Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра водних біоресурсів та аквакультури" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 52.

І

Іванов, А. (2018) Стан міжнародної кооперації рибного промислу в Чорному і Азовському морях. Masters thesis, ОДЕКУ.

Б

Безик, К. І. and Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. (2018) Оцінка іхтіофауни лиманів Північно-західного Причорномор'я. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Безик, К. І. (2018) Формування іхтіофауни Хаджибейського лиману : Матеріали конференції. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 02-08 травня 2018 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна.

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2018) Рибогосподарське використання озера Кагул. Таврійський науковий вісник Сільськогосподарські науки, 103. pp. 251-255. ISSN 2226-0099

Бургаз, М. І. and Шекк, П. В. (2018) Снижение органического загрязнения мелководных акваторий при садковом выращивании рыб. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів",.

Бургаз, М. І. and Безик, К. І. (2018) Біологічні основи рибного господарства : методичні вказівки для СРС та КР. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2018) Генетика риб : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Безик, К. І. (2018) Гідроботаніка : методичні вказівки для лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Безик, К. І. (2018) Гідроботаніка : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

В

Воропай, В. П. (2018) Актуальні проблеми рибного промислу лососевих риб у Тихому океані. Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Гергель, К. Ю. (2018) Сучасний стан макрозообентосу в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Главацька, О. І. (2018) Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Ялпуг. Masters thesis, ОДЕКУ.

Голоборща, О. О. (2018) Сучасний стан та перспективи використання рибних ресурсів озера Кугурлуй. Masters thesis, ОДЕКУ.

Д

Деркач, Г. Г. (2018) Міжнародне співробітництво у галузі охорони та поновлення рибних запасів. Masters thesis, ОДЕКУ.

Дюльгер, Д. З. (2018) Технології вирощування товарної форелі в умовах індустріального та ставового господарств. Masters thesis, ОДЕКУ.

К

Коваленко, В. В. (2018) Відтворення та вирощування стерляді на базі Виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу ім. академіка С. Т. Артющика. Masters thesis, ОДЕКУ.

Калєєва, Н. О. (2018) Сучасні тенденції розвитку світового ринку риби та рибальства. Masters thesis, ОДЕКУ.

Коваль, Р. С. (2018) Результати вирощування дволіток коропа в полікультурі для зариблення пониззя Дніпра. Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. and Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. and Шекк, П. В. and Тучковенко, О. А. and Безик, К. І. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Тилігульського лиману. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура",.

Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. and Безик, К. І. (2018) Оцінка іхтіофауни лиманів Північно-західного причорномор'я. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. and Шекк, П. В. and Пентилюк, Р. С. and Тучковенко, О. А. and Соборова, О. М. and Безик, К. І. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Шаболатського лиману. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура",.

Матвієнко, Т. І. and Безик, К. І. and Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. and Пентилюк, Р. С. and Тучковенко, О. А. and Соборова, О. М. (2018) Сучасний стан іхтіоценозу Хаджибейського лиману. In: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Водні біоресурси та аквакультура",.

Матвієнко, Т. І. (2018) Генетика риб: методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Н

Недова, О. А. (2018) Роль аквакультури у поновленні запасів осетрових риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Нікітіна, М. Д. (2018) Сучасний стан природної популяції осетрових в басейні Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

О

Оленіков, І. О. (2018) Перспективи розвитку світового рибальства. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Пецик, Д. С. (2018) Тестування ефективності використання різних гормональних препаратів для стимуляції дозрівання осетрових риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пентилюк, Р. С. (2018) Основи рибоохорони. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-073-4

Пентилюк, Р. С. (2018) Охорона гідробіоресурсів. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-074-1

Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. (2018) Актуальні проблеми та перспективи розвитку рибного господарства. In: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціональне природокористування в контексті сталого розвитку" 25-26 жовтня 2018 року., м.Херсон.

Р

Раєв, С. Д. (2018) Вплив глобальних кліматичних змін на стан біоресурсів Світового океану. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ракович, Г. О. (2018) Стан промислу риби в Азовсько-Чорноморському басейні. Masters thesis, ОДЕКУ.

Рогачко, І. (2018) Сучасний стан екосистеми Малого Аджалицького лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Сари, М. Ю. (2018) Вирощування кларієвого сома за екстенсивною і інтенсивною технологіями. Masters thesis, ОДЕКУ.

Салагор, В. І. (2018) Перспектива використання бичкових риб в аквакультурі Азово-Чорноморського басейну. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сидоренко, В. В. (2018) Раціональне використання кормових ресурсів водойм. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сімашко, І. І. (2018) Ветеринарно-санітарна експертиза прісноводних риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

Соборова, О.М. (2018) "Актуальні аспекти біопродуктивності вод Одеської затоки". Водні біоресурси та аквакультура.

Соборова, О. М. (2018) Актуальні аспекти евтрофікації вод Одеської затоки. Водні біоресурси та аквакультура, 2. pp. 68-78. ISSN 2663-5283

Соборова, О. М. and Пентилюк, Р. С. (2018) Актуальні проблеми та перспективи розвитку рибного господарства України. In: І Міжнародна науково- практична конференція "Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку".

Сачук, М. В. (2018) Роль аквакультури в забеспеченні населення рибою та іншими гідробіонтами. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сібірцев, М. О. (2018) Кормова база, іхтіофауна та паразитофауна Дніпровського водосховища. Masters thesis, ОДЕКУ.

Т

Тучковенко, Ю. С. and Тучковенко, О. А. (2018) Модель эвтрофикации морских и лиманных экосистем северо-западного Причерноморья. Український гідрометеорологічний журнал, 21. pp. 75-89. ISSN 2311-0902

Ш

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. and Пентилюк, Р. С. and Тучковенко, О.А. and Безик, К. І. and Соборова, О. М. and Матвієнко, Т. І. and Михальов, Ю. О. and Біляков, І. В. (2018) ЗБІРНИК статей за матеріалами всеукраїнської наукової конференції молодих вчених 17-19 травня 2018 р. Одеса, 1. pp. 7-199.

Шекк, П. В. (2018) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ ДНЕСТРОВСКОГО И ШАБОЛАТСКОГО ЛИМАНОВ В УСЛОВИЯХ ИХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. In: Материалы научно-практической конференции (с международным участием).

Шекк, П. В. (2018) Перспективы развития аквакультуры высших ракообразных в условиях Украины : збірник матеріалів. In: Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : I Міжнародна науково-практична конференція, 15-17 травня 2018 р., Київ.

Шекк, П. В. (2018) Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 1. pp. 141-144. ISSN 2518-7554

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2018) Еколого-біологічна характеристика кефалі піленгаса Liza Haematocheilus (Temminck et Schlegel, 1845) в лиманах північно-західного Причорномор’я. In: «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» Матеріали ХІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, 18-20 вересня 2018 р., м. Львів.

Шекк, П. В. (2018) Особенности формирования ихтиофауны Днестровского и Шаболатского лиманов в условиях их антропогенной трансформации. In: Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра. Материалы научно-практической конференции (с международным участием), 16-18 ноября 2018 г., г. Тирасполь.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2018) Світове рибне господарство : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2018) Снижение органического загрязнения мелководных акваторий при садковом выращивании рыб. In: I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів",.

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2018) Сучасні технології штучного розведення гідробіонтів : методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса.

This list was generated on Wed Oct 5 07:56:46 2022 UTC.