Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра водних біоресурсів та аквакультури" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | П | Р | С | Т | Х | Ш
Number of items: 55.

S

Shekk, P. and Burgaz, М. (2017) A new strategy of a pasture mariculture in the limans of the north-western Black Sea region. In: 2nd International Aquaculture Conference Recirculating Aquaculture Systems (RAS): Life Science and Technologies. 8th General Assembly Meeting Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe (NACEE), 2017.05.05, Daugavpils University Academic Press “Saule”.

Shekk, P. and Astafurov, Yu. (2017) Acclimatization and prospects of cultivation shrimp macrobranchium nipponense in the waters of Ukraine. In: 2nd International Aquaculture Conference Recirculating Aquaculture Systems (RAS): Life Science and Technologies. 8th General Assembly Meeting Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe (NACEE), 2017.05.05, Daugavpils University Academic Press “Saule”.

Б

Бургаз, М. И. (2017) Распределение, биология и состояние популяции бычков кругляка (Neogobius melanostomus) и травника (Zosterisessor ophiocephalus) в Шаболатском лимане. Scientific Journal «ScienceRise» Biological Science, 6(9). pp. 31-37. ISSN ISSN(е): 2519-8017

Бургаз, М. И. and Шекк, П. В. (2017) Характеристика питания кефалевих рыб в Шаболатском лимане. ScienceRise: Biological Science, 4 (7). pp. 21-26. ISSN 2519-8017

Бургаз, М. И. (2017) Уменьшение органического загрязнения мелководних акваторий солоноватоводних лиманов при выращивания риб в садках в поликультуре. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 29-36. ISSN 2075-1508

Барабаш, В. В. (2017) Сучасний стан та перспективи рибогосподарського використання іхтіофауни річки Дніпро. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бучко, В. В. (2017) Еколого-токсикологічна характеристика вод Дністровського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бургаз, М. І. and Соборова, О. М. (2017) Годівля риб : методичні вказівки для проходження літньої практики. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Барбулат, В. І. (2017) Екологічні аспекти зниження біопродуктивності іхтіофауни Чорного моря. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бережна, М. С. (2017) Вирощування риб в садках в полікультурі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Биков, Я. І. (2017) Культивування морських гребінців. Diploma thesis, ОДЕКУ.

Біляєв, Д. О. (2017) Особливості біології і перспективи пасовищного вирощування камбали глоси в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Бондарчук, А. (2017) Екологічні особливості екосистеми узмор'я української дельти Дунаю. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Бургаз, М. И. and Шекк, П. В. (2017) Особенности питания и пищевые взаимоотношения кефалевых рыб в Шаболатском лимане как фактор, определяющий стратегию их пастбищного выращивания. In: Матеріали X міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології", 19-21 вересня 2017 р., Київ, Україна.

В

Вікулова, Я. С. (2017) Інтенсифікація та полікультура як шляхи підвищення рибопродуктивності на прикладі рибного господарства «Барабой» Одеської області. Masters thesis, ОДЕКУ.

Г

Григор'єва, В. О. and Біляков, І. В. (2017) Оцінка негативного впливу браконєрського вилову промислових та рідкісних видів риб у дельті Дністра. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., м. Харків.

Голоборща, О. О. and Матвієнко, Т. І. (2017) Сертифікація продукції аквакультури в Україні. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., м. Харків.

Главацька, О. І. and Бургаз, М. І. (2017) Актуальні проблеми відновлення біопрдуктивності кефалевих риб Чорного і Азовського морів. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., м.Харків.

Гамаюн, М. А. (2017) Вплив глобальних кліматичних змін на стан біоресурсів світового океану. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Глусь, Н. С. (2017) Оптимізація годівлі і раціонів при вирощуванні риб у полікультурі. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Д

Драгомарецька, Д. О. (2017) Результати вирощування осетрових риб в садках. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ж

Жмур, В. О. (2017) Екологічні аспекти формування екосистем акваторій портів. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

К

Катречко, А. Г. and Соборова, О. М. (2017) Організація годівлі осетрових риб. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., Харків.

Кіоса, Л. Ю. (2017) Рибогосподарська характеристика придунайських озер (Ялпуг, Кугурлуй). Masters thesis, ОДЕКУ.

Краюхіна, Т. І. (2017) Ветеринарно-санітарна експертиза риби та рибних продуктів в Україні. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Masters thesis, ОДЕКУ.

Крутоголова, Л. В. (2017) Еколого-рибогосподарське використання Дністровського лиману. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Кутовий, С. В. (2017) Особливості харчування кефалевих риб в природних акваторіях. Masters thesis, ОДЕКУ.

