Eprints Repo

Items where Division is "Кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | В | Г | Д | К | Л | Н | П | Т | Ч
Number of items: 38.

P

Perelygin, B. and Tkach, T. and Gnatovskaya, A. (2021) Preparing data and determining parameters for a feedforward neural network used for short-term air temperature forecasting. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології», 13-19 вересня 2021, Одеса, Україна.

Petukhin, D. and Velykodniy, S. and Kozlovskaya, V. (2021) Modeling the space of possible states of the lesson schedule in higher education institutions. In: II Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології», 13-19 вересня 2021, Одеса, Україна.

В

Великодний, С. С. (2021) Моделювання процесів роботи із графічними базами даних за допомогою інструментарію мереж Петрі. In: XX наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Методи та моделі побудови експертних систем» (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Моделі та методи проактивного управління проєктами з розвитку програмних систем і продуктів: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Великодний, С. С. (2021) Викладацька складова науково-педагогічна практика: робоча програма. [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Моделювання складних процесів та систем» 1 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Великодний, С. С. (2021) Моделювання складних процесів та систем: конспект лекцій. Частина 1. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. ISBN 978-966-186-181-6

Великодний, С. С. (2021) Силлабус навчальної дисципліни «Моделювання складних процесів та систем» 2 частина (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Г

Гор`єв, С. А. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальні система моніторингу навколишнього середовища" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Проектування інформаційних система моніторингу навколишнього середовища"(денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Комп’ютерна техніка і програмування" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Гнатовська, Г. А. (2021) Комп'ютерна техніка і програмування: методичні вказівки з організації самостійної роботи та виконання лабораторних робіт. Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна. (Submitted)

Головатюк, В. А. (2021) Розробка інформаційної системи для сертифікаційного центру. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Гор`єв, С. А. (2021) Інтелектуальні системи моніторингу навколишнього середовища: Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Гор`єв, С. А. (2021) Групові системи підтримки прийняття рішень: методичні вказівки до лабораторних робіт. ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Д

Дубовик, Х. А. (2021) Моделі аналізу даних імітаційних процесів типового ливарного виробництва. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

К

Ковальчук, В. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Інтелектуальний аналіз даних і системний аналіз" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Клюшник, І. В. (2021) Створення системи управління командною розробкою ІТ-проектів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ковальчук, В. В. and Долінська, Л. В. (2021) Розвиток професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу: монографія. ["eprint_fieldopt_monograph_type_by_author" not defined]. Одеський державний екологічний університет, Одеса.

Л

Лавріненко, Ю. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Програмування вбудованих мікропроцесорних систем" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Н

Нямцу, К. Є. (2021) Створення тривимірної графічної моделі рельєфу за допомогою BRL-CAD. In: XX наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ, 26-30 квітня 2021, Одеса, Україна.

Нямцу, К. Є. (2021) Створення тривимірної графічної моделі рельєфу за допомогою BRL-CAD. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

П

Перелигін, Б. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних" (заочна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Перелигін, Б. В. (2021) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Перелигін, Б. В. (2021) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища : Силлабус навчальної дисципліни для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Перелигін, Б. В. (2021) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до лабораторної роботи "Склад і принцип роботи станції прийому супутникової інформації КОСМЕК". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Гор`єв, С. А. (2021) Цифрова обробка супутникових зображень: методичні вказівки до лабораторної роботи "Дослідження процедур геометричної корекції зображень на супутникових сканерних знімках". ОДЕКУ, Одеса. (Submitted)

Перелыгин, Б. В. and Боровская, Г. А. and Горьев, С. А. and Ткач, Т. Б. (2021) Прогнозирование метеорологических величин на основе применения искусственной нейронной сети. In: ХХII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та електронні технології", 24-28 травня 2021 р., Одеса.

Перелигін, Б. В. (2021) Методи дистанційного зондування навколишнього середовища: методичні вказівки до лабораторної роботи «Склад і принцип роботи станції прийому супутникової інформації КОСМЕК». ОДЕКУ, Одеса, Україна. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and Гор`єв, С. А. (2021) Цифрова обробка супутникових зображень: конспект лекцій. Одеський державний екологічний університет, Одеса. (Submitted)

Перелигін, Б. В. and наук., керів. (2021) "Удосконалення способів і засобів одержання даних про атмосферу радіофізичними методами та аналізу даних." Вдосконалення існуючих методів, засобів та систем моделювання для одержання даних про атмосферу (проміжний). Звіт про НДР. ДР № 049U003662. [["eprint_typename_ndr" not defined]] (Submitted)

Перетятко, Д. О. (2021) Моделі оцінювання та технології верифікації систем діагностування помилок для HDL-проєктів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Подоусов, О. Ю. (2021) Розробка web-сервісу доставки товарів. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Т

Тимченко, В. С. (2021) Дослідження застосування лінійної штучної нейронної мережі для екстраполяції ряду спостережень температури повітря. UNSPECIFIED thesis, Одеський державний екологічний університет.

Ч

Чмир, І. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Об’єктно-орієнтоване моделювання" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

Чмир, І. О. (2021) Силлабус навчальної дисципліни "Методи та засоби електронного бізнесу" (денна форма навчання). [Teaching Resource] (Submitted)

This list was generated on Sun Sep 25 21:31:27 2022 UTC.