Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | В | Г | К | Л | М | С | Ф | Ш
Number of items: 27.

S

Sofronkov, A. N. and Gajda, S. and Vasilieva, M. (2016) Fuel cells as perspective energy sources : материалы конференции. In: Topical areas of fundamental and applied research IX / IX международная научно-практическая конференция "Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований", 11-12 июля 2016 г., North Charleston, USA.

Sofronkov, A. N. and Gavdzik, A. (2016) Catalyst of oxygen electrode of fuel cell on the basis of vanadium pentoxide. In: 8th international conference on materials science and condensed matter physics, 12-16 September 2016, Chisinau.

В

Васильєва, М. Г. and Шевченко, С. В. and Гриб, К. О. (2016) Хімія (неорганічна, аналітична) : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Одеський державний екологічний університет (2016) Патент на корисну модель № 112589 "Спосіб переробки відпрацьованих шин". Заявка № u 2016 05870.

Г

Герасимов, О. І. and Софронков, А. Н. and Попова, Н. Д. (2016) Фізичне моделювання адсорбційних властивостей графену: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2016) Хімічний склад та якість вод у басейні Куяльницького лиману в умовах водогосподарської діяльності : матеріали конференції. In: Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих регіонів", 1-3 червня 2016 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

К

Калінчак, В. В. and Черненко, О. С. and Софронков, О. Н. and Андріанова, І. С. and Федоренко, А. В. (2016) Теплофізика каталітичних газоаналізаторів домішок горючих газів: Матеріали доповідей. In: PhysIST-2016, 2-5 травня 2016 р., Одеса.

Костік, В. В. (2016) Загальна хімія з основами геохімії : збірник методичних вказівок до самостійної роботи студентів та практичних занять. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Федоренко, А. В. (2016) Области работы каталитического платинового газоанализатора аммиака : тези доповідей. In: 7-ма Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (СЕМСТ-7) (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів), 30 травня - 3 червня 2016 р., ОНУ ім. І. І. Мечнікова, м. Одесса.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Федоренко, А. В. (2016) Беспламенное горение газовоздушных смесей при параллельном образовании продуктов реакций : материалы конференции. In: XXVII Международная научная конференция "Дисперсные системы", 19-23 сентября 2016 г., ОНУ, Одесса.

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Селиванов, С. Е. and Федоренко, А. В. (2016) Гистерезисные режимы беспламенного горения газовоздушных смесей. Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал, 1 (14). pp. 174-185. ISSN 2077-3617

Л

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Гриб, К. О. (2016) Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська, озера пересипу). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 3 (42). pp. 42-49. ISSN 2306-5680

М

Михайленко, В. І. and Федорова, Г. В. (2016) Застосування інформаційних технологій для вирішення прикладних завдань біогеохімії та екології при оцінці глобального техногенезу : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук", 20-22 квітня 2016 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

С

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Баклан, В. Ю. (2016) Перспективы применения топливных элементов на транспорте : збірка матеріалів. In: VIII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті" MINTT-2016, 24-26 травня 2016 р., Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна.

Софронков, О. Н. and Калінчак, В. В. and Васильєва, М. Г. and Костік, В. В. and Гайда, С. (2016) Корозійна тривкість пресованого легованого нікелевого електрода у високотемпературному паливному елементі // Проблеми коррозії та протикорозійного захисту матеріалів. Спецвипуск журналу "Фізико-хімічна механіка матеріалів", Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, 11. pp. 107-109.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Васильева, М. Г. (2016) Электрохимические и каталитические свойства системы LixMo2-xO6. In: XXVII Международная научная конференция "Дисперсные системы", 19-23 сентября 2016 г., ОНУ, Одесса.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Гавдзик, А. and Гайда, С. (2016) Применение металл-воздушных элементов в качестве источников энергии : матеріали конференції. In: ІII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2016)", 13-15 вересня 2016 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Горличенко, М. Г. and Шевченко, В. Ф. and Костик, В. В. and Васильева, М. Г. and Гриб, Е. А. (2016) Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля. Вісник Одеського державного екологічного університету, 20. pp. 135-141. ISSN 2311-0899

Софронков, А. Н. and Калинчак, В. В. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. (2016) Исследование оксида молибдена с добавками щелочных металлов в качестве катализатора кислородного электрода : збірник центру наукових публікацій «Велес», частина 1. In: ІI міжнародна науково-практична конференція: "Наука і сучасність: виклики глобалізації", 29 червня 2016 р., Київ.

Ф

Федорова, Г. В. and Гюльахмедова, К. Р. (2016) Технофільність неметалів як показник стану техногенезу та глобальних екологічних загроз біосфері : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Федорова, Г. В. and Комаренко, А. Д. (2016) Характеристика сучасного техногенезу за величинами технофільності металів : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Федорова, Г. В. (2016) Сучасні проблеми викладання «Хімії з основами біогеохімії» для екологічних спеціальностей в умовах інноваційного розвитку суспільства : матеріали конференції. In: Міжнародна Інтернет-конференція "Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016)", 4-10 травня 2016 р., Вінниця.

Федорова, Г. В. and Смокова, В. Д. (2016) Оцінка якості середовища м. Одеса за показником флуктуюючої асиметрії біоіндикатора клена гостролистого : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Федорова, Г. В. and Денисенко, А. А. (2016) Уникальность святых вод монастырских источников: миф и реальность : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Федорова, Г. В. and Гортен, А. Г. (2016) Визначення стану повітря українських міст за пошкодженнями та усиханням голок сосни звичайної як радіо- та газочутливого біоіндикатора атмосфери : матеріали конференції. In: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Екологія. Людина. Суспільство", 12-13 травня 2016 р., Київ.

Федорова, Г. В. and Денисенко, О. О. (2016) Хімічний склад питних мінеральних вод монастирських джерел : збірник центру наукових публікацій «Велес», частина 1. In: ІI міжнародна науково-практична конференція: "Наука і сучасність: виклики глобалізації", 29 червня 2016 р., Київ.

Ш

Шевченко, С. В. and Васильєва, М. Г. (2016) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до СРС та варіантами завдань контрольної роботи для студентів І курсу заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

This list was generated on Fri Oct 7 05:01:51 2022 UTC.