Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | K | S | І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Ч | Ю
Number of items: 65.

G

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Safranov, T. A. and Buyadzhi, V. V. and Ignatenko, A. V. and Svinarenko, A. A. (2017) Modeling evolutionary dynamics of complex ecosystems using combined chaos theory and neural networks methods: I. Formal theoretical basis for application to environmental radioactivity dynamics. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). pp. 157-164. ISSN 2414-5955

K

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Buyadzhi, V. V. and Bunyakova, Yu. Ya. and Romanova, A. V. (2017) Studying an air ventilation and pollution in an atmosphere of industrial city: elements of new modeling approach and green-city technology. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2 (3). pp. 151-156. ISSN 2414-5955

S

Shakirzanova, Zh. R. and Kazakova, A. and Volkov, A. (2017) Territorial long-term forecasting of spring flood haracteristics in the modern climatic condition utilizing geographical informational systems. International Journal of Recent Scientific Research, 7 (1). pp. 13-16. ISSN 0976-3031

І

Ільїна, В. Г. and Трандафіл, М. Ф. (2017) Аналіз сучасного стану забруднення грунтового покриву Полтавської області важкими металами. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (20). pp. 141-145.

Ільїна, В. Г. and Грабко, Н. В. (2017) Моделювання рухливості важких металів в агроценозах півдня Одеської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 162-166.

Ільїна, В. Г. and Вовкодав, Г. М. (2017) Оцінка впливу мінерального живлення рослин на якість грунтів Одеської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 132-136.

Ільїна, В. Г. and Бабаніна, К. В. (2017) Оцінка впливу зрошення на якість грунтово – рослинного покриву з урахуванням біогенного навантаження. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 149-153.

Ільїна, В. Г. and Трандафіл, М. Ф. (2017) Modeling of magnetization of hard metals in ground-moving cover of taking into account of agricultural production. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 85. pp. 191-193.

Ільїна, В. Г. and Симак, Т. А. (2017) Оцінка виносу біогенних елементів з сільськогосподарських угідь Вінницької області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (20). pp. 149-154.

Ільїна, В. Г. (2017) Аналіз якості довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ігнатенко, Н. С. (2017) Рекреаційне навантаження на природні комплекси та об’єкти природно-заповідного фонду Північно-Західного Причорномор’я"). Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Бібко, Г. М. (2017) Синоптико-статистичний прогноз забруднення атмосферного повітря міста Київ. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бородаенко, Ю. О. (2017) Екологічна оцінка якості вод Кучуранського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бородаенко, О. О. (2017) Оцінка ефективності очистки стічних вод підприємства приватного акціонерного товариства “Одеська цукрова компанія”». Masters thesis, ОДЕКУ.

В

Волков, А. І. and наук., керів. (2017) Розробка складових геоінформаційної системи оцінки рівня техногенного навантаження на довкілля (на прикладі південних регіонів України). Звіт про НДР. ДР № 0115U006533. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Вовкодав, Г. М. (2017) Характеристика іонного складу природних вод промислового району на прикладі Кирилівського родовища. Збалансоване природокористування, 2. pp. 65-67. ISSN 2310-4678

Г

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. (2017) Удосконалення розрахунково-нормативної бази для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 49-55.

Гопченко, Є. Д. and Бурлуцька, М. Е. and Романчук, М. Є. (2017) Науково-методична база для розрахунку характеристик максимального стоку дощових паводків і весняного водопілля. Український гідрометеорологічний журнал, 20. pp. 85-90.

Гоцуленко, С. А. (2017) Особливості біорізноманіття як критерій оцінки стану водних угідь національного природного парку "Нижньодністровський" (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Денисенко, О. О. (2017) Оцінка якості питних вод Одеської агломерації. Masters thesis, ОДЕКУ.

Данькова, В. А. (2017) Розробка системи поводження з медичними відходами (на прикладі дерматовенерологічного кабінету міста Одеса). Masters thesis, ОДЕКУ.

Дорошенко, І. М. (2017) Оцінка техногенного забруднення природних вод при розробці гранітного кар'єру (Добровеличківський район Кіровоградської області). Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Зубак, В. І. (2017) Оцінка якості вод озера Сасик як об’єкта рибогосподарського призначення. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Козир, О. Ю. (2017) Збалансованість мінерального складу питних вод як фактор впливу на здоров`я населення Одеси. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2017) Оцінка якості вод за санітарними і рибогосподарськими нормами та її вдосконалення на прикладі Кілійського гирла Дунаю. Молодий вчений, 48 (8). pp. 10-14. ISSN 2313-2167

Кац, А. Г. (2017) Науково-методичне обґрунтування скидів забруднювальних речовин зі стічними водами (на прикладі ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»). Masters thesis, ОДЕКУ.

