Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | S | В | Г | Д | К | Л | М | Р | С | Ф | Ш
Number of items: 36.

G

Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Stepanenko, S. N. and Sofronkov, A. N. and Svinarenko, A. A. and Buyadzhi, V. V. (2019) New energy, angle momentum and entropy balance approach to modelling climate and macroturbulent atmospheric dynamics, heat and mass transfer at macroscale. II. Computational algorithm. Фізика аеродисперсних систем, 57. pp. 104-113. ISSN 0367-1631

Glushkov, A. V. and Safranov, T. A. and Khetselius, O. Yu. and Sofronkov, A. N. (2019) To problems of modern environmental education in Ukraine: new innovative scientific and educational, it concept of significant improvement of training quality for professionals in ecology : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців», 26-27 березня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

S

Sofronkov, A. N. and Vasilyeva, M. G. and Rudkovskaya, E. V. (2019) Sediment Electro-Oxidation After Biodiesel Production : Abstract book. In: 3rd International Conference on Life and Environmental Sciences „Smart Bio“, 2-4 of May 2019, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.

Sofronkov, A. N. and Vasilyeva, M. G. and Rudkovskaya, E. V. (2019) Electro-oxidation of methyl and ethyl alcohol on electrodes based on graphite fabric activated by nickel borides. In: XVII наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2019" присвячена 150 річчю від дня створення періодичної системи хімічних елементів, 2-5 червня 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна.

В

Одеський державний екологічний університет (2019) Патент на корисну модель № 138877 "Спосіб видалення ртуті з солянокислих розчинів". Заявка № u 2019 05839 від 28.05.2019 р. Опубліковано 10.12.2019 р. Бюлетень № 23.

Одеський державний екологічний університет (2019) Патент на корисну модель № 131878 "Спосіб виготовлення кисневого електрода паливного елемента". Заявка № u 2018 05901 від 29.05.2018 р. Опубліковано 11.02.2019 р. Бюлетень № 3.

Г

Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Гриб, О. М. (2019) Оцінка зв'язків між питомою електропровідністю, густиною та мінералізацією води в Одеській затоці Чорного моря, Куяльницькому лимані, річках, балках та інших водотоках у його басейні : матеріали доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Річки та лимани Причорномор’я на початку ХХІ сторіччя", 17-18 жовтня 2019 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2019) Характеристика сучасних фізико-хімічних показників та результати оцінки якості води водних об’єктів нижнього Дністра в літньо-осінній період 2018 року. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 38-40. ISSN 2306-5680

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2019) Оцінка взаємозв’язку донних відкладень, умов водообміну і показників якості води заплавних водойм нижнього Дністра (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле) у сучасний період : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Гриб, О. Н. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, Е. А. and Терновой, П. А. (2019) Обоснование рекомендаций по восстановлению водообмена плавневых озер нижнего Днестра (на примере озер Сафьяны и Погорелое) : Proceedings of the International Conference. In: «Hydropower impact on river ecosystem functioning» : international conference, October 8-9, 2019, Tiraspol, Moldova.

Д

Добрянська, Я. В. and Рудковська, О. В. (2019) Аналіз проблеми забруднення світового океану пластиком : Збірник матеріалів конференції. In: Всеукраїнська конференція молодих вчених "Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку", 18 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

К

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Федоренко, А. В. and Софронков, О. Н. (2019) Вплив розміру каталізатора на характеристики гістерезису безполум’яного горіння газоповітряних сумішей з домішками горючого газу. Фізика аеродисперсних систем, 57. pp. 84-92. ISSN 0367-1631

Одеський державний екологічний університет (2019) Патент на корисну модель № 134945 "Органічний коагулянт для очищення води". Заявка № u 2019 00096 від 03.01.2019 р. Опубліковано 10.06.2019 р. Бюлетень № 11.

