав, Г. М. (2018) Оцінювання якості водних ресурсів (на прикладі річки Чорний Ташлик). Збалансоване природокористування, 3. pp. 81-87.

Воловчук, Н. О. (2018) Екологічна оцінка якості річкових вод у межах Житомирської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Грабовик, М. М. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення повітряного басейну міста Київ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Грабовик, М. М. and Полетаєва, Л. М. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення повітряного басейну міста Київ. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 177-182.

Гальчинська, О. О. and Вовкодав, Г. М. (2018) Стічні води виноробної промисловості та їх очистка. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Гюльахмедова, К. Р. and Приходько, В. Ю. (2018) Біоорганічні компоненти в твердих побутових відходах. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир 8 листопада 2018 року.

Гальчинська, О. О. and Вовкодав, Г. М. (2018) Стічні води винноробної промисловості та їх очистка. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Гюльахмедова, К. Р. and Приходько, В. Ю. (2018) Регоінальні та часові відмінності вмісту біокомпонентів у твредих побутових відходах. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Горбенко, О. В. (2018) Аналіз факторів формування якості води Каховського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гальчинська, О. О. (2018) Удосконалення системи очистки стічних вод на підприємстві «Болградський виноробний завод» (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Думанський, І. П. (2018) Сучасний стан та перспективи розвитку екологічно- орієнтованих видів туризму в Молдові. Masters thesis, ОДЕКУ.

Джура, О. С. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка техногенного навантаження на поверхневі води Одеської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Діканов, Ю. А. and Колісник, А. В. (2018) Рекреаційно-туристичний потенціал міста Чорноморськ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Діканов, Ю. А. (2018) Оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу міста Чорноморськ (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жеребко, Г. А. and Вовкодав, Г. М. (2018) Екологічна оцінка використаня полімерного сонячного колектора для сонячних систем гарячего водопостачання в м. Одеса. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Жеребко, Г. А. (2018) Оцінка ефективності використання сонячних колекторів в умовах Одеської агломерації. Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Замориняк, О. Я. (2018) Аналіз антропогенного навантаження на природне середовище Запорізької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Зосимчук, Я. В. (2018) Оцінка якості вод Київського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Кузьмина, В. А. and Наконечна, З. В. (2018) Урбоекологія: методичні вказівки до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2018) Оптимізація природокористування: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. (2018) Урбоекологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кушнір, А. А. (2018) Стан та якість поверхневих вод Миколаївської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Харчові добавки як фактор формування безпеки продуктів харчування для здоров’я людини (на прикладі копчених ковбасних виробів). In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки сучасних продуктів харчування ( на прикладі копчених ковбасних виробів). In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Каспер, Х. Ю. and Юрасов, С. М. (2018) Методика розрахунку значень показників якості вод з заданою забезпеченістю. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. М. (2018) Методика розрахунку розповсюдження завислих речовин при виконанні днопоглиблювальних робіт. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки сучасних продуктів харчування ( на прикладі копчених ковбасних виробів). In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Каспер, Х. Ю. and Юрасов, С. М. (2018) Санітарний стан Кілійського гирла Дунаю. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2018) Характеристика якості води р.Прут (в межах верхньої Української частини басейну) за індексом забруднення (ІЗВ). In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Колєснікова, Т. О. (2018) Аналіз виробничого травматизму на підприємствах України. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. Н. (2018) Расчёт распространения взвешенного вещества при выполнении дноуглубительных работ. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Роль харчових добавок у формуванні безпеки харчових продуктів (на прикладі копчених ковбас). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 рок, ХНУБА, м. Харків у.

Кіріяк, В. Г. and Приходько, В. Ю. (2018) Оцінка емісії метану від місць захоронення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Карнаух, К. А. and Грабко, Н. В. (2018) Харчові добавки як фактор формування безпеки продуктів харчування (на прикладі копчених ковбас). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Каспер, Х. Ю. (2018) Якість вод Кілійського гирла Дунаю. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Клівець, Є. О. and Романчук, М. Є. (2018) Оцінка якості вод в басейні р.Прут за ІЗВ (в межах України). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Комаренко, А. Д. and Юрасов, С. М. (2018) Вплив днопоглиблювальних робіт на морську екосистему. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Красовська, Л. О. and Шаніна, Т. П. (2018) Аналіз впливу на атмосферу машинобудівних підприємств (на прикладі електромеханічного заводу м. Херсон). In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Катеруша, Г. П. and Сафранов, Т. А. and Катеруша, О. В. (2018) Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 30. pp. 17-27.

Кіріяк, В. Г. (2018) Скорочення емісії парникових газів шляхом удосконалення системи ефективного поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Одеської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Колєснікова, Т. О. (2018) Оцінка екологічних ризиків на промислових об’єктах Херсонської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Красовська, Л. О. (2018) Вплив машинобудівних підприємств міста Херсон на навколишнє природнє середовище. Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Лупашко, О. О. (2018) Важкі метали як показники якості питних вод окремих регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Мороз, А. Я. (2018) Оцінка сучасного агроекологічного стану сільськогосподарських угідь Волинської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Миленька, О. О. (2018) Збалансованість мінерального складу питних вод як фактор впливу на стан здоров`я населення окремих урбанізованих територій України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайленко, В. І. (2018) Ненавмисне утворення стійких органічних полютантів у місті Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михальчук, К. В. (2018) Екологічна оцінка якості вод річок Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайленко, В. І. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2018) Аналіз ситуації зі стійкими органічними забруднювальними речовинами в Україні (на прикладі Одеси). Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія», 18. pp. 90-96.

