Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | К | Н | П | Ф | Ч | Ш | Ю
Number of items: 25.

І

Ільїна, В. Г. (2012) Рекреаційні ресурси і курортологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів та виконанню контрольної роботи. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2012) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

А

Адабовский, В. В. and Большаков, В. Н. and Гопченко, Е. Д. and Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Сербов, Н. Г. and Сафранов, Т. А. and Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. and Шакирзанова, Ж. Р. (2012) Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья : коллективная монография. ТЕС, Одеса. ISBN 978-966-2389-61-6

В

Волков, А. І. (2012) Ранжування території Одеської області за рівнем техногенного навантаження на повітряний басейн. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 5-13. ISSN 2311-0902

Г

Грабко, Н. В. (2012) Людина як споживач: екологічні аспекти: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. (2012) Удосконалення розрахункової схеми формування максимального стоку з елементарних водозборів А.М. Бефані. Український гідрометеорологічний журнал, 10. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гусєва, К. Д. and Пилипенко, Г. П. and Сафранов, Т. А. (2012) Ландшафтні передумови забруднення урбоекосистем (на прикладі території міста Одеси). Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 17-28.

К

Катеруша, О. В. and Сафранов, Т. А. and Волков, А. І. and Конякін, С. М. (2012) Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Одеської області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 5-14.

Коріневська, В. Ю. and Шаніна, Т. П. (2012) Техноекологія: збірник методичних вказівок з навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2012) Рекомендації щодо вдосконалення оцінки (класифікації) якості вод господарсько-питного призначення за вітчизняними нормами на прикладі р. Дунай – м. Вилкове. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 34-44. ISSN 0130-2914

Кузьмина, В. А. (2012) Екологічна безпека: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Н

Нагаєва, С. П. (2012) Екологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів за спеціальностями “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування” та “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса.

Нагаєва, С. П. (2012) Екологія: методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки “Менеджмент” та “Комп’ютерні науки”. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

П

Полетаєва, Л. М. and Колісник, А. В. (2012) Організація туристичної діяльності: Збірник методичних вказівок до практичних робіт для студентів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Ф

Фролова, Н. М. and Бевз-Бирон, Е. А. (2012) Збірник методичних вказівок до проведення навчальної практики з дисципліни «Загальна екологія та неоекологія». ОДЕКУ, Одеса.

Ч

Чернякова, О. І. (2012) Екологічний аудит: конспект лекцій. ТЕС, Одеса.

Черой, А. И. and Дьяков, О. А. and Жмуд, Е. И. and Приходько, В. Ю. (2012) Комплексные обследования морского края Килийской дельты Дуная в 2011-2012гг. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 24-33. ISSN 2311-0902

Чугай, А. В. and Вольвач, О. В. (2012) Про діяльність спеціалізованих вчених рад в ОДЕКУ. Вісник Одеського державного екологічного університету, 13. pp. 241-247.

Чепіжко, О. В. (2012) Оцінка техногенного впливу на грунти і підземні води: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Чернякова, О. І. (2012) Методи захисту атмосфери: збірник методичних вказівок до практичних робіт з дисципліни. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ш

Шаніна, Т. П. (2012) Сучасні технології захисту довкілля: методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. and Губанова, О. Р. and Клименко, М. О. and Сафранов, Т. А. and Коріневська, В. Ю. and Бєдункова, О. О. and Волков, А. І. (2012) Управління та поводження з відходами: Підручник. ОДЕКУ, Одеса.

Шаніна, Т. П. (2012) Техноекологія: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ю

Юрасов, С. Н. and Алексеенко, Е. А. (2012) Учет временной изменчивости состава и свойств вод при оценке их качества по санитарным нормам на примере р. Днестр – г. Беляевка. Український гідрометеорологічний журнал, 11. pp. 14-23. ISSN 2311-0902

Юрасов, С. М. and Сафранов, Т. А. and Чугай, А. В. (2012) Оцінка якості природних вод: навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Fri May 24 15:40:27 2024 UTC.