Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екологічного права і контролю" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | L | Б | В | Г | Д | Е | Ж | К | Л | М | Н | С | Т | Ш | Щ
Number of items: 56.

B

Burhaz, М. І. and Burhaz, O. A. and Lichna, A. I. (2021) Water treatment in industrial fishery. In: International scientific and practical conference "Ideas and innovations in natural sciences", 12-13 March 2021, Lublin, the Republic of Poland.

L

Loyeva, I and Rabeea Bazar, S and Burhaz, O and Vladymyrova, O (2021) Methods of comprehensive statistical analysis of agglomeration atmospheric air pollution. Environmental Problems, 6 (3). pp. 130-134. ISSN 2522-4417

Б

Бабаджанов, М. (2021) Міжнародна правова охорона навколишнього середовища як шлях вирішення глобальних екологічних проблем. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бекмурадов, Ільхам (2021) Природні території Одеської області як складові екологічної мережі. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бойченко, А. О. (2021) Вплив якості питної води на здоров’я людини. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Бойченко, Н. О. and Кур'янова, С. О. (2021) Якість води після знезараження – переваги і недоліки. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Міжнародна екологічна діяльність" для студентів бакалаврів, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Міжнародна екологічна діяльність" для студентів бакалаврів, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Методи оцінки забруднення природних ресурсів " для студентів бакалаврів, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Методи оцінки забруднення природних ресурсів " для студентів бакалаврів, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Аналіз екологічної інформації" для студентів рівня магістерської підготовки, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Аналіз екологічної інформації" для студентів рівня магістерської підготовки, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2021) Силлабус з дисципліни "Теорія і практика заповідної справи" для студентів рівня магістерської підготовки, заочна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2021) Силлабус з дисципліни "Теорія і практика заповідної справи" для студентів рівня магістерської підготовки, денна форма навчання. [Teaching Resource]

Бургаз, О. А. and Самойленко, В. О. (2021) Щодо питань здійснення державного екологічного моніторингу атмосферного повітря міста Одеса. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

В

Владимирова, О. Г. (2021) Силлабус з дисципліни "Спеціальні розділи з екологічного управління". [Teaching Resource]

Владимирова, О. Г. (2021) Труднощі імплементації директиви ЄС «Про промислове забруднення» в національне законодавство. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Тимощук, М. О. (2021) Особливості забруднення атмосферного повітря м. Одеси діоксидом сірки й оксидом вуглецю. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (34). pp. 44-50. ISSN 2306-9716 (Print) 2664-6110 (Online)

Внодченко, К. А. (2021) Правове регулювання охорони, використання та відтворення рослинного світу в Україні. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Г

Галинський, К. О. (2021) Вплив діяльності підприємства ТОВ «Дельта Вілмар СНД» на морське середовище. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Гарабажій, Т. А. (2021) Законодавчі та організаційні засади моніторингу, звітності та верифікації парникових газів в Україні. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Д

Дяченко, Т. Е. (2021) Екологічні аспекти управління відходами полімерних матеріалів. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дяченко, Т. Е. and Гарабажій, Т. А. (2021) Пластикове забруднення як глобальна проблема людства. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Дємєнчук, Д. О. (2021) Проблеми збереження зелених насаджень урбанізованих екосистем (на прикладі м. Одеса). UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Дємєнчук, Д. О. and Тимощук, М. О. (2021) Тези доповіді "ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ м.ОДЕСА)". In: Міжнародна наукова інтернет-конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»:, 29 червня 2021, Одеса.

Е

Ермуратій, О. Ю. (2021) Аналіз туристично-рекреаційного потенціалу Придністров’я. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жовтоног, Т. В. (2021) Забруднювачі харчових продуктів: види та шкідливість для людей. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

К

Калуян, О. В. (2021) Екологічні проблеми управління відходами електричного та електронного обладнання. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Калуян, О. В. and Гарабажій, Т. А. (2021) Проблеми утилізації побутових хімічних джерел струму в Україні. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Кравченко, А. І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом в Україні". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, А. І. and Владимирова, О. Г. (2021) Аналіз просторового розподілу концентрацій оксиду вуглецю в Одеській агломерації. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної форми навчання - Туризм. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Режим охорони природно-заповідного фонду" для студентів денної та заочної форми навчання - Туризм. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів заочнної форми навчання - Туризм. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної форми навчання - Екологія. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів заочної форми навчання - Екологія. [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів денної форми навчання - "Екологія" КПК - «Екологічний контроль та аудит». [Teaching Resource]

Кур’янова, С. О. and Грудев, П. Х. (2021) Силлабус з дисципліни "Заповідна справа" для студентів заочної форми навчання - "Екологія" КПК - «Екологічний контроль та аудит». [Teaching Resource]

Л

Лавренюк, Т. А. (2021) Вплив діяльності підприємств харчової промисловості на стан довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Гарабажій, Т. А. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Екологічна оцінка планів, програм, проектів". [Teaching Resource]

Лоєва, І. Д. and Гарабажій, Т. А. (2021) Силлабус з дисципліни "Екологічна оцінка планів, програм, проектів". [Teaching Resource]

Лоєва, І. Д. and Сапко, О. Ю. (2021) Силлабус з дисципліни "Стратегія екологічної політики України". [Teaching Resource]

М

Матвієнко, А. Ф. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Державне управління екологічною безпекою в контексті європейської інтеграції України". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Н

Недашковська, К. Р. (2021) Особливості системи екологічного управління на м’ясопереробному підприємстві. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Нємцова, О. А. (2021) Публічне право : Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-189-2

Нємцова, О. А. and Тємірева, О. Д. (2021) Прецеденти суду ЄС, як джерело екологічного права: проблеми імплементації. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

С

Самойленко, В. О. (2021) Вплив електромагнітних полів на довкілля. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Самойленко, В. О. and Кур'янова, С. О. (2021) Аналіз впливу електромагнітних полів на довкілля. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Сапко, О. Ю. (2021) Робоча програма навчальної практики "Стратегія екологічної політики України". [Teaching Resource]

Сапко, О. Ю. and Кур’янова, С. О. and Шкрум, З. І. (2021) Управління якістю вод р. Дністер, яке враховує транскордонне забруднення. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Т

Тимощук, М. О. (2021) Силлабус з навчальної дисципліни "Екологічна оцінка планів. програм, проектів" для студентів заочної форми навчання - Туризм. ОДЕКУ, Одеса.

Тимощук, М. О. and Білокаменський, К. О. (2021) Політика України щодо державного екологічного контролю. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Ш

Швидченко, І. Г. and Галинський, К. О. (2021) Окремі аспекти імплементації основоположних принципів екологічної відповідальності ЄС до правового поля України. In: Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України», 20 жовтня 2021, Одеса, Україна.

Шкрум, З. І. (2021) Кваліфікаційна робота магістра "Вплив антропогенних джерел забруднення на стан р. Дністер". UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шкрум, З. І. and Сапко, О. Ю. (2021) Оцінка якості води пониззя річки Дністер. In: ХVІІ Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології», 15 квітня 2021, Житомир, Україна.

Щ

Щербяк, Ю. С. (2021) Вплив на довкілля підприємств хімічного комплексу. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 14:50:06 2022 UTC.