Масловський, М. А. and Шаніна, Т. П. (2018) Неоднорідність умов утворення твердих побутових відходів у київському районі міста Одеси. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Масловський, М. О. (2018) Оптимізація системи поводження з твердими побутовими відходами ( на прикладі окремого району міста Одеса). Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайленко, В. І. and Шаніна, Т. П. (2018) Вплив суперекотоксикантів на токсичність вихлопних газів. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля», 30 травня - 1 червня 2018, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Михайленко, В. І. and Шаніна, Т. П. (2018) Розрахунок економічного збитку від ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин при централізованому опаленні в місті Одеса. In: IІ Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 26-28 липня 2018, ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Н

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки до практичних (семінарських) занять. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2018) Екологія: методичні вказівки для самостійної роботи та до виконання контрольної роботи студентів заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса.

Назарова, О. О. (2018) Динаміка накопичення небезпечної складової медичних відходів міста Одеса. In: Збірник гаукових праць ІІІ Міжнародної конференції "Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку", 18-20 жовтня 2018 року, м. Трускавець.

Ніколішин, В. О. and Ільїна, В. Г. (2018) Аналіз сучасного еколого–агрохімічного стану грунтів деяких районів Закарпатської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Назарова, О. О. and Шаніна, Т. П. (2018) Розробка системи поводження з медичними відходами в Україні. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Нікіпелова, О. М. and Сафранов, Т. А. and Томашполька, Ю. М. (2018) Гидроминеральная составляющая рекреационного потенциала национальных природных парков Украинских Карпат. Устойчивое развитие горных территорий, 8 (1). pp. 19-24. ISSN ISSN 1998-4502

Назарова, А.-М. В. (2018) Розробка системи поводження з небезпечними відходами лікувально-профілактичних установ міста Одеса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ничипорук, А. В. (2018) Оцінка ризиків припортової діяльності (на прикладі морського торговельного порту «Чорноморськ». Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Полетаєва, Л. М. (2018) Організація туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочноїформи навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2018) Сучасні технології захисту довкілля: Методичні вказівки до організації самостійної роботи, виконання контрольної роботи та практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Просянюк, І. О. (2018) Оцінка масштабів емісії біогазу від місць розміщення побутових відходів у Вінницькій області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. (2018) Определение эмиссии парниковых газов из мест захоронения твердых бытовых отходов. ПЭММЭ, 1 (XXIX). pp. 32-47.

Приходько, В. Ю. and Сафранов, Т. А. and Шанина, Т. П. (2018) Сравнительная оценка различных методов обращения с твердыми бытовыми отходами по величине эмиссии парниковых газов. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 124-132.

Петрончак, Б. Р. and Нагаєва, С. П. (2018) Умови розвитку сільского зеленого туризму у Вінницькій обасті. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Полетаєва, Л. М. (2018) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Петрончак, Б. Р. (2018) Сучасний стан та перспективи розвитку екологічно орієнтованих видів туризму на території Вінницької області. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Сафранов, Т. А. (2018) Principles of justification of regional programmes of municipal solid waste treatment. Environmental Problems, 3 (4). pp. 224-229. ISSN 2414-5955

Старченко, Ю. С. (2018) Сучасний стан і шляхи поліпшення якості річкових вод басейну Південний Буг (у межах Миколаївської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

Саніна, Д. С. (2018) Вплив скиду зворотних вод річки Нижня Камишуваха (басейн Сіверського Дінця у межах Луганської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сердега, І. Л. (2018) Метеорологічні передумови прогнозування стану повітряного басейну окремих урбанізованих територій Північно-Західного Причорномор`я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сафранов, Т. А. and Черкез, Є. А. and Шаталін, С. М. (2018) Оцінка сприятливості території Одеської області для розміщення полігонів твердих побутових відходів. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 98-109.

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2018) Класифікація твердих побутових відходів як передумова формування системи поводження з ними в регіонах України. Біла К.О., Дніпро.

Сафранов, Т. А. (2018) Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (29). pp. 73-80. ISSN 2415-7678

Старченко, Ю. С. and Нагаєва, С. П. (2018) Проблема забруднення річкових вод Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Старченко, Ю. С. and Романчук, М. Є. (2018) Аналіз гідрохімічного режиму річкових вод басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Саніна, Д. С. and Романчук, М. Є. (2018) Ефективність очистки деяких речовин стічних вод, що потрапляють в річку Камишуваха. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Семенов, Д. В. and Вовкодав, Г. М. (2018) Екологічна оцінка якості вод річок Чорна Тиса та Біла Тиса. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Старченко, Ю. С. and Нагаєва, С. П. (2018) Вплив антропогених факторів на якість річкових вод басейну Південного Бугу в межах Миколаївської області. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Г. П. and Катеруша, О. В. (2018) Можливий вплив змін температурного режиму на соціально-економічні умови в регіонах України. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, Серія «Екологія», 19. pp. 19-29.

