Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | К | П | Р | С | Ч | Ш | Ю
Number of items: 31.

І

Ільїна, В. Г. (2013) Екологічний туризм: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Біньковська, Г. В. and Шаніна, Т. П. (2013) Відходи тваринництва та птахівництва як сировина для виробництва біогазу в Одеській області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 28-34.

Г

Грабко, Н. В. (2013) Людина як споживач: екологічні аспекти: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2013) Фізіолого-біохімічні основи життєдіяльності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Грабко, Н. В. (2013) Людина як споживач: екологічні аспекти: збірник методичних вказівок до практичних робот для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Овчарук, В. А. and Романчук, М. Є. and Кічук, Н. С. (2013) Уточнення розрахункових модулів паводкового стоку на річках півдня України. Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 92-98. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2013) Особливості структурної бази деяких розрахункових формул максимального стоку. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 128-139. ISSN 2311-0899

К

Крутякова, В. І. (2013) Екологічна політика: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Крутякова, В. І. (2013) Екологічна політика: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. (2013) Екологічна безпека: методичні вказівки по організації самостійної роботи і для курсового проекту для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Кузьмина, В. А. (2013) Екологічна безпека: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Колісник, А. В. (2013) Оцінка геоекологічного стану річок Південний Буг, Дністер та Дніпро у межах Вінницької області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 159-164.

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2013) Недоліки вітчизняних класифікацій якості водних об’єктів централізованого водопостачання. SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Science, 8. pp. 36-40. ISSN 2308-5258

П

Полетаєва, Л. М. and Колісник, А. В. (2013) Організація рекреаційно-туристичної діяльності: методичні вказівки до самостійної роботи студентиів і виконання контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Приходько, В. Ю. (2013) Характеристика екологічного стану та оцінка якості води нижньої частини Дністровського лиману. Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 155-161. ISSN 2311-0902

Приходько, В. Ю. (2013) Комплексные екологические показатели городских систем. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 3-4. pp. 85-90.

Приходько, В. Ю. (2013) Оценка важности экологических проблем городов. Проблемы материальной культуры. Географические науки, 254. pp. 146-148.

Приходько, В. Ю. (2013) Техноекологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів, виконання контрольної роботи і практичних занять для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Р

Розанов, В. А. and Грабко, Н. В. (2013) Фізіолого-біохімічні основи життєдіяльності: методичі вказівки до саомстійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Розанов, В. А. and Грабко, Н. В. (2013) Медико-біологічні основи життєдіяльності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Романчук, М. Є. (2013) Екологія: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Романчук, М. Є. (2013) Екологія: методичні вказівки до самостійної роботи, семінарських занять і виконання контрольних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

С

Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Лукашев, Д. В. (2013) Еколого-економічні основи природокористування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. ОДЕКУ, "Новий світ-2000". ISBN 978-966-418-

Сафранов, Т. А. and Губанова, О. Р. and Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2013) Кластерна модель поводження з твердими муніципальними відходами. Економічний простір, 76. pp. 243-259. ISSN 2224-6282

Сафранов, Т. А. (2013) Загальна екологія та неоекологія: методичні вказівки для семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Сафранов, Т. А. and Полищук, А. А. and Волков, А. И. and Гусева, Е. Д. and Конькова, А. И. and Ярчук, Ю. А. (2013) Физиологическая полноценность минерального состава питьевых вод Одесской агломерации. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 5-16. ISSN 2311-0899

Сафранов, Т. А. and Нагаєва, С. П. and Берлінський, М. А. and Мохонько, В. І. (2013) Оцінка техногенного впливу на грунти і підземні води: збірник методичних вказівок для практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ч

Чугай, А. В. (2013) Оцінка забрудненості повітряного басейну міста Миколаїв. Український гідрометеорологічний журнал, 13. pp. 10-17. ISSN 2311-0902

Чернякова, О. І. (2013) Методи захисту атмосфери: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ш

Шаніна, Т. П. and Приходько, В. Ю. (2013) Управління та поводження з відходами: методичні вказівки до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ю

Юрасов, С. М. (2013) Моделювання і прогнозування стану довкілля: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Fri Sep 22 13:02:39 2023 UTC.