Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра екологічного права і контролю" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш
Number of items: 38.

І

Іванова, Я. В. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Міжнародна діяльність з запобігання зміни клімату». Masters thesis, ОДЕКУ.

А

Атаманчук, Ю. С. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Нормативно-правове регулювання поводження з відходами в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Бургаз, О. А. (2016) ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ПОЛІВ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ НАД ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 10. pp. 31-36. ISSN 2304-5809

Бургаз, О. А. (2016) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕЛЬ-НІНЬО-ПІВДЕННОГО КОЛИВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ВМІСТОМ ОЗОНУ У ЗАХІДНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ. Молодий вчений, 9. pp. 115-118. ISSN 2304-5809

Г

Гвоздік, Н. В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Прибережнo-мoрський екoкoридoр України: кoнцепція і прoблеми ствoрення. Masters thesis, ОДЕКУ.

Гайнов, К. М. (2016) Правове регулювання поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Галюрoва, Д. В. (2016) ДИПЛOМНА РOБOТА рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Екoлoгo-правoві аспекти ствoрення і функціoнування націoнальних прирoдних парків України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Дойжа, Г. Г. (2016) Шляхи забезпечення екологічної безпеки в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

З

Зелінський, О.О. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні проблеми і шляхи збереження грунтів. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Кривенко, В.С. (2016) ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Особливості забруднення атмосферного повітря м.Одеса двоокисом азоту». Masters thesis, ОДЕКУ.

Кручиніна, Л. В. (2016) Екологічне право як складова екологічної політики. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коробова, А.І. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми гірничодобувної промисловості». Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Лисань, О. В. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Проблеми і шляхи відтворення природно-ресурсного потенціалу природно-заповідного фонду». Masters thesis, ОДЕКУ.

Лоєва, І. Д. and Снісаренко, В. В. (2016) Стратегія екологічної політики України:методичні вказівки для семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

М

Михайлюк, Т. М. (2016) ДИПЛОМНА РОБОТА рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічні проблеми поводження зі специфічними відходами». Masters thesis, ОДЕКУ.

Н

Нємцова, О. А. (2016) ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса.

Нємцова, О. А. (2016) Процесуально-правова відповідальність: Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Никифорова, В. В. (2016) Проблеми і шляхи збереження біорізноманіття в Україні. Masters thesis, ОДЕКУ.

О

Олійниченко, С. А. (2016) Дипломна робота: рівень вищoї oсвіти: «спеціаліст» на тему: Мoрські прирoдooхoрoнні oб’єкти України. Masters thesis, ОДЕКУ.

Орлова, І. Г. (2016) Міжнародна екологічна діяльність: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

П

Пампуха, Н. Ф. (2016) Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Поводження з відходами ТОВ «Крокус». Masters thesis, ОДЕКУ.

Павленко, М. Ю. (2016) Інтегроване управління природокористуванням: методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів (для магістрів денної і заочної форм навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. and Гарабажій, Т. А. (2016) Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності». ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. (2016) Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів при вивчанні навчальної дисципліни «Інтегроване управління природокористуванням» (для магістрів денної і заочної форм навчання). ОДЕКУ, Одеса.

Павленко, М. Ю. and Сапко, О. Ю. and Гарабажій, Т. А. (2016) Організація та управління в природоохоронній діяльності: методичні вказівки до семінарських занять. ОДЕКУ, Одеса.

Павлишина, Т. М. (2016) Еколого-економічні аспекти земельної реформи. Masters thesis, ОДЕКУ.

Поліщук, Н. С. (2016) Природно-заповідна діяльність окремих країн Європейського Союзу. Masters thesis, ОДЕКУ.

Р

Романюк, В. В. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Використання альтернативних джерел енергії – шлях до збереження довкілля. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рашкован, М. В. (2016) Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на приморських природно-заповідних територіях Одещини. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Сичик, О. А. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Екологічна політика України з охорони і використання водних ресурсів». Masters thesis, ОДЕКУ.

Соручан, І. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні аспекти транспортної інфраструктури. Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Тимощук, М. О. (2016) Екологічний аудит: конспект лекції. ОДЕКУ, Одеса.

Тимощук, О. Д. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: „Екологічні аспекти водокористування в Україні”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Трахтенберг, В. І. (2016) Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Стратегія розвитку туристсько- рекреаційної діяльності у Нижньодністровському національному природному парку». Masters thesis, ОДЕКУ.

Х

Хомченко, О. М. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: Екологічні і соціальні проблеми озера Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ц

Цандур, А. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: „Еколого-правові аспекти охорони і використання рослинних ресурсів”. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ч

Чуйко, О. О. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Вплив діяльності ВАТ «Одескабель» на стан атмосферного повітря м. Одеса ». Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шумський, Д. Ю. (2016) Дипломна робота рівень вищої освіти: «спеціаліст» на тему: «Сучасний стан, проблеми і перспективи використання пестицидів в Україні». Masters thesis, ОДЕКУ.

This list was generated on Thu Sep 29 15:39:43 2022 UTC.