Сафранов, Т. А. (2018) Мінералізація питних вод як показник їх якості та фактор впливу на здоров'я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (29). pp. 73-80. ISSN 1992-4224

Семенов, Д. В. (2018) Екологічна оцінка якості річковіх вод басейну Тиса. Masters thesis, ОДЕКУ.

Струнова, О. С. (2018) Територіально-рекреаційний комплекс Тернопільської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Трандафіл, М. Ф. (2018) Оцінка впливу сільскогосподарського виробництва на стан агроценозів Полтавської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Таран, А. О. and Приходько, В. Ю. (2018) Сучасний стан атмосферного повітря у м. Ізмаїл Одеської області. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

У

Узунова, Г. Д. (2018) Вплив цементного виробництва на стан довкілля міста Одеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ф

Філатова, О. А. (2018) Удосконалення системи поводження з муніципальними відхдами у місті Херсон. Masters thesis, ОДЕКУ.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Біокліматична складова умов мешкання людини (на прикладі вагового вмісту кисню в атмосферному повітрі)в м. Первомайськ Миколаївської області. In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Аналіз біокліматичних показників Первомайського району Миколаївської області. In: Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2018) Біокліматична складова рекреаційного потенціалу окремих районів Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Федькович, К. В. and Юрасов, С. М. (2018) Оцінка якості вод водосховища Сасик як об’єкта іригаційного призначення. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Федченко, О. В. and Грабко, Н. В. (2018) Ваговий вміст кисню в атмосферному повітрі як складова умов мешкання людини. In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Федченко, О. В. and Полетаєва, Л. М. and Грабко, Н. В. (2018) Комфортність оздоровлення та рекреації в Миколаївській області з врахуванням оцінки вмісту кисню в повітрі. In: V Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Федькович, К. В. and Юрасов, С. М. (2018) Іригаційна оцінка якості вод Сасику. In: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів «Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки», 19 жoвтня 2018 року, ХНАДУ, м. Харків.

Федькович, К. В. (2018) Сучасний стан і можливості використання водосховища Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Х

Харькова, А. С. (2018) Вплив промислових об’єктів Миколаївської області на стан повітряного басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

Харькова, А. С. and Чугай, А. В. (2018) Оцінка небезпеки промислових підприємств Миколаївської області. In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 8 листопада 2018 року, ЖДТУ, м. Житомир.

Хазанов, А. М. (2018) Екологічна складова оцінювання природних рекреаційних територій. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цвеляк, О. М. (2018) Обгрунтування місць можливого розміщення міжрайонних полігонів твердих побутових відходів на території Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Цвеляк, О. М. and Сафранов, Т. А. (2018) Обґрунтування місць можливого розміщення сучасних полігонів твердих побутових відходів на території районів Одеської області. In: ХІV Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” 15 березня 2018 року, 15 березня 2018 року, м. Житомир.

Ч

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки (Методологія та теорія екологічної безпеки): методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки для практичних робіт студентів ОКР "Магістр". ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методичні основи екологічної безпеки: Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки для практичних робіт для студентів заочної форм навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2018) Теоретико-методологічні основи екологічної небезпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів для студентів рівня вищої освіти «магістр» заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Чугай, А. В. and Деревенська, О. В. (2018) Оцінка рівня забруднення вод озера Ялпуг як об’єкта рибогосподарського призначення. Український гідрометеорологічний журнал, 22. pp. 133-139. ISSN 2311-0802

Чернеженко, В. А. and Романчук, М. Є. (2018) Порівняння методики екологічної оцінки якості поверхневих вод 1998 та 2012 років (на прикладі р.Південний Буг). In: Щорічна міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція), 25-26 квітня 2018 року, ХНУБА, м. Харків.

Чернеженко, В. А. (2018) Оцінка якості води річки Південний Буг як джерела питного призначення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шатохіна, І. В. (2018) Оцінка антропогенного навантаження на повітряний басейн регіонів Північно-Західного Причорномор`я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Шершун, О. М. (2018) Вплив стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря (на прикладі Ладиженської теплоелектростанції). Masters thesis, ОДЕКУ.

Шпатар, К. Р. and Ільїна, В. Г. (2018) Аналіз сучасного стану забруднення грунтів Київської області важкими металами. In: АЕкологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2018 року, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків.

Шевченко, Н. П. (2018) Моделювання впливу мінерального живлення на якість агроценозів Черкаської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ю

Юрасов, С. М. (2018) Методи оцінки якості природних вод : збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна.

Юрасов, С. М. (2018) Методи оцінки якості природних вод: збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Юрасов, С. М. and Кузьмина, В. А. and Бородкіна, Т. А. (2018) Аналіз можливості подальшого використання водоймища Cасик. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (21). pp. 118-129.

This list was generated on Sat May 25 17:39:26 2024 UTC.