Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | І | Д | К | Н | С | Ч
Number of items: 31.

G

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Ignatenko, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Svinarenko, A. A. (2016) Analysis and forecast of the environmental radioactivity dynamics based on the methods of chaos theory: general conceptions. ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 1 (2). pp. 115-120. ISSN 2414-5955

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Prepelitsa, G. P. and Bunyakova, Yu. Ya. and Bukowszczenko, N. (2016) Advanced modeling and forecasting of pollutant concentrations temporal dynamics in the atmosphere of an industrial city (gdansk region). Environmental Problems, 2. pp. 105-110.

І

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2016) Екологічна політика: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2016) The assesment of the impact of irrigation on soil - vegetation cover in Dnepropetrovsk region. Journal of acta facultatis studiorum humaninatis et naturae universitatis presoviensis. University of Presov. Natural sciences. Biology-ecology, XI.III. pp. 49-52.

Ільїна, В. Г. and Симак, Т. А. (2016) Оцінка вмісту мікроелементів в агроекосистемах Вінницької області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (19). pp. 74-79.

Ільїна, В. Г. and Наконечна, З. В. (2016) Моделювання швидкості накопичення радіонуклідів у сільськогосподарських рослинах під впливом зрошення в умовах Одеської області. Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Сільськогосподарські науки, 79. pp. 28-35.

Ільїна, В. Г. (2016) Оцінка забруднення агроценозів Херсонської області кадмієм. Аграрний вісник Причорномор я, збірник наукових праць, сільськогосподарські науки, 79. pp. 22-28.

Ільїна, В. Г. and Наконечна, З. В. (2016) Екотоксикологічна оцінка застосування пестицидів в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 80. pp. 72-75.

Ільїна, В. Г. (2016) Моделювання впливу мінерального живлення рослин на стан агроценозів Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 80. pp. 121-125.

Ільїна, В. Г. (2016) Аналіз якості довкілля: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Д

Даус, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2016) Аналіз гідрохімічного режиму та екологічна класифікація оз. Кугурлуй-Ялпуг та його приток. Водне господарство України, 1 (121). pp. 32-37.

К

Кузьмина, В. А. and Прикуп, Л. О. (2016) Екологічна безпека: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2016) Екологізація антропогенної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Чугай, А. В. (2016) Джерела екологічної небезпеки: до самостійної роботи студентів і контрольної роботи (заочна форма навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Прикуп, Л. О. (2016) Оцінка стану земель Одеської області з врахуванням організації різних типів угідь. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (19). pp. 169-173.

Кузьмина, В. А. and Прикуп, Л. О. (2016) Екологічна безпека: методичні вказівки для виконання курсового проекту студентами заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Н

Нагаєва, С. П. and Романчук, М. Є. (2016) Забезпечення екологічної безпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Нагаєва, С. П. (2016) Eкологічнa оцінка якoсті вод малих річок басейнa Нижнього Дністра в межах Одеської області. Водне господарство України, 2 (122). pp. 27-32.

С

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2016) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2016) Системний аналіз якості навколишнього середовища: Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та контрольної роботи для магістрів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Поліщук, А. А. and Гусєва, К. Д. (2016) Balanced mineral composition as an indicator of drinking water quality. Journal of acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universiatis presoviensis. Natural Science. Biology – Ecology, XLIII. pp. 96-104.

Соколова, В. І. and Ільїна, В. Г. (2016) Сучасний стан забрудненя грунтів сільськогосподарського призначення Херсонської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (19). pp. 79-84.

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2016) Проблема розміщення відходів на звалищах та полігонах Одеської області. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 14. pp. 83-90.

Сафранов, Т. А. and Полетаєва, Л. М. (2016) Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4 (26). pp. 51-61. ISSN 2415-7678

Сафранов, Т. А. and Грабко, Н. В. and Поліщук, А. А. and Трохименко, Г. Г. (2016) Збалансованість мінерального складу питних вод як чинник впливу на здоров’я населення міських агломерацій північно-західного Причорномор’я. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 5-17.

Сафранов, Т. А. and Хохлов, В. М. and Волков, А. І. (2016) Можливий вплив змін температурного режиму на рекреаційно-туристичну діяльність в регіонах України. Український гідрометеорологічний журнал, 18. pp. 18-28.

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2016) Наукова і науково-педагогічна практика: типова програма навчальної практики. [Teaching Resource]

Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2016) Типова програма навчальної практики "Наукова і науково-педагогічна практика" для аспірантів за спеціальністю 101 "Екологія". [Teaching Resource]

Ч

Чугай, А. В. (2016) Моніторинг довкілля: методичні вказівки по виконанню контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Thu May 23 10:20:22 2024 UTC.