Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | В | Г | К | С | Ф | Ш
Number of items: 22.

K

Kalinchak, V. V. and Chernenko, A. S. and Sofronkov, A. N. and Fedorenko, A. V. (2017) Ignition and Self-Supporting Burning of Gas-Air Mixtures with Hydrogen Admixtures on Platinum Wire. Фізика і хімія твердого тіла, 4 (18). pp. 449-454. ISSN 1729-4428

В

Васильєва, М. Г. and Шевченко, С. В. (2017) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Г

Герасименко, Г. І. (2017) Загальна хімія : Збірник методичних вказівок до практичних та лабораторних робіт для студентів І року заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Герасименко, Г. І. (2017) Загальна хімія : Збірник методичних вказівок до СРС та виконання контрольної роботи для студентів І року заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Лобода, Н. С. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. and Ренгач, О. В. and Марчук, О. В. (2017) Якість води малих річок на водозборах Хаджибейського та Куяльницького лиманів (Свинна, Малий і Великий Куяльник) в умовах водогосподарських перетворень в їх басейнах : збірник статей. In: Науково-практична конференція із міжнародною участю "Вода: проблеми та шляхи вирішення", 05-08 липня 2017 р., м. Рівне, Україна.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2017) Динамічна біохімія гідробіонтів : навчальний посібник. ФОП Панов А.М., Харків. ISBN 978-617-7541-28-7

К

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Селиванов, С. Е. and Годованюк, С. П. (2017) Зажигание и устойчивое горение холодных газовоздушных смесей на металлической нити (частице) катализатора : матеріали конференції. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017)", 14-16 вересня 2017 року, Херсон - Херсонська державна морська академія.

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2017) Запалювання та самопідтримуюче горіння газоповітряних сумішей з домішками водню на платиновому дротику. Фізика і хімія твердого тіла, 18 (4). pp. 449-454. ISSN 1729-4428

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Федоренко, А. В. (2017) Вплив термодифузії на границі гістерезису каталітичного горіння домішок водню на платиновому дротику. Фізика і хімія твердого тіла, 18 (1). pp. 52-57. ISSN 1729-4428

С

Софронков, О. Н. and Гавдзик, А. and Васильєва, М. Г. and Риботицький, М. and Гриб, К. О. (2017) Кінетика розкладу Н2О2 на карбоксілазі, яка нанесена на нановуглецеві трубки : тези доповідей. In: Львівські хімічні читання - 2017, 27-31 травня 2017 року, Львів.

Софронков, А. Н. and Костик, В. В. and Васильева, М. Г. (2017) Каталитическая активность окисленных Ni-Co сплавов, полученных электрохимическим путем : збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VI міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання». In: VI Міжнародна конференція «Осінні наукові читання», 31 жовтня 2017 р., Київ.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. and Калинчак, В. В. (2017) Перспективы применения топливных элементов на морском транспорте : матеріали конференції. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2017)", 14-16 вересня 2017 року, Херсон - Херсонська державна морська академія.

Ф

Федоренко, А. В. and Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. (2017) Ignition and Self-Supporting Burning of Gas-Air Mixtures on Platinum Wire : Збірник тез доповідей. In: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту", 7 грудня 2017 р., Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», м. Ізмаїл, Україна.

Федорова, Г. В. and Кулачок, К. В. (2017) Глобальна технофільність неметалів за останні роки ХХІ сторіччя. In: International research and practice conference "Modern methodologies, innovations, and operational experience in the field of biological sciences", December 27-28, 2017, Lublin, Republic of Poland.

Федорова, Г. В. (2017) Современный мониторинг глобального металлотехногенеза по технофильности и деструкционной активности металлов. Modern Science – Moderní věda, 4 (2). pp. 146-155. ISSN 2336-498Х

Федорова, Г. В. (2017) Характеристика глобальной техногенной обстановки загрязнения металлами за последние годы : матеріали конференції. In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства", 27-28 квітня 2017 р., Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція, Інститут кормів та сільського господарства поділля НАН, м. Тернопіль, Україна.

Федорова, Г. В. and Шалоумов, Ю. М. (2017) Оцінка якості повітря міст України біоіндикаційним методом зі застосування математичної статистики : збірник тез доповідей. In: XV міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екологічної безпеки", 11-13 жовтня 2017 р., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна.

Федорова, Г. В. and Степанова, К. Г. (2017) Використання метода флуктуючої асиметрії риб для визначення якості вод їх мешкання. Альманах науки, 4. pp. 5-7.

Федорова, Г. В. and Бушняк, О. В. (2017) Вклад Украины в глобальный техногенез по оценке технофильности металлов добычи 2015 года : збірник тез доповідей за матеріалами конференції. Ч. 7. In: XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Наукові підсумки 2017 року", 15 грудня 2017 р., м. Вінниця, Україна.

Федорова, Г. В. and Шалоумов, Ю. Н. (2017) Использование биоиндикационного метода флуктуирующей асимметрии листа клена остролистного (Аcer Рlatanoides l.) для оценки качества среды населенных пунктов. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 28 (3-4). pp. 130-138. ISSN 2415-7678

Ш

Шепеліна, С. І. (2017) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт у І семестрі. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Шепеліна, С. І. (2017) Загальна хімія : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

This list was generated on Fri Oct 7 07:05:21 2022 UTC.