Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | K | В | Г | К | Р | С | Ф | Ш
Number of items: 31.

G

Glushkov, A. V. and Kovalchuk, V. V. and Sofronkov, A. N. and Svinarenko, A. A. (2020) Optimized quasiparticle density functional approach for multielectron atomic systems. Inter-universities scientific articles «Photoelectronics», 29. pp. 38-44. ISSN 0235-2435

K

Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Stepanenko, S. N. and Sofronkov, A. N. and Svinarenko, A. A. and Ignatenko, A. V. (2020) New theoretical approach to dynamics of heat-mass-transfer, thermal turbulence and air ventilation in atmosphere of an industrial city. Фізика аеродисперсних систем, 58. pp. 93-101. ISSN 0367-1631

Kalinchak, V. V. and Chernenko, A. S. and Fedorenko, A. V. and Sofronkov, A. N. and Kramarenko, V. V. (2020) Catalyst Particle Porosity Effect upon Flameless Combustion Characteristics. Physics and Chemistry of Solid State (Фізика і хімія твердого тіла), 21 (1). pp. 124-131. ISSN 1729-4428

В

Васильєва, М. Г. (2020) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, М. Г. (2020) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Васильєва, М. Г. (2020) Хімія (неорганічна, аналітична) : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Одеський державний екологічний університет (2020) Патент на корисну модель № 142385 "Спосіб виготовлення каталізатора для окиснення відходів, які залишилися після отримання біопалива". Заявка № u 2019 05026 від 11.05.2019 р. Опубліковано 10.06.2020 р. Бюлетень № 11.

Васильєва, М. Г. (2020) Хімія (неорганічна, аналітична): Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Г

Гриб, О. М. and Фульга, Р. І. and Гриб, К. О. (2020) Оцінка змін фізико-хімічних властивостей води Куяльницького лиману в умовах його адаптації до змін клімату, пов’язаних з поповненням морською водою. In: I-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Кліматична адаптація в Україні: стан, виклики та перспективи», 15 травня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

К

Костік, В. В. (2020) Екологічна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання. [Teaching Resource]

Костік, В. В. (2020) Екологічна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної (дистанційної) форми навчання. [Teaching Resource]

Костік, В. В. (2020) Загальна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів заочної (дистанційної) форми навчання спеціальностей 103 "Науки про Землю" та 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Костік, В. В. (2020) Загальна хімія : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей 103 "Науки про Землю" та 193 "Геодезія та землеустрій". [Teaching Resource] (Unpublished)

Костік, В. В. (2020) Екологічна хімія : методичні вказівки до практичних занять. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Федоренко, А. В. and Софронков, О. Н. and Крамаренко, В. В. (2020) Вплив поруватості частинки каталізатора на характеристики безполуменевого горіння. Фізика і хімія твердого тіла, 21 (1). pp. 124-131. ISSN 1729-4428

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Федоренко, А. В. and Селиванов, С. Е. and Софронков, А. Н. (2020) Гистерезис сопротивления платиновой проволоки на холодной водородной воздушной смеси : Матеріали конференції. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві - освіта, наука, практика" (SLA-2020), 9-12 вересня 2020 р., Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна.

Р

Рудковська, О. В. and Шепеліна, С. І. (2020) Аналіз та оцінка мінерального складу питного водопостачання м. Одеси : Abstracts book. In: The 4th International scientific and practical conference “Priority directions of science development”, February 3-4, 2020, Lviv, Ukraine.

Рудковська, О. В. and Шепеліна, С. І. (2020) Оцінка та аналіз впливу вмісту фторидів у питній воді на здоровʼя населення Одещини : Abstracts. In: The 3rd International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”, February 17-18, 2020, Kharkiv, Ukraine.

С

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 1 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - початковий (молодший) бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 1 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 1 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2020) Системы MПВ-Al2O3 в качестве катализатора кислородного (воздушного) электрода : Материалы конференции (Т. 2). In: XI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 8-9 жовтня 2020 р., м. Дніпро, Україна.

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 101 "Екологія" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - початковий (молодший) бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2020) Хімія з основами біогеохімії : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" 2 семестр, 1 рік навчання. Рівень вищої освіти - бакалавр. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ф

Федорова, Г. В. (2020) Хімія (органічна, фізична, колоїдна) : Силлабус навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Teaching Resource] (Unpublished)

Федорова, Г. В. (2020) Современное образование в реалиях и прогнозах: от инноваций к искусственному интеллекту : Abstracts book. In: The 5th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”, January 22-24, 2020, Vancouver, Canada.

Федорова, Г. В. (2020) Химические дисциплины как базис для приобщения студентов-экологов к научно-исследовательской работе : Abstracts. In: The 2 th International Scientific and Practical Conference “Problems and perspectives of modern science and practice”, Graz, Austria, January 30-31, 2020.

Федорова, Г. В. (2020) Тандем методов биоиндикации и медико-биологической статистики для решения задач современного естествознания. In: The 13 th International scientific and practical conference «PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO PRACTICE», 20-21 April, 2020, Oslo, Norway.

Федорова, Г. В. (2020) Охрана здоровья населения в условиях загрязнения компонентов биосферы металлами : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», 18 вересня 2020 р., ОМІ МГУ, Одеса, Україна.

Ш

Шевченко, В. Ф. and Шепеліна, С. І. (2020) Окремі розділи загальної хімії : Навчальний посібник. Видавничий дім "Гельветика", м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-992-198-7

This list was generated on Fri Oct 7 07:07:10 2022 UTC.