Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екологічного права і контролю" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш
Number of items: 58.

І

Ільїн, Ю. О. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Діяльність України в межах міжнародної охорони атмосферного повітря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ільящук, О. В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічно безпечне поводження з техногенними джерелами електромагнітного випромінювання». Masters thesis, ОДЕКУ.

Іншакова, В. Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота рівень вищої освіти: «магістр» на тему:___«Екологічна сертифікація як елемент охорони навколишнього середовища»__. Masters thesis, ОДЕКУ.

А

Абиєв, Е. С. (2017) Забруднення Каспійського моря нафтопродуктами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Безмельніцин, І. В. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Вплив найбільш небезпечних антропогенних джерел («гарячі точки») на стан морського середовища Південно-західної частини Чорного моря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Білоус, Є. В. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Міжнародно-правове регулювання морських перевезень». Masters thesis, ОДЕКУ.

Бургаз, О. А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ ПОЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ В АТМОСФЕРІ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ. ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31. pp. 23-27.

Барбуца, Д. В. (2017) Дипломний проект рівень вищої освіти:«спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності птахофабрики на стан навколишнього середовища». Masters thesis, ОДЕКУ.

В

Владимирова, О. Г. (2017) ПРО КЛЮЧОВІ ОЗНАКИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ. In: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, 21–22 лютого, Одеса.

Владимирова, О. Г. (2017) Вступ до фаху: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Владимирова, О. Г. (2017) ВСТУП ДО ФАХУ: методичні вказівки по організації самосійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса.

Виноградова, Н. В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Оцінка впливу діяльності залізничного вузлу Одеса-Головна на стан навколишнього середовища». Masters thesis, ОДЕКУ.

Владимирова, О. Г. (2017) Методичні вказівки по організації самосійної роботи студентівпри вивчанні навчальної дисципліни „ВСТУП ДО ФАХУ”. [Teaching Resource]

Г

Горенська, В. М. (2017) Особливості переходу України на засади сталого розвитку. Masters thesis, ОДЕКУ.

Голіней, І. В. (2017) Оцінка сучасного екологічного стану вод Одеської затоки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Галайда, О. Є. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Альтернативні джерела енергії – складова шляхів збереження довкілля». Masters thesis, ОДЕКУ.

Гончаров, В. В. (2017) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Громадська екологічна діяльність в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Горбенко, А. В. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Виноградна долина». Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Дудник, О. В. (2017) Нормативно-правові засади захисту морських акваторій України від забруднення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жосанар, А. В. (2017) Збереження довкілля – головне завдання міжнародного суспільства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Жосанар, І. І. (2017) Перспективи реалізації Концепції зеленого офісу в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Заволока, Г. І. (2017) Вплив антропогенної діяльності на стан морських гідробіонтів. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Коверняга, М. С. (2017) Геоморфологія і дренажний стік як екологічні чинники стану вод Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козьма, В. Ф. (2017) Методи дослідження екологічного стану прибережних вод Одеської затоки. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кравцова, І. О. (2017) Аналіз дієвості еколого-правових договірних відносин в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Козачок, І. В. (2017) Хотинський національний природний парк, його особливості і діяльність. Masters thesis, ОДЕКУ.

Кур’янова, С. О. and Юрасов, С. М. (2017) Оцінка якості вод за санітарними і рибогосподарськими нормами та її вдосконалення на прикладі Кілійського гирла Дунаю. Молодий вчений, 48 (8). pp. 10-14. ISSN 2313-2167

Кілініч, І. С. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна політика поводження з відходами електричного та електронного обладнання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кулакова, З. Е. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Лісові ресурси України – історичний аспект, стан і проблеми». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кіфа, Ю. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Авіація як джерело антропогенного навантаження». Masters thesis, ОДЕКУ.

Керетів, С. М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми водокористування харчової промисловості». Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2017) Часові зміни концентрації діоксиду азоту в атмосферному повітрі м. Одеса. Науковий вісник Херсонського державного університету, 7. pp. 173-178. ISSN 2413-7391

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2017) Стан забруднення атмосферного повітря м. Одеса діоксидом азоту. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 31. pp. 44-47.

Лисюк, К. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи формування екологічної мережі на урбанізованих територіях». Masters thesis, ОДЕКУ.

Лазуренко, М. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічні проблеми агропромислового комплексу України». Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Матюшенко, Н.О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Запорізька АЕС як джерело забруднення навколишнього середовища”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Н

Нємцова, О. А. (2017) Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право: методичні вказівки по організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Нємцова, О. А. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “Адміністративно-правове забезпечення управління використання і охорони природних ресурсів”. ОДЕКУ, Одеса.

О

Обідова, А. Г. (2017) Магістерська кваліфікаційна робота на тему:«УЧАСТЬ ЄС В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА». Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Павленко, М. Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по організації самостійної роботи студентів при вивчанні навчальної дисципліни «Філософські аспекти екології». ОДЕКУ, Одеса.

Плотнікова, О. О. (2017) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат як джерело забруднення атмосферного повітря». Masters thesis, ОДЕКУ.

Піддубська, О. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему:«Екологічна безпека природно-ресурсного потенціалу України». Masters thesis, ОДЕКУ.

Р

Рибчинський, Л. М. (2017) Екологічні аспекти водневої енергетики. Masters thesis, ОДЕКУ.

Руденко, І. Р. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Аналіз відповідності діяльності ТОВ «Ескаро-індастрі» екологічним вимогам». Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Стьожко, Т. О. (2017) Шляхи розвитку використання рекреаційного потенціалу Одеського узбережжя. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сержант, А. С. (2017) Правові основи співробітництва у сфері використання і охорони транскордонних вод. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сафранов, Т. А. and Лукашов, Д. В. and Шелест, З. М. and Владимирова, О. Г. and Чугай, А. В. (2017) Стандарти вищої екологічної освіти України : сучасний стан та проблеми реалізації. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 16. pp. 141-149. ISSN 1992-4259

Стукан, М. М. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічний туризм – напрям діяльності природно-заповідних об’єктів». Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Трахтенберг, І. М. (2017) КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА рівень вищої освіти: «магістр» на тему: «Еколого-економічні аспекти розвитку туристичної діяльності Нижньодністровського національного природного парку». Masters thesis, ОДЕКУ.

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. (2017) Характеристика сбросов антропогенных источников загрязнения морских вод у побережья Одессы в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 22. pp. 5-13. ISSN 2311-0899

Тимощук, М. О. (2017) Екологічний аудит: методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форми навчання. ОДЕКУ, Одеса.

Топало, В. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Шляхи відновлення земельних ресурсів України ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ф

Федорова, Г. С. (2017) МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Екологічні проблеми застосування біотехнологій та хімізації у сільському господарстві». Masters thesis, ОДЕКУ.

Фролова, Н. В. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з дисципліни циклу правових дисциплін кафедри екологічного права та контролю «Екологічне право Європейського союзу». ОДЕКУ, Одеса.

Ц

Цехмейстер, Б. В. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Пропаганда екологічних знань – дієвий інструмент збереження довкілля». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чабан, К. А. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна складова інфраструктури залізниці». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Швидченко, І. Г. and Нємцова, О. А. and Фролова, Н. В. and Донченко, О. І. and Гринь, О. Д. (2017) Юридична відповідальність за екологічні правопорушення : навчальний посібник. ОДЕКУ, Одеса.

Шарига, С. О. (2017) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з джерелами іонізуючого випромінювання в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 15:12:11 2022 UTC.