Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | К | Л | Ф | Ш
Number of items: 29.

В

Васильєва, М. Г. (2012) Гідрохімічні дослідження водних екосистем : Збірник методичних вказівок до практичних занять для студентів ІV-го курсу природоохоронного факультету, спеціалізація – Гідроекологія. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Васильєва, М. Г. (2012) Неорганічна хімія : методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів І курсу спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура". Екологія, Україна, м. Одеса.

Г

Ганін, Е. В. and Герасименко, Г. І. and Васильєва, М. Г. (2012) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів спеціальності "Агроекологія" (інтегрований робочий навчальний план). Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Герасименко, Г. І. and Шепеліна, С. І. (2012) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до СРС та виконання КР №1 для студентів заочної форми навчання. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Герасименко, Г. І. and Шепеліна, С. І. (2012) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до СРС та виконання КР №2 для студентів заочної форми навчання, спеціальність "Екологія". Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2012) Екологічна хімія з основами екотоксикології : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Ганин, Э. В. and Горличенко, М. Г. and Герасименко, Г. И. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. and Шевченко, В. Ф. (2012) Супрамолекулярные комплексы краун-эфиров с 1,2-диаминомалеонитрилом. Вісник Одеського державного екологічного університету, 14. pp. 245-249. ISSN 2311-0899

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2012) Загальна та колоїдна хімія : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання І, ІІ курсів спеціальності "Гідрометеорологія". Екологія, Україна, м. Одеса.

Горліченко, М. Г. and Шепеліна, С. І. (2012) Загальна та колоїдна хімія : методичні вказівки до СРС та виконання КР №1 для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності "Гідрометеорологія". Екологія, Україна, м. Одеса.

Горліченко, М. Г. and Шепеліна, С. І. (2012) Загальна та колоїдна хімія : методичні вказівки до СРС та виконання КР №2 для студентів І курсу заочної форми навчання спеціальності "Гідрометеорологія". Екологія, Україна, м. Одеса.

Д

Денисенко, О. О. and Федорова, Г. В. and Шепеліна, С. І. (2012) Стан питної води в м. Одеса: історичний екскурс і біогеохімічна оцінка : матеріали конференції. In: V Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування", 19–20 листопада 2012 р., м. Львів, Україна.

К

Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. and Черненко, А. С. and Калугин, В. В. and Савченко, И. А. and Горбунова, А. М. (2012) Температурно-концентрационный гистерезис тепломассообмена частицы катализатора. Двухпетлевой гистерезис : Материалы конференции. In: XXV международная научная конференция "Дисперсные системы", 17-21 сентября 2012 г., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса, Україна.

Костік, В. В. (2012) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки по організації СРС за навчальною програмою ІІ семестру. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

Костік, В. В. (2012) Хімя з основами біогеохімії : конспект лекцій. Частина І. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Калугин, В. В. and Софронков, А. Н. (2012) Критические и устойчивые условия тепломассообмена частиц катализатора при гетерогенном окислении малых содержаний горючих и токсичных газообразных веществ. Науковий вісник Херсонської державної морської академії : науковий журнал, 1 (6). pp. 253-265. ISSN 2077-3617

Курмашев, Ш. Д. and Софронков, А. Н. and Бугаева, Т. Н. and Лавренова, Т. И. and Дзюба, Н. С. (2012) Изготовление монодисперсных керамических порошков SiC и Si3N4 с применением CO2-лазера. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 9 (4). pp. 76-80. ISSN 1815-7459

Курмашев, Ш. Д. and Бугаева, Т. Н. and Лавренова, Т. И. and Марколенко, П. Ю. and Садова, Н. Н. and Софронков, А. Н. and Вакив, Н. М. (2012) Легкоплавкие висмутосодержащие стекла. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології, 9 (1). pp. 76-81. ISSN 1815-7459

Л

Лобода, Н. С. and Гриб, О. М. and Килимник, О. М. and Тучковенко, Ю. С. and Гопченко, Є. Д. and Бєлов, В. В. and Шекк, П. В. and Гриб, К. О. and Яров, Я. С. and Сербов, М. Г. and Бояринцев, Є. Л. and Терновий, П. А. (2012) Гідроекологічні проблеми водойм екосистеми верхньої частини Хаджибейського лиману та рекомендації по управлінню їх водним режимом, підвищенню біопродуктивності та поліпшенню якості води : материалы конференции. In: III Международная научная конференция «Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 17-19 мая 2012 г., Украина, г. Херсон, Херсонская гидробиологическая станция НАН Украины.

Лобода, Н. С. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Бєлов, В. В. and Гриб, О. М. (2012) Сучасний гідроекологічний стан і проблеми водообміну в екосистемі гирлової ділянки річки Дністер та рекомендації щодо їх вирішення : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Лобода, Н. С. and Гопченко, Є. Д. and Тучковенко, Ю. С. and Гриб, К. О. and Килимник, О. М. and Гриб, О. М. (2012) Cучасний гідроекологічний стан та рекомендації по управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману : збірник статей за матеріалами доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення», 12-14 вересня 2012 р., Україна, м. Одеса, Одеський державний екологічний університет.

Ф

Федорова Г. В. (2012) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 44175 "Тлумачний словник з біогеохімії для екологів". Заявка № 44519 від 06.04.2012 р.

Федорова, Г. В. (2012) Інформаційні технології у викладанні та вивченні хімії з основами біогеохімії : матеріали конференції. In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі", 14-16 листопада 2012 р., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ.

Федорова, Г. В. (2012) Методичне забезпечення навчального процесу з фундаментальної дисципліни «Хімія з основами біогеохімії» для студентів екологічного напряму : матеріали конференції. In: XVII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 19-20 квітня 2012 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2012) Науково-методичні розробки щодо забезпечення викладання хімічних дисциплін в екологічних ВУЗАХ : матеріали конференції. In: XVII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 19-20 квітня 2012 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса.

Федорова, Г. В. (2012) Розробка парадигми викладання біогеохімії для екологів у сучасних умовах трансформації суспільства : матеріали конференції. In: Восьма міжнародна науково-практична конференція "Розвиток наукових досліджень' 2012", 19-21 листопада 2012 р., Полтава.

Федорова, Г. В. and Краснощока, С. П. (2012) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Органічна хімія» для студентів І курсу спеціальності „Водні біоресурси та аквакультура”. Екологія, Одеса.

Федорова, Г. В. (2012) Методология фундаментальной дисциплины биогеохимии, изучаемой в высшей школе. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : збірник наукових праць, В. VII. pp. 196-202.

Федорова, Г. В. (2012) Использование интернет и интерактивних технологий при изучении биогеохимии в экологических ВУЗ-ах. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (255). pp. 146-153. ISSN 2227-2844

Ш

Шевченко, В. Ф. and Ласовська, О. М. (2012) Загальна та колоїдна хімія : методичні вказівки з організації СРС. Друга частина. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Unpublished)

This list was generated on Thu Oct 6 10:25:45 2022 UTC.