Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | В | Г | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ф | Ч | Ш | Ю
Number of items: 45.

І

Ільїна, В. Г. and Чернякова, О. І. (2014) Оцінка деградаційних процесів у ґрунтах Oдеської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 (16). pp. 93-103.

В

Вовкодав, Г. М. (2014) Методологія та теорія екологічної безпеки : конспект лекцій для студентів-магістрантів. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-045-1

Вовкодав, Г. М. (2014) Методологія та теорія екологічної безпеки : конспект лекцій для студентів-спеціалістів. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-046-8

Вовкодав, Г. М. (2014) Туристично-рекреаційний потенціал кодимського району Одеської області. Збалансоване природокористування, 3. pp. 69-74. ISSN ISSN: 2310-4678

Г

Грабко, Н. В. (2014) Фізіолого-біохімічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Траскова, А. В. and Грушковська, І. О. (2014) Про особливості редукції максимальних модулів дощових паводків і весняних водопіль в залежності від розміру річкових водозборів. Вісник Одеського державного екологічного університету, 17. pp. 109-115.

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2014) Теоретична база для розрахунку характеристик максимального стоку невеликих річок. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 129-135.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Траскова, А. В. (2014) Науково-методична база для визначення тривалості схилового припливу під час дощових паводків і весняних водопіль. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 205-212.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Кічук, Н. С. and Романчук, М. Є. (2014) Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 193-203.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Бурлуцька, М. Е. (2014) Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 102-109.

Гурик, Я. О. and Ільїна, В. Г. (2014) Моделювання забруднення грунтів Вінницької області пестицидами. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (17). pp. 44-53.

К

Кузьмина, В. А. (2014) Джерела екологічної небезпеки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-050-5

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Організац3ія рекреаційно-туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів і виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Меліоративна екологія: збірник методичних вказівок до виконання практичних робіт та практичної частини міжсесійної контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. and Фролова, Н. М. (2014) Меліоративна екологія: збірник методичних вказівок до практичних робот. ОДЕКУ, Одеса.

Кур'янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2014) Методика расчета установившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке. Молодий вчений, 7 (10). pp. 134-136. ISSN 2304-5809

Калиниченко, В. И. and Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. (2014) Практическое использование математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке (на примере порта Керчь). Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 5-20. ISSN 2311-0899

Катеруша, Е. В. and Сафранов, Т. А. (2014) Интегральный анализ природно-ресурсного потенциала Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 21-31.

Л

Лєбєдєв, О. А and Полетаєва, Л. М. (2014) Сільський зелений туризм: сутність, особливості та переваги. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (17). pp. 138-142.

М

Макарова, О. В. and Ільїна, В. Г. (2014) Моделювання забруднення грунтово-рослинного покриву Херсонської області важкими металами. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2 (17). pp. 38-44.

Н

Нагаєва, С. П. and Слободянюк, О. (2014) Сучасний стан використання водних об’єктів у басейні річки Дністер в межах Одеської області. Водне господарство України, 6 (114). pp. 25-28.

П

Приходько, В. Ю. (2014) Ecological state of the marine edge of the Kilia Danube delta in 2011–2012. Rev. Roum. Géogr., 2 (XXIX). pp. 179-188.

Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки до практичних робіт (ОКР "магістр"). ОДЕКУ, Одеса.

Р

Романчук, М. Є. (2014) Моделювання та прогнозування стану довкілля: методичні вказівки по організації роботи студентів при виконанні курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса.

Романчук, М. Є. (2014) Методичні вказівки по організації роботи студентів при виконанні курсового проекту з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для студентів 3 курсу природоохоронного факультету напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ПДВ: Е-4, Е-6, Е-9. [Teaching Resource]

С

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Управління та поводження з муніципальними відходами: практикум. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-61-9

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища : конспект лекцій для спеціалістів-екологів. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-058-1

Сафранов, Т. А. and Приходько, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища: конспект лекцій для магістрів. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-047-5

Сафранов, Т. А. and Колісник, А. В. (2014) Екологізація антропогенної діяльності : конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-051-2

Сафранов, Т. А. and Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Приходько, В. Ю. (2014) Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками. Вісник Одеського державного екологічного університету, 18. pp. 32-37.

Скус, В. В. and Ільїна, В. Г. (2014) Оцінка агроекологічного потенціалу грунтів Черкаської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. – Одесса, 2 (17). pp. 53-63.

Ф

Фролова, Н. М. and Грабко, Н. В. (2014) Якість питних вод у бюветних комплексах м. Одеси і захворюваність населення на хвороби системи коровообігу. In: Екологічні проблеми промислових регіонів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, м. Рубіжне.

Ч

Чугай, А. В. and Кузьмина, В. А. (2014) Джерела екологічної небезпеки: збірник методичних вказівок до практичних занять (ріні підготовки СП+МАГ). ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. and Кузьмина, В. А. (2014) Джерела екологічної небезпеки: збірник методичних вказівок для практичних робот (для ОКР СП і МАГ заочної форми навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2014) Еколого-гігієнічні основи життєдіяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чугай, А. В. (2014) Моніторинг довкілля: конспект лекцій за модулем "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища". ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7084-44-2

Чугай, А. В. (2014) Джерела екологічної небезпеки: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-048-2

Чугай, А. В. and наук., керів. (2014) Стан та якість природного середовища прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я». Звіт про НДР. ДР № 0112U007931. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Ш

Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2014) Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки до практичних робіт (ОКР "спеціаліст"). ОДЕКУ, Одеса.

Ю

Юрасов, С. М. (2014) Моделювання екологічних процесів: збірник методичних вказівок до практичних занять. ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. М. (2014) Моделювання екологічних процесів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-049-9

Юрасов, С. М. (2014) Моделювання екологічних процесів: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Юрасов, С. Н. and Горун, В. В. (2014) Применение конечно-разностных схем при моделировании неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке. Український гідрометеорологічний журнал, 14. pp. 172-184. ISSN 2311-0902

Юрасов, С. М. and Кур’янова, С. О. (2014) Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення. Український гідрометеорологічний журнал, 15. pp. 125-133. ISSN 2311-0902

This list was generated on Tue Jul 23 18:56:55 2024 UTC.