Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екології та охорони довкілля" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | К | Н | С | Ш | Ю
Number of items: 22.

І

Ільїна, В. Г. and Нікіпелова, О. М. (2011) Рекреаційні ресурси і курортологія: збірник методичних вказівок до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності: збірник методичних вказівок для семінрських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Екологічний туризм: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Екологічний туризм: збірник методичних вказівок для семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Ільїна, В. Г. (2011) Рекреаційні ресурси і курортологія: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Б

Берлінський, М. А. (2011) Екологічні аспекти використання морського середовища: методичні вказівки для самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Г

Гопченко, Є. Д. and Погорелова, М. П. and Романчук, М. Є. and Бурлуцька, М. Е. (2011) Використання формул об’ємного типу до нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок. Український гідрометеорологічний журнал, 9. pp. 158-163. ISSN 2311-0902

Гопченко, Є. Д. and Романчук, М. Є. and Дорошенко, О. М. (2011) Методика розрахунку характеристик максимального стоку з невеликих водозборів. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 195-203. ISSN 2311-0902

Грабко, Н. В. (2011) Людина як споживач: екологічні аспекти. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. ОДЕКУ, Одеса.

К

Кориневская, В. Ю. and Шанина, Т. П. (2011) Отходы городских систем как потенциальный ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 27-34.

Кориневская, В. Ю. and Соловьева, Е. В. and Черой, А. И. (2011) Изменение качества воды на участке реки Дунай (затон Базарчук) в результате работы судоремонтного предприятия. Український гідрометеорологічний журнал, 8. pp. 11-18. ISSN 2311-0902

Колісник, А. В. (2011) Оцінка якості вод річок Вінницької області. Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 19-24.

Кориневская, В. Ю. and Белоусова, И. В. and Шанина, Т. П. (2011) Оценка эмиссии загрязняющих веществ в цикле посадка/взлёт (на примере международного аэропорта «Одесса»). Вісник Одеського державного екологічного університету, 12. pp. 5-12.

Крутякова, В. І. (2011) Екологічна політика: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Н

Нагаєва, С. П. and Романчук, М. Є. (2011) Без дисципліни: методичні вказівки до проходження навчальної практики зі спеціальності „Екологія та охорона навколишнього cередовища”. ОДЕКУ, Одеса.

С

Сафранов, Т. А. and Губанова, Е. Р. and Шанина, Т. П. and Кориневская, В. Ю. (2011) Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне. In: In: ІІІ- й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 21-24 вересня 2011 р., м. Вінниця.

Сафранов, Т. А. and Гусєва, К. Д. and Поліщук, А. А. and Гольцов, В. І. and Шаніна, Т. П. and Бояринцев, Є. Л. (2011) Якість джерела централізованого водопостачання Одеської промислово-міської агломерації. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 17-26.

Сафранов, Т. А. and Катеруша, Е. В. (2011) Особенности талассотерапии в прибрежной зоне Одесской области. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 5-16.

Селезньова, Л. В. and Балан, Г. К. (2011) Дослідження водних екосистем методами ГІС: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ш

Шаніна, Т. П. (2011) Сучасні технології захисту довкілля: збірник методичних вказівок до практичних робіт. ОДЕКУ, Одеса.

Ю

Юрасов, С. Н. and Бевз-Бирон, Е. А. (2011) Методика расчета распространения тяжелой примеси в воздушном потоке. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 46-55. ISSN 2311-0899

Юрасов, С. М. (2011) Методи оцінки якості природних вод: конспект лекцій. Екологія, Одеса.

This list was generated on Sun May 19 17:08:12 2024 UTC.