Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра хімії навколишнього середовища" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | В | Г | К | М | Р | Ф
Number of items: 20.

Є

Євтушенко, Ю. М. and Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2010) Статична біохімія гідробіонтів : навчальний посібник. Екологія, Одеса. ISBN 978-966-8470-68-8

В

Васильева, М. Г. and Ганин, Э. В. and Шевченко, В. Ф. and Ласовская, О. Н. (2010) Транспортные взаимодействия краун-эфиров с фторокомплексными кислотами кремния. Вісник Одеського державного екологічного університету, 10. pp. 232-236. ISSN 2311-0899

Васильєва, М. Г. (2010) Гідрохімія та біохімія гідробіонтів : методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів за розділом «Гідрохімія». Екологія, м. Одеса, Україна.

Г

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2010) Супрамолекулярна хімія на основі краун-етерів, органічних кислот й лугів. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Submitted)

Ганін, Е. В. and наук., керів. (2010) Складання та погодження нормативної документації і виконання аналітичних досліджень у зв’язку з акредитацією лабораторії фізико-хімічного моніторингу стану довкілля (заключний). Project Report. Одеський державний екологічний університет, Україна, м. Одеса. (Submitted)

Герасименко, Г. І. (2010) Хімія з основами біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Стехіометрія". Екологія, м. Одеса, Україна.

Горліченко, М. Г. and Шевченко, С. В. (2010) Оцінка, прогнозування і управління якістю вод рибогосподарських водойм : методичні вказівки до лабораторних робіт. Екологія, Україна, м. Одеса.

Герасименко, Г. І. (2010) Хімія з основа біогеохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт за розділом "Електрохімія. Колоїдно-дисперсні системи". Екологія, м. Одеса, Україна.

Ганін, Е. В. and Герасименко, Г. І. and Васильєва, М. Г. (2010) Загальна хімія з основами геохімії : збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. Екологія, м. Одеса, Україна.

К

Калинчак, В. В. and Черненко, А. С. and Софронков, А. Н. and Калугин, В. В. (2010) Два предела по диаметру частицы катализатора, определяющих высокотемпературный тепломассообмен с активной газовой смесью. Физика аэродисперсных систем, 47. pp. 5-15. ISSN 0367-1631

Костік, В. В. (2010) Хімія з основами біогеохімії : конспект лекцій. Частина ІІ. ТЕС, м. Одеса, Україна.

М

Мойса, А. А. and Черненко, А. С. and Калинчак, В. В. and Софронков, А. Н. and Савченко, И. А. (2010) Критические условия тепломассообмена частицы катализатора при экзотермической химической реакции первого порядка. In: Труды конференции РНКТ-5 в восьми томах (25-29 октября 2010 г , Москва). Свободная конвекция. Тепломассообмен при химических превращениях, Том 3 . ЗАО "Издательский дом МЭИ", г. Москва, Российская Федерация, pp. 269-271. ISBN 978-5-393-00531-6

Р

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Стабилизационная обработка воды для экологически безопасных систем водопотребления в энергетике. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 2 (34). pp. 120-127.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Оценка эффективности ингибиторов коррозии металлов. Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 3 (35). pp. 154-162.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Очистка шахтных вод от содержания урана методом флотации : збірник тез доповідей. In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави", 27 – 28 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна.

Рудковськая, Е. В. and Омельчук, Ю. А. and Гомеля, Н. Д. (2010) Очистка шахтных вод от остаточного содержания урана методами коагуляции и флокуляции : тези доповідей. In: Шоста всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя", 1-15 апреля 2010 р., Громадське об'єднання «Південноукраїнський гуманітарний альянс», м. Запоріжжя, Україна.

Ф

Федорова, Г. В. (2010) Викладання біогеохімії у сучасній екологічній освіті : матеріали конференції у двох томах. Том 1 "Особливості викладання у ВНЗах України та країн СНД". In: IV Міжнародна науково-практична конференція "Освітній процес: погляд зсередини", 29-30 листопада 2010 р., Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна.

Федорова, Г. В. (2010) Радіаційна хімія для радіоекологів : навчальний посібник. "Екологія", м. Одеса, Україна. ISBN 978-966-8470-60-2

Федорова, Г. В. (2010) Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з розділу "Основи біогеохімії". Екологія, м. Одеса, Україна.

Федорова, Г. В. and Шепеліна, С. І. and Кострицька, Л. С. (2010) Загальна оцінка вмісту біогенних речовин, карбонат- і сульфат-йонів та макроелементів у водах Одеської області. Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Государственная гидрометеорологическая служба Украины, 1 (11). pp. 152-159.

This list was generated on Fri Oct 7 05:50:39 2022 UTC.