Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екологічного права і контролю" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Ч | Ш | Щ
Number of items: 60.

Б

Бургаз, О. А. and Кур’янова, С. О. (2018) Економічна відповідальність за екологічні правопорушення: методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. Заочна форма навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Бургаз, О. А. and Верлан, В. А. and Тітяпкин, А. С. (2018) ОЦІНКА НАДХОДЖЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ЧОРНЕ МОРЕ ЗІ СТОКОМ ГОЛОВНИХ РІЧОК. Науковий вісник Херсонського державного університету., 8. pp. 164-168. ISSN 2413-7391

В

Владимирова, О. Г. and Бургаз, О. А. and Снісаренко, В. В. and Гарабажій, Т. А. (2018) Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" (атмосферне повітря): методичні вказівки до виконання завдань навчальної практики. ОДЕКУ, Одеса.

Ведутенко, В. В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Правові аспекти співпраці України і Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Валович, О. Д. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Міжнародно-правове регулювання радіоактивного забруднення навколишнього середовища». Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Глущенко, О. А. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Правові аспекти землекористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гега, М. Ф. (2018) Вплив зміни клімату на формування і розвиток екологічних проблем. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гаврилюк, Р. В. (2018) Льодові явища в Чорному і Азовському морях і іх прогнозування в умовах кліматичних змін. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 2(22). pp. 32-51.

Гасанова, О. Ф. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Реалізація засад Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Довженко, І. О. (2018) Загально-середня екологічна освіта – базова складова збереження довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дудник, В. В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Політика України з лісокористування». Masters thesis, ОДЕКУ.

Дімов, В. С. (2018) Екологічний менеджмент життєвого циклу продукції. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дмитрук, О. М. (2018) Аналіз антропогенних джерел забруднення р. Дніпро. Masters thesis, ОДЕКУ.

Демченко, О. О. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Міжнародно-правове регулювання подолання наслідків чорнобильської катастрофи на прикладі республіки Білорусь». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жигафарова, К. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Об’єкти екологічних злочинів за кримінальним законодавством України». Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Зубков, О. Є. (2018) Забруднення атмосферного повітря окисом вуглецю – джерела, проблеми, наслідки. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Камінський, Л. Л. (2018) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса діоксидом азоту. Masters thesis, ОДЕКУ.

Крайнюк, Р. В. (2018) Комплексна оцінка антропогенного впливу на екологічний стан морського середовища Одеського регіону. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ковальов, А. О. (2018) КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «Правові проблеми розвитку курортних, лікувальних та рекреаційних зон». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравченко, Я. С. (2018) Стан забруднення атмосферного повітря великих міст України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Лук’яненко, М. С. (2018) Інформаційне забезпечення екологічної політики України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Гарабажій, Т. А. and Снісаренко, В. В. (2018) Методичні вказівки "Екологічна оцінка ППП". ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Екологічний контроль: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2018) Стратегія екологічної політики України: методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Снісаренко, В. В. (2018) Екологічний контроль: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Гарабажій, Т. А. (2018) Екологічна оцінка планів, програм, проектів: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Лоєва, І. Д. and Тимощук, М. О. and Грудев, П. Х. (2018) Конспект лекції "Екологічний контроль". [Teaching Resource]

М

Мороз, Я. М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Юридичні аспекти права власності на природні ресурси та об’єкти ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Миргородська, Я. В. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Економіко-правовий механізм як головний чинник забезпечення природокористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Міназаєв, Т. А. (2018) Особливості упровадження концепції «зеленого кампусу» в закладах вищої освіти України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Молчанова, К. О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування Миколаївської області”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Марченко, Г. М. (2018) Раціональне природокористування - складова стратегії сталого розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Марченко, С. П. (2018) Просторовий розподіл концентрацій озону над територією України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Н

Нємцова, В. О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Еколого-правове регулювання використання генної інженерії». Masters thesis, ОДЕКУ.

Наконечний, М. В. (2018) Екологічна політика окремих країн світу. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Пoлiкaрпoвa, К. М. (2018) Національний природний парк "Джарилгацький" складова чорноморської екологічної мережі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пожар, В. А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правові аспекти надрокористування в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Платосюк, В. О. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правове регулювання у сфері полювання: проблеми і практика». Masters thesis, ОДЕКУ.

Пожарська, Є. А. (2018) Тилігульский лиман - екологічний стан, проблеми, шляхи їх вирішення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пріхненко, А. Р. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Правові основи ведення кадастру природних ресурсів як одна з функцій управління». Masters thesis, ОДЕКУ.

Петрик, В. В. (2018) Принципи інтегрованого управління водними ресурсами України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Полянський, В. В. (2018) Збереження земельних ресурсів – складова політики національної безпеки України. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Слига, С. В. (2018) Oцiнка якoстi вoд українськoї частини Дунаю iснуючими метoдами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Савіних-Пальцева, Л. В. (2018) Теорія і практика заповідної справи: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи магістрів заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Схабовський, В. А. (2018) Юридичні аспекти права людини на медичну допомогу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сторощук, Т. В. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Світовий досвід регулювання ринку земель та його використання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Стефанова, О. М. (2018) Антропогенні джерела забруднення Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сапко, О. Ю. (2018) Раціональне природокористування: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса. ISBN 978-966-186-122-9

Сапко, О. Ю. and Кур’янова, С. О. (2018) Раціональне природокористування: методичні вказівки до практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Савченко, Г. С. (2018) КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «Сталий розвиток, як приоритет національної екологічної політики України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Соловей, М. О. (2018) КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: «Розвиток відносин власності на землю в світлі земельної реформи в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Тимощук, М. О. (2018) Інспекційна діяльність: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Тимощук, О. М. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Кіномистецтво як складова екологічного виховання і освіти». Masters thesis, ОДЕКУ.

Тарковський, М. М. (2018) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Просторовий розподіл концентрації діоксиду азоту над територією України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ф

Філімінова, Є. О. (2018) Етапи формування та проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ч

Черевко, М. А. (2018) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „НПП «Азово-Сиваський» - природний потенціал, функціональна діяльність, проблеми”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Чайковський, Є. Є. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота на тему: «Міжнародно-правовий захист навколишнього середовища у період збройного конфлікту». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Швидченко, І. Г. (2018) Перспективи розвитку екологічного законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів. In: International Multidisciplinary Conference «Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland», 20–21 July 2018, Stalowa Wola, Republic of Poland.

Швидченко, І. Г. (2018) Екологічна шкода - проблеми оцінки та відшкодування за українським законодавством. Национальный юридический журнал: теория и практика, 2 (3). pp. 103-107. ISSN 2345-1130

Щ

Щелчков, О. В. (2018) Кваліфікаційна магістерська робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Міжнародно-правове регулювання боротьби із злочинним забрудненням вод». Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 14:40:47 2022 UTC.