Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | К | О | Р | Ф | Ш
Number of items: 20.

В

Васильєва, М. Г. (2011) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки по організації самостійної роботи за розділом "Гідрохімічні дослідження водних екосистем". Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Г

Гопченко, Є. Д. and Гриб, О. М. and Гриб, К. О. (2011) Зв’язок солоності та рівнів води Хаджибейського лиману й оцінка замулення водойми : збірник докладів та статей. In: Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми Чорного моря», 27-28 жовтня 2011 р., Інноваційно-інформаційний центр "ІНВАЦ", м. Одеса, Україна.

Гриб, О. Н. and Гриб, Е. А. (2011) Некоторые особенности эколого-гидрохимических показателей поверхностных вод в бассейне реки Большой Куяльник : тези доповідей. In: VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених з проблем водних екосистем «Pontus Euxinus – 2011», присвячена 140-річчю Інституту біології південних морів Національної академії наук України, 24-27 травня 2011 р., Інститут біології південних морів Національної академії наук України, м. Севастопіль, Україна.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2011) Оцінка, прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Горліченко, М. Г. (2011) Досвід використання "Положення про проведення підсумкового контролю знань студентів" з урахуванням екзаменаційних сесій : збірник тез доповідей. In: IV науково-методична конференція "Досвід, проблеми та шляхи підвищення рівня підготовки випускників університету", 31 січня - 2 лютого 2011 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ганін, Е. В. and Васильєва, М. Г. and Шевченко, В. Ф. and Горліченко, М. Г. (2011) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів, органічних кислот й лугів : матеріали конференції. In: Друга звітня наукова конференція науково-педагогічних працівників Одеського державного екологічного університету, 27-28 січня 2011 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Ганин, Э. В. and Горличенко, М. Г. and Васильева, М. Г. and Шевченко, С. В. (2011) Супрамолекулярные комплексы краун-эфиров с фторокомплексными кислотами циркония, гафния, ниобия и тантала. Вісник Одеського державного екологічного університету, 11. pp. 203-209. ISSN 2311-0899

К

Костік, В. В. and Гриб, К. О. (2011) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. Розділ "Загальна хімія" - І семестр. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. and Гавдзик, А. and Гайда, С. and Гайда, Э. and Гавдзик, Аl. (2011) Ток насыщения термосенсоров на основе полевых транзисторов при действии радиации. Naukovo-technicny zbior “Inżyneria procesova w ochronie środowiska”. pp. 72-78.

Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. and Черненко, А. С. and Мойса, А. А. and Головко, А. А. (2011) Критические условия и период индукции поверхностного горения газов на частицах катализатора. In: Космический вызов XXI века. Химическая и радиационная физика (Том 4). Общество с ограниченной ответственностью "ТОРУС ПРЕСС", Москва, Российская Федерация, pp. 147-152. ISBN 978-5-94588-108-2

Курмашев, Ш. Д. and Викулин, И. М. and Софронков, А. Н. (2011) Свойства планарных транзисторных термодатчиков при действии радиации. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2. pp. 63-68. ISSN 0131-8675

О

Омельчук, Ю. А. and Рудковськая, Е. В. and Гомеля, Н. Д. (2011) Очистка шахтных вод от урана коагуляцией. Энерготехнологии и ресурсосбережение, 5. pp. 36-40. ISSN 0235-3482

Р

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Оценка эффективности стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения. Восточно-европейский журнал передовых технологий, 5/6 (53). pp. 47-51. ISSN 1729-4061

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Разработка стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 4 (40). pp. 55-61.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Разработка стабилизаторов накипеобразования для ресурсосберегающих водооборотных систем охлаждения : тези доповідей. In: Тринадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 31 жовтня - 9 листопада 2011 р., Громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс», м. Запоріжжя, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Очистка шахтных вод от урана с помощью катионных флокулянтов. Вода і водоочистні технології. Науково-технічні вісті, 2 (4). pp. 64-72. ISSN 2218-9300

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2011) Флотационная очистка шахтных вод от урана. Вісник НТУУ "КПІ Імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 1 (7). pp. 84-87. ISSN 2306-1626

Ф

Федорова, Г. В. (2011) Функциональная роль биогеохимии в учебном практикуме и НИР студентов экологического направления. Наука і освіта, 11. pp. 127-130.

Федорова, Г. В. (2011) Сполучення НДР і лабораторно-практичного навчання – запорука ефективної сучасної освіти : матеріали конференції. In: Всеукраїнська наукова конференція "Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах: досвід та проблеми", 20-21 жовтня 2011 р., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна.

Ш

Шевченко, В. Ф. and Костік, В. В. (2011) Загальна хімія : методичні вказівки з організації СРС. Перша частина. Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна. (Unpublished)

This list was generated on Fri Oct 7 05:42:55 2022 UTC.