Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | К | Р | Ф | Ч
Number of items: 26.

В

Васильєва, М. Г. (2013) Неорганічна хімія : "Хімічні процеси у водних розчинах" збірник методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів І курсу спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура". Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Викулин, И. М. and Курмашев, Ш. Д. and Веремьева, А. В. and Софронков, А. Н. (2013) Мостовые датчики на основе полевых транзисторов. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2. pp. 18-23. ISSN 0131-8675

Г

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) Основи гідрохімії та хімія океану : методичні вказівки до СРС та проведення практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) Оцінка, прогнозування та управління якістю вод рибогосподарських водойм: Конспект лекцій. ТЕС, Україна, м. Одеса. ISBN 978-617-7054-01-5

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) Екологічна хімія з основами екотоксикології : методичні вказівки до проведення практичних занять. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до СРС та виконання КР для студентів ІІІ курсу заочного факультету, спеціалізація "Агроекологія" (інтегрований робочий навчальний план). Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса.

Герасименко, Г. І. and Шепеліна, С. І. (2013) Практичні завдання з хімії : збірник методичних вказівок до практичних занять для студентів І курсу заочної форми навчання, спеціальності "Екологія". Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Герасименко, Г. І. and Шепеліна, С. І. (2013) Хімія : Збірник методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для студентів І курсу заочного факультету спеціальності "Екологія". Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Ганін, Е. В. and Васильєва, М. Г. (2013) Загальна та колоїдна хімія : методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. (2013) Інформаційно-комунікативні технології як важлива складова якості освіти у вищій школі : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Гомеля Н. Д., Рудковська О. В., Омельчук Ю. А., Радовенчик В. М. (2013) Спосіб отримання інгібітора накипоутворення та корозії металів у водному середовищі. u 2013 00223.

Ганин, Э. В. and Герасименко, Г. И. and Горличенко, М. Г. and Шевченко, В. Ф. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) Супрамолекулярные соединения краун-эфиров с 1H-имидазол-4,5-дикарбонитрилом, 3-нитро-1,2,4-триазолом и 1H-тетразолом. Вісник Одеського державного екологічного університету, 16. pp. 211-216. ISSN 2311-0899

Ганин, Э. В. and Горличенко, М. Г. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. (2013) N-(4-нитрофенил)изонафталимид. Строение продуктов ацилирования анилинов 1,8-нафталоилхлоридом. Вісник Одеського державного екологічного університету, 15. pp. 239-243. ISSN 2311-0899

К

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Сидорец, Р. Г. (2013) Структурно-фазовые превращения в композитах «стекло-медьсодержащие микро- и нанокластеры» : тезисы конференции. In: "Высокотемпературная химия оксидных наносистем". Российская конференция (с международным участием). Научная школа молодых ученых, 7-9 октября 2013 г., Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН.

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова (2013) Патент на корисну модель № 80418 "Спосіб отримання порошків карбіду кремнію". Заявка № u201214364.

Р

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2013) Синтез и оценка эффективности сульфонатов как стабилизатоpов накипеобpазования и ингибитоpов коppозии металлов для pесуpсосбеpегающих водообоpотных систем охлаждения. Научно-практический и учебно-методический журнал "Безопасность жизнедеятельности", 6 (150). pp. 23-29.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2013) Оценка эффективности нового ингибитора для защиты водооборотных систем охлаждения от накипеобразования и коррозии. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2/8 (62). pp. 45-48. ISSN 1729-4061

Ф

Федорова, Г. В. and Свид, У. В. (2013) Концепція ноосфери у спадщині В. І. Вернадського: джерела, ідеї, умови становлення, сучасна глобалізація : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В. І. Вернадського", 18-19 квітня 2013 р., Полтава.

Федорова, Г. В. and Патраман, Х. С. (2013) Біоіндикаційні методи визначення стану екосистем: опробування використання зольності рослин для оцінки забруднення повітря великих міст важкими металами : матеріали конференції. In: Дев'ята міжнародна науково-практична конференція "Наукові дослідження - теорія та експеримент' 2013", 29-31 травня 2013 р., Полтава.

Федорова, Г. В. (2013) Радіаційна хімія : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів для студентів ІV курсу денної форми навчання, спеціалізації «Радіоекологія». Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Федорова, Г. В. (2013) Зв’язок концепції екотуризму з екологізацією знань і вивченням біосфери в екологічних ВНЗ : матеріали конференції. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні", 21-22 березня 2013 р., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв.

Федорова, Г. В. (2013) Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та її контроль при вивченні розділу «Основи біогеохімії» дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 13-14 лютого 2013 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2013) До проблеми дидактичних основ вивчення «Хімії з основами біогеохімії» в екологічних вищих навчальних закладах : матеріали конференції. In: Дев'ята міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень' 2013", 25-27 листопада 2013 р., Полтава.

Федорова, Г. В. (2013) Тлумачний словник з біогеохімії для екологів. Центр учбової літератури, Київ. ISBN 978-617-673-238-9

Федорова, Г. В. (2013) Органічна хімія для екологів: навчальний посібник. Екологія, Одеса. ISBN 978-966-8740-99-2

Ч

Черненко, А. С. and Калугин, В. В. and Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. (2013) О влиянии теплового излучения на характеристики каталитического горения малых содержаний горючих веществ в воздухе на частице катализатора : збірник наукових праць. In: XV Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні проблеми енергетики і екології", 9-11 жовтня 2013 р., Україна, м. Одеса, Одеська національна академія харчових технологій.

This list was generated on Fri Oct 7 05:24:11 2022 UTC.