Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: V | Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | С | Ф | Х | Ч
Number of items: 43.

V

Verlan, A. and Chimir, I. (2022) Datalogical Model of Dialogue Script. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 135. pp. 112-122. ISSN 2367-4512

Б

Бакулін, М. С. (2022) Розробка PDM-модуля сполучення з інтегрованою САПР. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

В

Великодний, С. С. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Групові системи підтримки прийняття рішень" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Моделювання складних процесів та систем” (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2022) Інтернет речей у галузі природничих наук. In: XXІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Великодний, С. С. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Групові системи підтримки прийняття рішень” (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2022) Додаток до силлабусу з навчальної дисципліни «Методи та системи підтримки рішень» для магістрів 1 року денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2022) Індивідуальна робоча програма «Викладацька складова науково-педагогічної практики» для аспірантки кафедри АСМНСІ Кравцової О. К. за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (Submitted)

Одеський державний екологічний університет (2022) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111250 Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Удосконалення способів і засобів одержання даних про атмосферу радіофізичними методами та аналізу даних. Розділ 2: Вдосконалення існуючих методів, засобів та систем моделювання для одержання даних про атмосферу" (проміжний)". 24.01.2022.

Верлань, А. Ф. and Чмырь, И. А. and Верлань, Д. А. (2022) Диалоговые процессы и когнитивные тьюторы. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Наукова думка, Київ, Україна.

Г

Гнатовська, Г. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Технології побудови розподілених додатків" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Технології створення програмних продуктів" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Теорія прийняття рішень (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2022) Додаток до силлабусу з навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» та 281«Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2022) Теорiя прийняття рішень: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Д

Дьяченко, Д. К. (2022) Система електронної комерції з продажу електрообладнання. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

К

Кравцова, О. К. (2022) Інтеграція системи метеорологічних радіолокаційних станцій із заданими технічними параметрами до графічних баз даних. In: XXІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Л

Лавріненко, Ю. В. (2022) Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань: методичні вказівки до лабораторних робіт. Частина перша. (Лабораторні роботи №1-3). ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

М

Мещеряков, В. І. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Надійність інформаційних систем” (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Невизначене програмування" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. (2022) Додаток до силлабусу з навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів 1 року денної форми навчання спеціальності 103 «Науки про Землю», 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. and Лашина, К. В. (2022) Надійність інформаційних систем: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Мещеряков, В. І. and Лашина, К. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Інформатика з основами програмування" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. and Лашина, К. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Інформатика з основами програмування" (молодший бакалавр денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Мещеряков, В. І. and Лашина, К. В. (2022) Надійність інформаційних систем: лабораторний практикум. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

П

Перелигін, Б. В. (2022) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до лабораторного заняття "Обробка даних з космічних систем дистанційного зондування". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Цифрова обробка зображень: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Цифрова обробка сигналів” (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни „Цифрова обробка сигналів” (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Алгоритми розпізнавання образів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Цифрова обробка сигналів: конспект лекцій. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Цифрова обробка зображень" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до лабораторної роботи «Дешифрування космічних знімків». ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до лабораторної роботи «Одержання супутникової інформації із застосуванням станції КОСМЕК». ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2022) Цифрова обробка сингалів: збірник методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

С

Савкова, А. А. (2022) Моделі просування інформаційного контенту користувача в умовах відеохостингу YouTube. In: XXІ наукова конференція молодих вчених Одеського державного екологічного університету, 23-31 травня 2022 р., Одеса, Україна.

Сербін, С. В. (2022) Розробка web-сервісу служби продажу квитків. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ф

Фісаков, Ю. С. (2022) Інформаційна система дистанційного навчального центру. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Х

Ходжагулиєв, М. (2022) Розробка системи управління даними обліку медичних препаратів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ходжагулиєв, Т. (2022) Проектування системи ідентифікації клієнтів банку при проведенні процедур фінансового моніторингу. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Чмир, І. О. (2022) Силлабус навчальної дисципліни "Електронна комерція" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2022) Додаток до силлабусу з навчальної дисципліни «Методи та засоби електронного бізнесу» для магістрів 1 року денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Teaching Resource] (Submitted)

This list was generated on Wed Oct 5 09:21:46 2022 UTC.