Л

Ляшенко, Г. В. and Соборова, О. М. (2017) Моделювання формування якості винограду технічних сортів під впливом агрометеорологічних умов в Північному Причорномор`ї. Фізична географія та геоморфологія, 1 (85). pp. 113-121. ISSN 0868-6939

Луценко, Е. А. (2017) Сучасний стан популяції камбали калкан в Чорноморському басейні. Masters thesis, ОДЕКУ.

М

Матвієнко, Р. С. and Матвієнко, Т. І. (2017) Вплив навколишнього середовища на вирощування риби в садках. In: Щорічна міжнародна конференція "Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів" (студентська секція), 25-26 квітня 2017 р., м. Харків.

Матвієнко, Т. І. (2017) Аквакультура штучних водойм : методичні вказівки для КР. ОДЕКУ, Одеса.

Матвієнко, Т. І. (2017) Розведення і селекція риб : методичні вказівки для проходження літньої практики. ОДЕКУ, Одеса.

Міндруль, Т. Р. (2017) Основні фактори що визначають перспективи рибного промислу в Чорному морі. Masters thesis, ОДЕКУ.

Місюра, К. (2017) Особливості харчування личинок кефалевих риб. Masters thesis, ОДЕКУ.

П

Поздняков, В. В. (2017) Особливості формування іхтіофауни лиманів північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Пентилюк, Р. С. (2017) Рибінспекція. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-069-7

Пентилюк, Р. С. and Соборова, О. М. (2017) Лососевництво та осетрівництво. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-070-3

Подлісняк, Л. О. (2017) Оцінка іхтіофауни лиманів північно-західного Причорномор’я. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Р

Рудич, Р. М. (2017) Сучасні екологічні проблеми збереження біологічного різноманіття Шаболатського лиману. Masters thesis, ОДЕКУ.

С

Сербов, М. Г. (2017) Організація спортивного і любительського рибальства і створення культурних рибних господарств : Підручник. Одеса, ТЕС, Одеса.

Спояли, О. І. (2017) Роль природної кормової бази при вирощуванні риби у ставах. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Стинка, А. С. (2017) Дослідження взаємодії біоти з екосистемою Керчинської протоки. Дипломний проект рівень вищої освіти: «спеціаліст». Diploma thesis, ОДЕКУ.

Субін, Д. П. (2017) Сучасний екологічний стан, іхтіофауна та паразитофауна озера Сасик. Masters thesis, ОДЕКУ.

Сімашко, І. І. and Бургаз, М. І. (2017) Інформаційні знаки, як індентефікація властивостей товару. In: Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конференції "Екологічна і техногенна безпека.Охорона водного і повітряного басейнів.Утилізація відходів (студентська секція)", 25-26 квітня 2017 р., м. Харків.

Соборова, О. М. (2017) Годівля риб: методичні вказівки для СРС. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Соборова, О. М. (2017) Годівля риб. : Методичні вказівки для КР. ОДЕКУ, Одеса. (Unpublished)

Т

Турчин, В. О. (2017) Дослідження екологічного стану та іхтіофауни дельти і узмор’я Дунаю. Masters thesis, ОДЕКУ.

Тучковенко, О. А. (2017) Гідроботаніка : конспект лекцій. ОДЕКУ, ОДЕКУ. ISBN 978-966-186-072-7

Х

Хлібанівський, О. С. (2017) Розповсюдження і особливості біології бичка-кругляка в лиманах північно-західного Причорномор’я. Masters thesis, ОДЕКУ.

Ш

Шекк, П. В. and наук., керів. (2017) Екологічний стан та перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я. Звіт про НДР. ДР № 0113U005747. Project Report. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2017) Зменшення органічного забруднення мілководних акваторій солонуватоводних лиманів при вирощуванні риб в садках в полікультурі. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 29-39. ISSN 2075-1508

Шекк, П. В. (2017) Індустріальне рибництво : підручник. Одеса,ТЕС, Одеса.

Шекк, П. В. and Астафуров, Ю. О. (2017) Влияние состава рациона и условий выращивания на проявление каннибализма у восточной пресноводной креветки Macrobrachium Nipponense (Dе Haan, 1849). Рибогосподарська наука України, 2. pp. 49-59. ISSN 2075-1508

Шекк, П. В. and Бургаз, М. И. (2017) Современная стратегия пастбищной марикультуры в солоноватоводных лиманах северо-западного Причерноморья. Актуальные научные исследования в современном мире : Сборник научных трудов, 3 (23). pp. 22-30. ISSN 2524-0986

Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. (2017) Світове рибне господарство. Конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-071-0

This list was generated on Wed Oct 5 09:34:55 2022 UTC.