Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра водних біоресурсів та аквакультури" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | М | Т | Х | Ш
Number of items: 14.

Б

Бургаз, М. І. and Матвієнко, Т. І. (2015) Організація виробництва та стандартизація продукції аквакультури : конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. ISBN 978-966-186-062-8

Безик, К. І. (2015) Стан біоти Сухого лиману : матеріали конференції. In: Конференція молодих вчених ОДЕКУ, 11-15 травня 2015 р., Одеський державний екологічний університет, м. Одеса.

Бургаз, М. І. and Шекк, П. В. and Матвієнко, Т. І. and Хохлов, С. М. and Пентилюк, Р. С. (2015) Вміння конспектувати - запорука успішного навчання. In: Науково-методичний семінар "Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України", 2-3 липня 2015 р., м. Херсон, Україна.

В

Вовченко, В. О. and Пентилюк, С. І. and Пентилюк, Р. С. (2015) Перспективні напрямки вологої годівлі. Таврійський науковий вісник, 93. pp. 92-98. ISSN 2226-0099

М

Матвієнко, Т. І. and Шекк, П. В. and Бургаз, М. І. and Хохлов, С. М. and Пентилюк, Р. С. (2015) Застосування методик лабораторних та практичних занять. In: Науково-методичний семінар "Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України", 2-3 липня 2015 р., м. Херсон, Україна.

Т

Тучковенко, Ю. С. and Богатова, Ю. И. and Тучковенко, О. А. (2015) Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период. Вісник Одеського державного екологічного університету, 19. pp. 126-133. ISSN 2311-0899

Тучковенко, О. А. (2015) Оцінка характеристики екосистем та біорізноманіття дельт Чорного моря. In: Комплексне модельоване управління землекористуванням естуаріїв Чорного моря: Збірник досліджень і наукових статей. UKRMERA, Одеса, pp. 71-77.

Х

Хохлов, С. М. and Бургаз, М. І. (2015) Динаміка вмісту важких металів в тканинах мідій (Mytilus galloprovincialis) з акваторій станції біологічного очищення "Південна". Аграрний вісник Причорномор'я, 77. pp. 110-113. ISSN 2313-092X

Хохлов, С. М. and Шекк, П. В. and Пентилюк, Р. С. and Матвієнко, Т. І. and Бургаз, М. І. (2015) Нові підходи до оптимізації роботи студентів при вивченні курсу Гістологія та ембріологія водних тварин. In: Науково-методичний семінар "Науково-методичне забезпечення навчальної і практичної підготовки фахівців з охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів для рибного господарства України", 2-3 липня 2015 р., м. Херсон, Україна.

Ш

Шекк, П. В. (2015) Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 1. pp. 76-82. ISSN 1729-360X

Шекк, П. В. (2015) Ихтиофауна водоемов Национального природного парка "Тузловские лиманы" и ее рыбохозяйственное использование. Рибогосподарська наука України, 2. pp. 5-19.

Шекк, П. В. (2015) Формування ремонтно-маточних стад кефалей (Mugil cephalus L., Liza aurata Risso, L. saliens Risso) в умовах північно-західного Причорномор’я. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 1153 (Вип.24). pp. 95-102. ISSN 2410-0943

Шекк, П. В. (2015) Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути её целенаправленного формирования. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2(302). pp. 78-84. ISSN 1729-360X

Шекк, П. В. (2015) Екологічні чинники формування природної продуктивності водойм північно-західного Причорномор’я. Науково-практичний журнал. Екологічні науки, 1 (8). pp. 45-53. ISSN 2306-9716

This list was generated on Wed Oct 5 08:12:09 2022 UTC.