Ковальчук, Н. О. (2017) Аналіз сучасного стану та шляхи раціонального використання водних ресурсів Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ковпак, Н. В. (2017) Основні напрямки розвитку зеленого туризму на природних курортних територіях України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кузьмина, В. А. (2017) Ландшафтна екологія: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-053-6

Кошель, В. І. (2017) Нормування скидів забруднювальних речовин зі стічними водами підприємств (на прикладі комбінату "Червоний рибалка"). Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Лупашко, О. М. (2017) Обґрунтування напрямків екологізації рекреаційно-туристичної діяльності у межах Нижньодністровського національного природного парку (Одеська область). Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Мудряк, Г. О. (2017) Оцінкa рекреaційно-туристичного потенціaлу Білгород - Дністровського рaйону Одеської облaсті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Макаров, Р. Д. (2017) Аналіз техногенного впливу відкритого акціонерного товариства "Резинопласт" а стан атмосферного повітря (м. Дніпро). Masters thesis, ОДЕКУ.

Мальована, В. В. (2017) Оцінка якості вод нижньої частини річки Дністер для рибогосподарських потреб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Михайлюк, С. Л. (2017) Оцінка придатності річкових вод для господарсько-питного призначення (на прикладі Кілійського гирла Дунаю). Masters thesis, ОДЕКУ.

Мілованов, Є. П. (2017) Оцінка впливу скидів зворотних вод комплексів біологічногомочищення на стан поверхневих вод окремих районів Харківської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Молчанова, К. О. (2017) Вилучення та утилізація кольорових металів з муніципальних відходів міста Херсон. Masters thesis, ОДЕКУ.

Н

Нагаєва, С. П. (2017) Екологічна оцінка якості вод річки Тилігул. Водне господарство України, 5 (131). pp. 39-41.

Непомняща, І. О. (2017) Особливості мікроелементного складу питних вод окремих регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нотевський, І. І. (2017) Оцінка сучасного екологічного стану Каховського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

О

Овчинникова, В. О. (2017) Оцінка впливу викідів забруднюючих речовин державного підприємства "Одеський авіаційний завод" на стан атмосферного повітря. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Приходько, В. Ю. (2017) Процесс образования твердых бытовых отходов в контексте обеспечения устойчивого развития. In: Геофилософия устойчивого развития Евразии: материалы международного философского симпозиума, 21-23 червня 2017 року, м. Улан-Уде.

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2017) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки до організації самостійної роботи, виконання контрольної роботи, курсового проекту та практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Патраман, Х. С. (2017) Аналіз забруднення повітряного басейну специфічними домішками міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Павличко, Б. В. (2017) Обгрунтування рекреаційних можливостей Немирівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва (Вінницька область). Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. and Філатова, О. А. (2017) Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (28). pp. 105-113. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2017) Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів − передумова формування системи поводження з ними в регіонах України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 1-2 (27). pp. 130-135. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. and Філатова, О. А. (2017) Кластеризація як необхідна умова вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (28). pp. 105-113. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шанина, Т. П. (2017) Оценка эмиссии парниковых газов из мест захоронения тбо: критический анализ методик и адаптация к условиям Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 21. pp. 5-14. ISSN 2311-0899

Соколова, В. І. and Ільїна, В. Г. (2017) Моделювання впливу мікроелементів на стан грунтово – рослинного покриву Херсонської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (20). pp. 137-141.

Сафранов, Т. А. and Лукашов, Д. В. and Шелест, З. М. and Владимирова, О. Г. and Чугай, А. В. (2017) Стандарти вищої екологічної освіти України : сучасний стан та проблеми реалізації. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 16. pp. 141-149. ISSN 1992-4259

Сафранов, Т. А. and Грабко, Н. В. (2017) Збалансованість мінерального складу підземних питних вод як фактор впливу на здоров’я населення. In: Четверта міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування", 6-10 липня 2017 року, м. Трускавець.

Свид, У. В. (2017) Обґрунтування можливості використання альтернативних джерел енергії на території Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сидоренко, О. М. (2017) Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в Черкаській області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Симак, Т. А. (2017) Моделювання балансу біогенних елементів в агроекосистемах Вінницької оласті. Masters thesis, ОДЕКУ.

Соколова, В. І. (2017) Оптимізація зрошувальних масивів Херсонської області з урахуванням змін агроекологічних умов. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сідлецька, Л. М. (2017) Динаміка змінень забруднення повітряного басейну міста Одеса твердими домішками. Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Трегубчак, І. І. (2017) Оцінка рибогосподарського призначення вод Кілійського гирла Дунаю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ф

Феклін, С. В. (2017) Обґрунтування шляхів локалізації та ліквідації розливів нафти на акваторії Дністровського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретикометодологічні основи екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робіт (ОКР "Спеціаліст"). ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робот (ОКР "Магістр"). ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Вовкодав, Г. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чорна, Г. Д. (2017) Особливості водопостачання та водовідведення регіонів України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ю

Юрасов, С. М. and Кузьмина, В. А. (2017) Перспективи використання Сасику. Фізична географія та геоморфологія, 4 (88). pp. 60-68. ISSN 0868-6939

This list was generated on Mon Jul 22 23:26:28 2024 UTC.