Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | K | S | В | К | Р | Ф | Ш
Number of items: 25.

B

Buyadzhi, V. V. and Sofronkov, A. N. and Glushkov, A. V. and Khetselius, O. Yu. and Dubrovskaya, Yu.V. and Svinarenko, A. A. (2018) New energy, angle momentum and entropy balance approach to modelling climate and macroturbulent atmospheric dynamics, heat and mass transfer at macroscale. I. General Formalism. Фізика аеродисперсних систем, 55. pp. 95-103. ISSN 0367-1631

K

Kalinchak, V. V. and Chernenko, A. S. and Sikorskyi, M. V. and Sofronkov, A. N. (2018) Cool Air-Gas Mixtures with Combustible Gas Admixtures Steady Flameless Combustion Delay Time on Platinum Particle (Wire). Фізика і хімія твердого тіла, 19 (1). pp. 53-59. ISSN 1729-4428

S

Sofronkov, A. N. and Khetselius, O. Yu. and Glushkov, A. V. and Buyadzhi, V. V. and Romanova, A. V. and Ignatenko, A. V. (2018) New geophysical complex-field approach to modelling dynamics of heat-mass-transfer and ventilation in atmosphere of the industrial region. Фізика аеродисперсних систем, 55. pp. 104-111. ISSN 0367-1631

Sofronkov, A. N. and Vasilyeva, M. G. (2018) Sediment Recycle after Biodiesel Production [Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля]. III International Scientific Conference Summer Session INDUSTRY 4.0, 1 (3). pp. 35-38. ISSN 2535-0161

В

Одеський державний екологічний університет (2018) Патент на корисну модель № 130423 "Спосіб переробки осадів, які утворюються після отримання біодизелю". Заявка № u 2018 05900 від 29.05.2018 р. Опубліковано 10.12.2018 р. Бюлетень № 23.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова (2018) Патент на корисну модель № 123930 "Магнітоелектронний газоаналізатор". Заявка № u 2017 10231 від 23.10.2017 р. Опубліковано 12.03.2018 р. Бюлетень № 5.

Одеський державний екологічний університет (2018) Патент на корисну модель № 122645 "Спосіб переробки осадів, які утворюються після отримання біодизеля". Заявка № u 2017 05569 від 06.06.2017 р. Опубліковано 25.01.2018 р. Бюлетень № 2.

Васильєва, М. Г. (2018) Хімія (неорганічна, аналітична) : методичні вказівки до самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

К

Костик, В. В. and Костик, Вл. В. and Софронков, А. Н. and Менчук, В. В. (2018) Коллоидно-гидродинамические закономерности флотации хрома(VI) с носителем. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 23 (4(68)). pp. 43-55. ISSN 2304-1447

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Сікорський, М. В. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2018) Період індукції і температура горіння холодних газоповітряних сумішей з домішками горючого газу на платиновій частинці (нитці). Фізика і хімія твердого тіла, 19 (1). pp. 53-59. ISSN 1729-4428

Костік, В. В. and Софронков, О. Н. (2018) Збірник задач із загальної хімії : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7337-81-1

Костік, В. В. and Васильєва, М. Г. (2018) Хімія (неорганічна, аналітична) : конспект лекцій. ОДЕКУ, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-112-0

Р

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Подготовка воды для водооборотных систем в ядерной энергетике и промышленности : тези доповідей. In: III міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 1-2 жовтня 2018 р, м. Дніпро, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Синтез и оценка эффективности ингибитора коррозии металлов и накипеобразования для водооборотных систем охлаждения АЭС : збірка наукових праць. In: I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах», 16 листопада 2018 р, Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Очистка шахтных вод от урана и сульфатов в присутствии алюминиевых коагулянтов : тези доповідей. In: II міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 28-29 червня 2018 р, м. Дніпро, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2018) Синтез и оценка эффективности сульфонатов как ингибиторов коррозии металлов для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения : збірник тез доповідей. In: IX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Вода в харчовій промисловості", 3-4 квітня 2018 р, Одеська державна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна.

Ф

Федорова, Г. В. (2018) Визначення світової екологічної небезпеки за показниками техногенезу : матеріали конференції. In: XVI Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екологічної безпеки", 04-06 жовтня 2018 р., Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна.

Федорова, Г. В. (2018) "Хімія (органічна, фізична, колоїдна)" : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-115-1

Федорова, Г. В. (2018) Химические дисциплины в экологическом образовании: история преподавания и реальность. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Екологія", 19. pp. 122-130. ISSN 1992-4259

Федорова, Г. В. and Кострицька, Л. С. (2018) Інформаційні технології для рішення прикладних завдань природничих наук і екології : матеріали конференції. In: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 6-8 червня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. (2018) Хімія : методичні вказівки ""Збірник лабораторних робіт" за розділами "Органічна хімія", "Фізична хімія", "Колоїдна хімія". Частина ІІ". ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Федорова, Г. В. (2018) Хімія : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів за розділами "Органічна хімія", "Фізична хімія", "Колоїдна хімія". Частина ІІ. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Ш

Шевченко, В. Ф. (2018) Загальна хімія : збірник методичних вказівок до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи № 1 для студентів І курсу заочного факультету. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шепеліна, С. І. (2018) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт у ІІ семестрі. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шепеліна, С. І. (2018) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з курсу «Хімія» 0-модуль. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

This list was generated on Fri Oct 7 06:58:39 2022 UTC.