Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра водних біоресурсів та аквакультури" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | S | І | А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Х | Ш
Number of items: 59.

B

Burhaz, Maryna and Soborova, Olha (2020) Fisheries development and the formation of the fish products market in Ukraine and in the Central and Eastern European countries. Baltic Journal of Economic Studies, 3 (6). pp. 10-19. ISSN 2256-0963

Burgaz, М. І. and Matviienko, Т. І. and Soborova, O. M. and Bezyk, К. І. and Kudelina, O. Y. and Lichna, A. I. (2020) Modern state of fish and fishery products export in Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences, 3 (1). pp. 21-26. ISSN 2617-6149

S

Soborova, O. and Burgaz, М. and Kudelina, O. (2020) The methods of bioindication and biotechness in assessing the marine environment. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 27–29 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна.

Soborova, Olha and Burgaz, Мaryna and Kudelina, Olha (2020) Bioindication and biotechness of the marine environment in the Odessa region. In: V th International scientific and practical conference «Study of modern problems of civilization», 19-23 October, 2020, Oslo, Norway.

Soborova, O. M. and Burgaz, М. І. and Kudelina, O. Y. (2020) Сurrent state of world fisheries development : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

І

Іванова, К. М. (2020) Стан іхтіофауни та режим використання рибних ресурсів малих водойм Одеської області. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

А

Авершин, Д. А. (2020) Сучасний стан та перспективи розвитку промислу молюсків у Північно-західній частині Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Артьомов, А. А. (2020) Оцінка сучасного екологічного стану оз. Сасик, та факторів що його обумовлюють. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Б

Бурля, К. М. (2020) Рибоводно-біологічна оцінка молоді стерляді (Acipenser ruthenus L., 1758), при використанні в процесі відтворення самців різної рибоводної якості. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Бургаз, М. І. (2020) Силлабус "Біологічний моніторинг водного середовища". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. (2020) Силлабус "Рибогосподарська гідротехніка". [Teaching Resource]

Безик, К. І. (2020) Силлабус "Зоологія (безхребетних та хордових)". [Teaching Resource]

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Лічна, А. І. (2020) Рибна промисловість Одеської області. In: II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 27–29 жовтня 2020 року, м. Київ, Україна.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Соборова, О. М. and Безик, К. І. (2020) Сучасний стан кормової бази та іхтіофауни Балтського водосховища (DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.33). Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки, 111. pp. 245-250. ISSN 2226-0099

Безик, К. І. (2020) Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Гідроботаніка» : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-082-6

Бургаз, М. І. and Безик, К. І. (2020) Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Рибальство»: навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-080-2

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. and Лічна, А. І. (2020) Вилов риби та добування водних біоресурсів Україною : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Безик, К. І. (2020) Методи та ефективність застосування добрив в ставовому рибництві : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Г

Губогло, О. В. (2020) Біологічні особливості сазана як об'єкта штучного розведення. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Григор'єва, В. О. (2020) Холодноводні ставкові господарства, їх структура та біологічні властивості об'єктів холодноводного ставкового господарства. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Д

Драган, В. Е. (2020) Еколого-біологічна характеристика і норми годівлі форелевих риб. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

З

Залогіна-Киркелан, М. А. (2020) Методичні матеріали до польових літніх навчальних практик з дисципліни "Гідробіологія". Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Зайцев, О. С. (2020) Сучасні дослідження якості та безпечності сировини з риби і морепродуктів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Зуй, І. М. (2020) Патологічні зміни розвитку осетрових риб при штучному вирощуванні. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