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2019) Роль розміру каталізатора при гетерогенному безполум'яному горінні газоповітряних сумішей : Материалы конференции. In: Дисперсные системы : XXVIII Международная научная конференция, 16-20 вересня 2019 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Костік, В. В. (2019) Екологічна хімія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-113-7

Л

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Терновий, П. А. and Гриб, К. О. (2019) Оцінка водообміну плавневих озер в нижній течії Дністра та обґрунтування рекомендації щодо заходів з його поліпшення у майбутньому (на прикладі озер Саф’яни та Погоріле). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (54). pp. 55-56. ISSN 2306-5680

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2019) Водообмін та водовідновлення заплавних озер Саф’яни і Погоріле на території національного природного парку «Нижньодністровський» та шляхи їх поліпшення : Збірник матеріалів. In: VIII з'їзд Гідроекологічного товариства України "Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів", присвячений 110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції, 6-8 листопада 2019 р., м. Київ, Україна.

М

Мищерикова, К. С. and Шепелина, С. И. (2019) Питьевая вода Одессы и юга Одесской области : матеріали конференції. In: IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії", 24 травня 2019 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

Р

Рудковська, О. В. (2019) Аналіз впливу антропогенного двоокису вуглецю на процеси в біосфері : матеріали конференції. In: ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Рудковська, О. В. and Шепеліна, С. І. (2019) Аналіз проблеми забезпечення питною водою півдня України. Екологічна безпека, 2 (28). pp. 63-68. ISSN 2073-5057

Рудковська, О. В. and Васильєва, М. Г. (2019) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Ромащук, Г. О. and Рудковська, О. В. (2019) Аналіз впливу хімічних компонентів батарейок на здоров’я людей та довкілля : матеріали конференції. In: IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної хімії", 24 травня 2019 р., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна.

С

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Рудковськая, Е. В. and Гриб, Е. А. (2019) Влияние текстуры электрода на его активность в реакции электроокисления гидразина : Conference papers. In: 6th International Scientific Conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”, April 19, 2019, Stuttgart, Germany.

Софронков, О. Н. and Васильєва, М. Г. (2019) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Софронков, А. Н. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2019) Активность прессованных никелевых электродов среднетемпературных топливных элементов : Материалы конференции. In: Дисперсные системы : XXVIII Международная научная конференция, 16-20 вересня 2019 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Софронков, О. Н. and Рудковська, О. В. and Васильєва, М. Г. and Гриб, К. О. (2019) Утилізація відходів, які залишаються після отримання біодизелю : Збірник наукових праць. In: VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25-27 вересня 2019 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна.

Ф

Федорова, Г. В. (2019) Впровадження дистанційного навчання в закладах вищої освіти України : тези доповідей. In: VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

Федорова, Г. В. (2019) Популяризация экологии в Украине – явление псевдоэко- или экоуниверсализации науки? : Матеріали конференції. In: V міжнародна науково-практична конференція “Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі”, 24 жовтня 2019 р., м. Тернопіль, Україна.

Федорова, Г. В. (2019) Сучасні аспекти дистанційного навчання у вищій медичній освіті України : Матеріали конференції. In: Науково-практична конференція "Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології", 4 жовтня 2019 р., Міжнародний гуманітарний університет, Одеський медичний інститут, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. and Шалоумов, Ю. М. (2019) До проблеми техногенної небезпеки стану довкілля та участі молоді в її вирішенні : матеріали конференції. In: ХХІ Міжнароднанауково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Федорова, Г. В. (2019) К педагогической проблеме достижения знаний : Abstracts book. In: The 4th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”, December 25-27, 2019, Osaka, Japan.

Федорова, Г. В. (2019) Загальна хімія з основами геохімії : Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-116-8

Федорова Г. В. (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85060 "Навчальний посібник "Біогеохімія"". Заявка № 86034 від 13.12.2018 р.

Федорова, Г. В. (2019) Биогеохимия как наука и учебная дисциплина в свете Discovery Science и ее современные реалии : сборник статей международной конференции. In: Proceedings of articles the international scientific conference "Advances of Science", 5 April 2019, Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv.

Ш

Шепеліна, С. І. (2019) Науковий гурток - практичне виховання студентів : матеріали конференції. In: XXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії», 30 листопада 2019 р., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав, Україна.

Шепелина, С. И. and Рудковськая, Е. В. (2019) Работа в научном кружке - отличная мотивация студентов : тези доповідей (Том 3). In: IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 2-3 грудня 2019 р., м. Дніпро, Україна.

This list was generated on Fri Oct 7 06:50:54 2022 UTC.