Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | В | Г | И | К | С | Ф
Number of items: 25.

S

Sofronkov, A. N. and Vasilieva, M. and Kalinchak, V. V. (2015) High–temperature fuel cells, not precious metals as catalysts : матеріали конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Sofronkov, A. N. and Kalinchak, V. V. and Gorlichenko, M. G. and Vasilieva, M. G. (2015) Infrared spectrum of residues formed in the process of biofuel production before and after oxidation within the electrochemical generator : Spectroscopy of Molecules and Crystals. Book of Abstracts. In: XXII Galyna Puchovska International Scool-Seminar, September 27 - October 4, 2015, Chynadiyovo, Zakarpattia, Ukraine.

В

Васильєва, М. Г. (2015) Гідрохімія : методичні вказівки до СРС та виконання КР для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура". Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Г

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2015) Біохімія гідробіонтів : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів ІІ курсу заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. and Гриб, К. О. (2015) Екологічна хімія : методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочного факультету. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2015) Оцінка, прогнозування та управління якістю вод рибогосподарських водойм : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. and Шепеліна, С. І. (2015) Хімія (неорганічна, аналітична) : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи для студентів І курсу заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шепеліна, С. І. (2015) Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з дисципліни «Загальна хімія» для студентів І-го курсу денної форми навчання, напрям підготовки – «Гідрометеорологія». ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Гриб, О. М. and Нікітін, П. С. and Сімон, Г. М. and Гриб, К. О. (2015) Оцінка хімічного складу атмосферних опадів в районі Сухого лиману в 2014-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 81-84.

Гриб, О. М. and Яров, Я. С. and Пилип'юк, В. В. and Гриб, К. О. and Терновий, П. А. (2015) Оцінка мінералізації та об’ємів припливу морських вод до Куяльницького лиману у 2014-2015 роках : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична крнференція "Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів,території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку", 18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2015) Характеристика хімічного складу атмосферних опадів в районі Куяльницького лиману (м. Одеса) : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівне.

Гриб, О. М. and Терновий, П. А. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. (2015) Оцінка хімічного складу та якості води центральної частини Сухого лиману в 2015 році. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 14-24.

И

Ильина, В. О. and Костик, В. В. and Чернякова, Ю. Г. (2015) Гидродинамические характеристики газожидкостных систем, образующихся при диспергировании воздуха с помощью стеклянных фильтров Шотта № 4. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 176-181. ISSN 2311-0899

К

Костік, В. В. and Шевченко, В. Ф. (2015) Загальна та колоїдна хімія : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-114-4

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Федоренко, А. В. and Софронков, А. Н. (2015) Влияние пористости частицы катализатора на режимы работы датчика примесей горючих газов в воздухе : матеріали конференції. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Костик, В. В. and Сазонова, В. Ф. and Костик, Вл. В. and Менчук, В. В. (2015) Коллоидно-химические закономерности очистки воды от хрома(VI) флотацией с носителем. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 20 (4(56)). pp. 48-59. ISSN 2414-5963

С

Софронков, А. Н. and Горліченко, М. Г. (2015) Значення інформаційно-комунікативної діяльності в системі вищих навчальних закладів : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Софронков, О. Н. and Гавдзик, А. and Горліченко, М. Г. and Гриб, К. О. and Шевченко, В. Ф. and Васильєва, М. Г. (2015) Окиснення відходів, які утворюються після отримання біопалива : тези доповідей. In: XV наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2015", 24-27 травня 2015 р., Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів.

Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Шевченко, В. Ф. and Костик, В. В. and Горличенко, М. Г. and Гриб, Е. А. (2015) Электроокисление осадков, образующихся после получения биотоплива : збірник наукових праць "Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво". In: VII український з'їзд з електрохімії за участю закордонних вчених, 21-25 вересня 2015 р., Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Софронков, А. Н. and Васильева, М. Г. and Калинчак, В. В. and Гавдзик, А. and Гайда, С. (2015) Исследование высокотемпературного топливного элемента : матеріали конференції. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика (SLA-2015)", 17-18 вересня 2015 р., Херсон - Херсонська державна морська академія.

Ситов, В. М. and Неверовський, І. П. and Гриб, О. М. and Сербова, З. Ф. and Гриб, К. О. and Сербов, М. Г. and Коморін, В. М. (2015) Мінливість показників хімічного складу та якості води південної частини Сухого лиману в 2010-2015 роках. Збірник наукових статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні соціально-екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їх вирішення» (17.10.2015 р.). pp. 72-80.

Ф

Федорова, Г. В. (2015) Хімія (органічна, фізична, колоїдна) : методичні вказівки до СРС та виконання контрольної роботи для студентів ІІ курсу заочної форми навчання, спеціальності „Водні біоресурси та аквакультура”. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Федорова, Г. В. (2015) Модернізація, інформатизація та екологізація хімічних дисциплін в екологічній освіті : збірник наукових праць. In: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища», 21-23 жовтня 2015 р., Рівне.

Федорова, Г. В. (2015) Розгляд методології фундаментальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» з метою удосконалення підготовки фахівців-екологів : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 11-12 березня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2015) Біогеохімія : навчальний посібник. ТЕС, Одеса. ISBN 978-617-7054-99-2

This list was generated on Thu Oct 6 23:04:08 2022 UTC.