К

Камінський, Є. В. (2020) Рибницько–біологічні особливості ремонтно–маточного стада райдужної форелі Оncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) сформованого в умовах індустріального господарства. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кушнір, Ю. С. (2020) Вилов риби та рибне виробництво в Україні. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Катречко, І. І. (2020) Фактори, що впливають на показники природної рибопродуктивності рибоводних водойм. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Курінна, О. В. (2020) Методи і способи культивування живих кормів, як основа високої продуктивності риб. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Керецман, В. М. (2020) Садкова аквакультура Південної Америки та Європи. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Каганюк, Г. А. (2020) Вплив портів і судноплавства на формування морської біоти. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Кохановський, П. І. (2020) Вирощування сигових в садках. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Крауз, О. С. (2020) Морфометрична, рибницька та репродуктивна характеристика плідників струмкової форелі (Salmo trutta m. fario L.) з маточного стада сформованого в індустріальних умовах. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Л

Ладиненко, Д. О. (2020) Сучасний стан рибного господарства та ринку рибної продукції України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

М

Матвієнко, Т. І. (2020) Силлабус "Генетика риб". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. (2020) Силлабус "Теорія динаміки стада риб". [Teaching Resource]

Матвієнко, Т. І. (2020) Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Організація виробництва і стандартизація продукції аквакультури у рибництві» : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-079-6

П

Плотнікова, К. Г. (2020) Оцінка впливу видів – вселенців на екосистему Чорного моря. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Прохорова, А. І. (2020) Оцінка якості вод при індустріальних методах вирощування об'єктів аквакультури. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Переверзєва, А. О. (2020) Акліматизація гідробіонтів, як метод управління і підвищення біопродуктивності рибогосподарських водойм. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Р

Римарєв, О. А. (2020) Вирощування цьоголіток коропа в ставах з використанням природної кормової бази. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

С

Семенюк, Д. О. (2020) Аналіз сучасного стану біоти Григорівського лиману. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Савченко, Т. І. (2020) Сучасний стан Світового ринку риби та рибопродукції та перспективи їх розвитку. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Семендяк, А. І. (2020) Світові рибні промисли. Підвищення виробництва продовольства за рахунок підвищення уловів та розведення риб. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Сидорак, Р. В. (2020) Теоретичні принципи охорони, відтворення та раціонального використання біоресурсів НПП «Бузький Гард». UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Скюдарлі, Б. В. (2020) Сучасні технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції у світі. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Соборова, О. М. (2020) Силлабус "Годівля риб". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. (2020) Силлабус "Аквакультура природних водойм". [Teaching Resource]

Соборова, О. М. (2020) Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Годівля риб» : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-083-3

Т

Ткач, С. С. (2020) Класифікація та асортимент копчених рибних товарів на продовольчому ринку України. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Тучковенко, О. А. (2020) Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Гідробіологія» : навчальний посібник. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-081-9

Тучковенко, Ю. С. and Сапко, О. Ю. and Тучковенко, О. А. (2020) Характеристика станцій біологічного очищення стічних вод міста Одеса як джерел біогенного забруднення морського середовища в сучасний період. Український гідрометеорологічний журнал, 25. pp. 127-135. ISSN 2311-0902, 2616-7271

Тучковенко, О. А. (2020) Вплив обростань на функціонування прибережних екосистем : збірник матеріалів. In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 22-23 жовтня 2020 р., ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна.

Х

Харенко, Н. В. (2020) Методи дослідження популяції риб. Принципи та методи прогнозування уловів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Ш

Штефан, О. Г. (2020) Основні способи промислового рибальства у Світовому океані та особливості технологічних процесів переробки риби. UNSPECIFIED thesis, ОДЕКУ.

Шекк, П. В. and Астафуров, Ю. О. (2020) Толерантність личинок креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849) до температури і солоності в умовах Дністровського лиману. In: II Міжнародна науково‐практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів", 27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна.

Шекк, П. В. and Лічна, А. І. (2020) Силлабус "Марикультура". [Teaching Resource]

Шехтман, М. О. (2020) Норми годівлі і раціони при вирощуванні кларієвого сома. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Шпак, М. С. (2020) Використання сучасних технологій годівлі коропових риб за рахунок застосування штучних кормів. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2020) Методи рибогосподарських досліджень : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-099-4

This list was generated on Wed Oct 5 08:09:17 2022 UTC.