Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | К | Л | Н | П | Р | С | Ч | Ш | Ю
Number of items: 38.

І

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2015) Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області. Вісник харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Екологія", 13. pp. 68-73.

Ільїна, В. Г. and Макарова, О. В. (2015) Аналіз забруднення грунтів Херсонської області свинцем. In: Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні, 5-7 червня 2015 року, Миколаїв, НУК.

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2015) Valentina Ilina, Oksana Chernyakova The assesment of the impact of irrigation on soil - vegetation cover in Dnepropetrovsk region. In: Nev trends in the ecologicaland biological research, 9-11 вересня 2015, Presov, Slovak republic.

Ільїна, В. Г. and Прикуп, Л. О. (2015) Визначення виносу біогенних елементів з урожаєм сільськогосподарських рослин в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорноморья. Збірник наукових праць. Технічні науки, 78. pp. 169-173.

Ільїна, В. Г. and Прикуп, Л. О. (2015) Агроекологічна оцінка застосуванння пестицидів в умовах Херсонської області. Аграрний вісник Причорномор я. Збірник наукових праць. Технічні науки, 78. pp. 137-141.

Б

Біньковська, Г. В. and Шаніна, Т. П. (2015) Відходи рослинництва у сільському господарстві Одеської області : перспективи для виробництва біогазу. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 107-112.

В

Вовкодав, Г. М. (2015) Оцінка стану поверхневих водних об`єктів України. Збалансоване природокористування, 2. pp. 66-68. ISSN 2310-4678

Вовкодав, Г. М. (2015) Методологія та теорія екологічної безпеки: збірник методичних вказівок для виконання практичніх робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Вовкодав, Г. М. (2015) Теоретико-методологічні основи екологічної безпеки (Методологія та теорія екологічної безпеки): збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Г

Грабко, Н. В. (2015) Екологія людини: методичні вказівки з практичних робот та контрольноъ роботи з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Овчарук, В. А. (2015) Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 164-170.

К

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2015) Ландшафтна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2015) Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії. Молодий вчений, 9 (1). pp. 134-138. ISSN 2313-2167

Кузьмина, В. А. (2015) Джерела екологічної небезпеки: методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2015) Екологізація антропогенної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів (МАГ). ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2015) Екологізація антропогенної діяльності: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2015) Сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 202-208.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2015) Ландшафтна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2015) Оптимізація природокористування: збірник методичних вказівок для виконання практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Л

Лоєва, І. Д. and Степаненко, С. М. and Владимирова, О. Г. and Сафранов, Т. А. (2015) До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському державному екологічному університеті. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 244-249.

Н

Нагаєва, С. П. and Бояринцева, О. С. (2015) Оцінка, характеристики та біорізноманіття дельт Чорного моря. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту “Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)”, 1. pp. 82-86.

П

Полетаєва, Л. М. and Колісник, А. В. (2015) Організація рекреаційно-туристичної діяльності: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Р

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Романчук, М. Є. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-052-9

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: збірник методичних вказівок до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Романчук, М. Є. and Нагаєва, С. П. (2015) Забезпечення екологічної безпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи магістрантів. ОДЕКУ, Одеса.

Романчук, М. Є. and Лященко, О. С. (2015) Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м. Рені- м. Вилкове. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 95-99.

Романчук, М. Є. and Ткач, К. С. and Поліщук, А. А. and Колісник, А. В. (2015) Оцінка якості води р. Дністер-водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 114-119.

Рольщиков, В. Б. and Біньковська, Г. В. and Шаніна, Т. П. (2015) Розробка геоінформаційної системи «Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області». Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 230-236.

С

Сафранов, Т. А. and Адаменко, Я. О. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Чугай, А. В. and Колісник, А. В. (2015) Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7046-16-4

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. and Колісник, А. В. (2015) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Панченко, Т. І. (2015) Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 6-11.

Ч

Чугай, А. В. (2015) Джерела екологічної небезпеки: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів для студентів ОКР «магістр». ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. (2015) Джерела екологічної небезпеки: методичні вказівки до самостійної роботи студентів (ОКР МАГ). ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2015) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт, по організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шакірзанова, Ж. Р. and Нагаєва, С. П. (2015) Оцінка геолого-геохімічних характеристик дельти. Збірник досліджень і наукових статей в рамках проекту “Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря (ILMM-BSE)", 1. pp. 100-103.

Ю

Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. and Берлинский, Н. А. (2015) Верификация модели распространения взвеси при дампинге грунта на морской подводный отвал. Український гідрометеорологічний журнал, 16. pp. 30-39. ISSN 2311-0902

This list was generated on Thu Nov 30 05:27:11 2023 UTC.